Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 270 z dnia 31 lipca 2015

 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl
http://www.facebook.com/RPK.Poznan

 

SZKOLENIA

SZKOLENIA RPK POZNAŃ W OKRESIE WAKACYJNYM

Zapraszamy Państwa do udziału w następujących szkoleniach i warsztatach organizowanych w najbliższym czasie przez Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE:
- „Jak napisać wniosek do Programu Ramowego Horyzont 2020? Elementy dobrego projektu” (wrzesień br.)
- „Zasady finansowe i audyty w projektach Programów Ramowych UE” –   (wrzesień br.)

Więcej informacji oraz rejestracja dostępne wkrótce na stronie internetowej http://www.rpk.ppnt.poznan.pl w dziale „Szkolenia”.

KONKURSY

KONKURS STRATEGMED
– BADANIA POŚWIĘCONE CHOROBOM CYWILIZACYJNYM

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłosiło trzeci konkurs w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych – STRATEGMED”. O finansowanie w jego ramach mogą ubiegać się konsorcja naukowo-przemysłowe z udziałem przedsiębiorcy. Celem programu jest uzyskanie zasadniczego postępu w zakresie zwalczania chorób cywilizacyjnych oraz medycyny regeneracyjnej na bazie wyników badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w czterech obszarach:

  • kardiologii i kardiochirurgii,
  • onkologii,
  • neurologii i zmysłach,
  • medycynie regeneracyjnej.


Budżet NCBR przeznaczony na dofinansowanie projektów wyłonionych w ww. konkursie wynosi 115 milionów złotych. Nabór wniosków w konkursie ma być otwarty 15 września br. i trwać 42 dni.

Więcej informacji:
http://www.ncbir.pl/programy-strategiczne/profilaktyka-i-leczenie-chorob-cywilizacyjnych---strategmed/strategmed-iii-konkurs/


BEZPŁATNY DOSTĘP DO ZASOBÓW 18 EUROPEJSKICH INSTYTUCJI
DZIEDZINA - NAUKI PRZYRODNICZE 

Europejski projekt SYNTHESYS (Synthesis of systematic resources) ogłosił konkurs dla naukowców zainteresowanych dostępem do zasobów (TAF - Taxonomic Research Facilities) 18 instytutów, uniwersytetów i muzeów przyrodniczych z całej Europy w ramach krótkich wizyt badawczych. Koszty podróży, pobytu i prowadzenia badań  podczas ww. wizyt pokrywane są z budżetu projektu.

Termin składania wniosków: do 15 października br.

Więcej informacji:
http://www.synthesys.info/access/ 

 


KONKURS DLA MŁODYCH BADACZY NA ARTYKUŁ POPULARNONAUKOWY

Redakcja miesięcznika „Forum Akademickie” ogłasza XI konkurs na artykuł popularnonaukowy „Skomplikowane i proste – młodzi uczeni o swoich badaniach”. W konkursie mogą wziąć udział osoby, które nie ukończyły 35. roku życia: pracownicy naukowi uczelni i instytutów badawczych oraz doktoranci. Artykuły powinny popularyzować w przystępny sposób własne badania naukowe uczestników konkursu lub badania, w których brali oni udział. Na konkurs będą przyjmowane teksty w języku polskim o objętości 10-12 tysięcy znaków (można dołączyć kilka fotografii i rysunków obrazujących badania).

Termin składania prac konkursowych: do 10 września br.

Więcej informacji:
https://www.forumakademickie.pl/konkurs/

WYDARZENIA

HORYZONT 2020 - DZIEŃ INFORMACYJNE W OBSZARZE ŚRODOWISKO

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE informuje, że można już rejestrować się na dzień otwarty w obszarze Środowisko, podczas którego Komisja Europejska przedstawi program pracy na rok 2016 w wyzwaniu „Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce” w programie Horyzont 2020. W programie wydarzenia przewidziano przedstawienie tematyki zbliżających się konkursów. Dzień informacyjny będzie również doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i znalezienia partnerów wśród innych uczestników spotkania. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Miejsce: Albert Borschette Conference Centre, Rue Froissart 36, 1040 Bruksela (przewidziano także transmisję on-line!)
Termin: 21 września br.
Więcej informacji oraz rejestracja:
https://ec.europa.eu/easme/en/horizon-2020-information-day-21-september-2015

 


HORYZONT 2020 - MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ INFORMACYJNY
I SPOTKANIE BROKERSKIE OBSZAR PRZESTRZEŃ KOSMICZNA

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza na Międzynarodowy Dzień Informacyjny oraz spotkanie brokerskie w obszarze „Przestrzeń kosmiczna” programu Horyzont 2020. W spotkaniu tym wezmą udział eksperci Komisji Europejskiej, Europejskiej Agencji Kosmicznej, Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych, Europejskiej Agencji ds. Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej, Agencji Wykonawczej ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP), a także beneficjenci i wnioskodawcy projektowi w obszarze „Przestrzeń kosmiczna” z całej Europy (w tym z Polski). Podczas wydarzenia przedstawione zostaną założenia oraz zasady uczestnictwa w programie Horyzont 2020, możliwości, jakie program daje MŚP, jak również tematyka konkursów planowanych do uruchomienia w latach 2016 – 2017 w obszarze „Przestrzeń kosmiczna”. Ponadto odbędą się spotkania brokerskie, których celem jest umożliwienie uczestnikom spotkania nawiązania kontaktów i znalezienia odpowiednich partnerów do konsorcjów projektowych. Istnieje również możliwość przedstawienia pomysłu na projekt i/lub potencjału zespołu badawczego.

Miejsce: Centrum Nauki Kopernik, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, 00-390 Warszawa
Termin: 28 i 29 września br.

Więcej informacji oraz rejestracja:
https://www.b2match.eu/h2020-space-infoday/pages/information-day-warsaw

WIADOMOŚCI

NOWY DYREKTOR NCN O FINANSOWANIU NAUKI W POLSCE

Na stronie RMF FM dostępny jest obszerny wywiad z profesorem Zbigniewem Błockim, który jest nowym dyrektorem Narodowego Centrum Nauki w Krakowie. Profesor Błocki udziela interesujących odpowiedzi na pytania dotyczące m.in. finansowania nauki, budżetu na granty, inwestowania w ludzi czy systemu punktowania naukowców.

Zapraszamy do lektury!

Wywiad z prof. Zbigniewem Błockim w RMF FM:
http://www.rmf24.pl/nauka/news-przemysl-powinien-finansowac-nauke-u-nas-czesto-jest-odwrotn,nId,1849582

 Opracowanie:
 Anna Augustyniak / Paweł Kaczmarek
e-mail: anna.augustyniak@ppnt.poznan.pl / pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl