Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 27 z dnia 1 września 2004

Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: (61) 827 97 45, fax.: (61) 827 97 41
http://rpk.ppnt.poznan.pl

„Europejskie Forum Partnerów w branży spożywczej” w Poznaniu

Przypominamy o organizowanym przez nas „Europejskim Forum Partnerów w branży spożywczej” w ramach inicjatywy FOODLINK. Odbędzie się ono 23 września br. podczas tegorocznych targów POLAGRA-FOOD. Więcej informacji wraz z formularzem zgłoszeniowym znajdą Państwo pod adresem: http://www.foodlink.pl/?d=7 Serdecznie zapraszamy!

Oferta pracy dla pracowników administracyjnych w dziedzinie badań naukowych

Komisja Europejska ogłosiła konkurs o pracę dla obywateli nowych krajów członkowskich UE w następujących dziedzinach badań:

  • chemia i biologia (lista rezerwowa może obejmować 30 kandydatów);
  • fizyka i nauki materiałowe (lista rezerwowa 20 kandydatów);
  • socjoekonomia i ryzyko (lista rezerwowa 20 kandydatów);
  • przetwarzanie obrazów i danych (lista rezerwowa 20 kandydatów).

Celem tego konkursu jest stworzenie 4 list rezerwowych, z których będą uzupełniane wolne etaty w instytucjach UE, w szczególności w Komisji Europejskiej. Kandydaci muszą posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych w jednej z wyżej wymienionych specjalizacji oraz 3 lata doświadczenia zawodowego w jednej powyższych dziedzin. Aplikacje można nadsyłać do 23 września 2004r. Aplikacja on-line poprzez stronę Europejskiego Biura Selekcji Personelu (EPSO) pod adresem: http://europa.eu.int/epso/

Wstępne wyniki - Marie Curie Individual Outgoing Fellowship
i European Reintegration Grants

Ocena wniosków o międzynarodowe stypendia indywidulane (OIF) nadesłanych na termin do 12 lutego 2004 znajduje się na stronie: ftp://ftp.cordis.lu/pub/fp6/docs/oif_120204_en.pdf

Ocena wniosków o europejskie granty powrotne ERG nadesłanych na termin do 15 kwietnia 2004 znajduje się na stronie http://www.cordis.lu/fp6/mc_eur_fellowships.htm

Science & Society: dwie konferencje

1. Advancing Science and Society Interactions. Sewilla, 3-5 lutego 2005.
Szczegóły i rejestracja - http://www.cienciaysociedadsevilla.org/ingles/index.html

2. Science for Society - Science with Society: How to adapt and use the knowledge base for an optimal functioning of the Land-Food-Health system in the European Union? Bruksela, 3-4 lutego 2005. Szczegóły i rejestracja (uczestnicy nie płacą wpisowego!) - http://www.euragri.org/

Warsztaty "Funding and Investment Opportunities in Poland and Central Europe-a European and International Perspective"

Uprzejmie informujemy, że w dniach 5-6 września 2004 r. na Politechnice Warszawskiej odbędą się warsztaty “Funding and Investment Opportunities in Poland and Central Europe – a European and International Perspective”. Szczegóły znajdą Państwo pod adresem: http://www.e-mrs.org/meetings/fall2004/nano/

Otwarto nowe konsultacje

Komisja Europejska rozpoczęła kolejne otwarte konsultacje pt. "Ku europejskiej strategii dla nanotechnologii". Mają one na celu określenie planu działań dla 7PR. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo załączniku znajdującym się na stronie: http://www.6pr.pl/shownews.html?id=2627 Data zakończenia nadsyłania odpowiedzi to 30 września b.r.

Dzień Informacyjny Priorytetu 6.1.
Zrównoważone Systemy Energetyczne

Dnia 14 września 2004 w IPPT PAN w Warszawie odbędzie się Dzień Informacyjny Priorytetu 6.1. Zrównoważone Systemy Energetyczne poświęcony najnowszym konkursom Priorytetu:

FP6-2004-TREN-3; FP6-2004-HYDROGEN-1; FP6-2004-HYDROGEN-2. Ostateczny termin składania wniosków w ramach tych konkursów to 8 grudnia 2004.

Osoby pragnące wziąć udział w spotkaniu prosimy o rejestrację on-line poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia uczestnictwa, który znajduje się na stronie: http://www.6pr.pl/hr/zapisy/159.html

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy do udziału w tym spotkaniu.

Bezpieczeństwo produktów mięsnych. Warsztaty w ramach inicjatywy POLFOOD 6 Programu Ramowego Unii Europejskiej

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, Politechniki Wrocławskiej we współpracy z Katedrą Technologii Surowców Zwierzęcych, Akademii Rolniczej we Wrocławiu, ma przyjemność zaprosić Państwa w dniach 27 -28 września do uczestnictwa w warsztatach o nowych technologiach i projektach współpracy pomiędzy naukowcami, hodowcami i producentami pod tytułem: Bezpieczeństwo produktów mięsnych w ramach inicjatywy europejskiej POLFOOD.

Warsztaty mają na celu pomoc w uczestnictwie w projektach badawczych Programu Ramowego Badań i Rozwoju Technicznego Unii Europejskiej i umożliwić spotkanie w celu nawiązania współpracy i dzielenia się wiedzą pomiędzy naukowcami z Polski i UE, przedsiębiorstwami oraz instytucjami publicznymi i prywatnymi działającymi w dziedzinie jakości i bezpieczeństwa żywności. Patronat medialny nad warsztatami sprawuje magazyn „Rzeźnik Polski”.

Pierwszy dzień spotkania będzie poświęcony projektom realizowanym dzięki dofinansowaniu z Komisji Europejskiej, prawu unijnemu zapewniającemu bezpieczeństwo produktów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego. Udział wezmą przedstawiciele Komisji Europejskiej i reprezentanci dotychczas zrealizowanych projektów. Dzień ten będzie stanowił doskonałą okazję do nawiązania kontaktów międzynarodowych, zapoznanie się z możliwościami, jakie niesie współpraca z instytucjami badawczymi.

Drugi dzień jest przeznaczony specjalnie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Tematyka warsztatów obejmuje praktyczną wiedzę na temat pozyskiwania środków europejskich, w tym funduszy strukturalnych, dostosowania branży spożywczej do standardów europejskich oraz transferu technologii na terenie kraju i Europy. W panelu dyskusyjnym wezmą udział doradcy zarządzania jakością, eksperci ds. funduszy strukturalnych oraz przedstawiciel Banku Gospodarki Żywnościowej. Na zakończenie przewidziane jest spotkanie w laboratoriach Akademii Rolniczej we Wrocławiu.

Więcej informacji na stronie internetowej projektu: http://www.polfood.pl/?d=17

Nowy serwis informacyjny dla priorytetu IST

IST Results jest internetowym serwisem wydawniczym/informacyjnym udostępniającym wiadomości na temat rezultatów i biegnących projektów IST. Bezpłatna strona internetowa zapewnia łatwy dostęp do materiałów dotyczących wyników, rozwoju i postępów w badaniach i pracach badawczych IST, a także do bogatej bazy aplikacji związanych z najnowszymi technologiami i rynkiem.

W najbliższym czasie twórcy serwisu planują uaktualnienie strony i wzbogacenie jej o informacje dotyczące cząstkowych rezultatów projektów IST.

Jako dodatek do szczegółowych informacji o projektach, strona zawiera nowe rozdziały poświęcone tematom pokrewnym IST, kalendarz imprez i tygodniowy e-biuletyn.

Wyniki poszczególnych konkursów IST znaleźć można pod adresem: http://www.cordis.lu/ist/results

 

Opracowanie:
Ewa Kocińska, RPK Poznań;
e-mail: ewa.kocinska@ppnt.poznan.pl