Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 269 z dnia 15 lipca 2015

 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl
http://www.facebook.com/RPK.Poznan

 

SZKOLENIA

SZKOLENIA RPK POZNAŃ W OKRESIE WAKACYJNYM

Informujemy, że w okresie wakacyjnym Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu nie organizuje szkoleń. Wszystkich zainteresowanych doradztwem zapraszamy na bezpłatne konsultacje indywidualne w siedzibie RPK Poznań.

 

KONKURSY

WSPARCIE NA UZYSKANIE GRANTU – EDYCJA 2015 R.!

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w programie „Wsparcie na uzyskanie grantu – edycja 2015 r.” Program skierowany jest do małych i średnich przedsiębiorców, którzy złożyli wniosek w ramach międzynarodowego programu innowacyjnego, uzyskując  pozytywną ocenę formalną. Kwota wsparcia ma formę refundacji i udzielona jest jednemu przedsiębiorcy.

W przypadku koordynacji międzynarodowego projektu innowacyjnego otrzymany grant nie może przekroczyć 75 000 zł, jeśli przedsiębiorca będzie pełnił rolę partnera projektu, może liczyć na wsparcie w wysokości 35 000 zł Wysokość Wsparcia na uzyskanie grantu może wynosić do 100% poniesionych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem i stanowi pomoc de minimis.

Termin składania wniosków: do 5 sierpnia br.

Więcej informacji:
http://www.parp.gov.pl/granty

 


5 KONKURS W IMI2 OTWARTY! 

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE informuje, o możliwości składania  wniosków konkursowych przez konsorcja badawcze w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia „Inicjatywa Leków Innowacyjnych 2″ (IMI2 JU – Innovative Medicines Initiative 2 Joint Undertaking). Wnioski można składać w 6 tematach, które dotyczą: 
- choroby Alzheimera (3 tematy),
- zaburzeń poznawczych (1),  
- cukrzycowej choroby nerek (1)
- zaangażowania pacjenta w dziedzinie badań i rozwoju leków (1).

Całkowity budżet konkursu wynosi 94 954 000 euro.

Termin składania wniosków: do 13 października br. do godz. 17.00.
Narzędzie do składania wniosków: SOFIA

Więcej informacji z dokładnym opisem tematów konkursowych:
http://www.imi.europa.eu/sites/default/files/uploads/documents/IMI2Call5/IMI2_C5_PUBLICATION.pdf


WYDARZENIA

NOWE KONKURSY/HORYZONT 2020 – ZDROWIE, ZMIANY DEMOGRAFICZNE I DOBROSTAN
DZIEŃ INFORMACYJNY ORAZ SPOTKANIE BROKERSKIE W BRUKSELI

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza do udziału w dniu informacyjnym dotyczącym tematyki nowych konkursów (na lata 2016 i 2017) w obszarze „Health, demographic change and wellbeing” programu Horyzont 2020. Dodatkowo w ramach projektu sieciowego HEALTH -NCP -NET 2.0 przy współpracy projektu Fit for Heaalth 2.0 zaplanowane zostało spotkanie brokerskie, które będzie znakomitą okazją do nawiązania nowych kontaktów.

Miejsce: Bruksela
Termin: dzień informacyjny – 18 września br., spotkanie brokerskie – 17 września br.

Więcej informacji oraz rejestracja:
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=7829B368-BCD2-7BA8-039C396F0C62FA5D

 


ZAPROSZENIE NA WIZYTĘ STUDYJNĄ W BRUKSELI

Grupa Europejskiej Partii Ludowej w Komitecie Regionów oraz Stowarzyszenie European Democrat Students zapraszają na wizytę studyjną pt.: „Umiejętności cyfrowe dla wszystkich – wspólne działania pozwalające na pełne wykorzystanie potencjału”. Głównym tematem będzie wzmocnienie umiejętności cyfrowych wśród osób poszukujących pracy oraz promowanie przedsiębiorczości. Wizyta odbędzie dniach 21-22 września 2015 r. w siedzibie Komitetu Regionów w Brukseli. Liczba uczestników jest ograniczona do 50 osób. Organizatorzy pokrywają koszty przelotu i zakwaterowania w Brukseli.

Miejsce: Bruksela
Termin przesyłania zgłoszeń: 24 sierpnia br.

Więcej informacji oraz rejestracja:
http://web.cor.europa.eu/epp/Events/StudyVisits/Pages/StudyVisit2015.aspx

WIADOMOŚCI

KE POWOŁAŁA NOWYCH CZŁONKÓW RADY NAUKOWEJ ERC

10 lipca trzech wybitnych naukowców zostało powołanych do Rady Naukowej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC). Powołani na czteroletnią kadencję naukowcy to:
- profesor Margaret Buckingham z Instytutu Pasteura w Paryżu,
- profesor Michael Kramer z Instytutu Radioastronomii  Maxa Plancka w Bonn
- profesor Silvio Micali z MIT Laboratorium Informatyki i Sztucznej Inteligencji (CSAIL) w Cambridge.

Rada Naukowa ERC jest niezależnym organem, który decyduje o strategii oraz podziale środków ERC. Wszyscy jej członkowie są wybierani przez niezależny komitet.

Więcej informacji:
http://erc.europa.eu/sites/default/files/press_release/files/erc_pr_2015_new_scc_members.pdf

 


KREDYT W WYSOKOŚCI 45 MLN EUR ZOSTAŁ PRZYZNANY POLPHARMIE W RAMACH INNOVFIN LARGE PROJECTS

Największy polski producent leków - Polpharma, otrzymał 45 milionów euro pożyczki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w ramach instrumentu „InnovFin Large Projects”. Jest to pierwsza w Polsce operacja EBI wspomagana przez nowej generacji instrumenty finansowe, przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Horyzontu 2020.

Pożyczka zostanie przeznaczona na wieloetapowe prace badawczo-rozwojowe nad lekami biopodobnymi – bardziej przystępną cenowo alternatywą dla aktualnych metod leczenia.

W ciągu ostatnich pięciu lat EBI przyznał kredyty w wysokości blisko 10 mld EUR na inwestycje w zakresie opieki zdrowotnej. Bank promuje projekty w tej dziedzinie, zarówno poprzez wspieranie modernizacji i rozwoju szpitali i ośrodków medycznych, jak i poprzez finansowanie badań, rozwoju i innowacji w zakresie technologii medycznych, biotechnologii i przemysłu farmaceutycznego.

Odnośnik do tekstu:
http://www.eib.org/infocentre/press/releases/all/2015/2015-119-eib-supports-pharmaceutical-research-and-development-in-poland-with-eur-45m-loan-to-polpharma.htm

 Opracowanie:
 Anna Augustyniak / Paweł Kaczmarek
e-mail: anna.augustyniak@ppnt.poznan.pl / pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl