Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 268 z dnia 01 lipca 2015

 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl
http://www.facebook.com/RPK.Poznan

 

SZKOLENIA

SZKOLENIA RPK POZNAŃ W OKRESIE WAKACYJNYM

Informujemy, że w okresie wakacyjnym Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu nie organizuje szkoleń. Wszystkich zainteresowanych doradztwem zapraszamy na bezpłatne konsultacje indywidualne w siedzibie RPK Poznań.

 

KONKURSY

KONKURS W OBSZARZE BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCIOWEGO

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE informuje o uruchomieniu w ramach programu Horyzont 2020 przez mieszczącą się w Wielkiej Brytanii Agencję Badań Żywności i Ochrony Środowiska (FERA  Science Ltd.) konkursu „New Research on Food Fraud”. W ramach konkursu można zgłaszać wnioski projektowe w następujących tematach konkursowych dotyczących zarówno kwestii bezpieczeństwa jak i fałszowania żywności tj.: standardisation and harmonisation of untargeted food integrity methods innovative approaches to assure the integrity of complex foods, feasibility study of how information can be shared along the supply chain to identify risks to the integrity of food, rapid, on-site, cost-effective methods for feed/food fraud detection.

Łączny budżet konkursu na sfinansowanie zwycięskich projektów to 3 miliony euro.

Termin składania wniosków: do 14 sierpnia br.

Więcej informacji:
https://secure.fera.defra.gov.uk/foodintegrity/index.cfm?sectionid=22

 


ENERGIA SKIEROWANA – SYSTEMY UZBROJENIA I OBRONY
KONKURS NA PROJEKTY BADAWCZE I ROZWOJOWE

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje o uruchomieniu naboru wniosków w konkursie 2/PS/2015 „Nowe systemy uzbrojenia i obrony w zakresie energii skierowanej”.   W odpowiedzi na konkurs zgłaszane mogą być projekty w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa dotyczące badań i symulacji skutków oddziaływania impulsów HPM.

Termin składania wniosków: do 15 września br.

Więcej informacji:
http://www.ncbr.gov.pl/programy-i-projekty---obronnosc-bezpieczenstwo/aktualnosci/art,3419,ogloszenie-konkursu-nr-2ps2015-na-wykonanie-projektu-w-zakresie-badan-naukowych-i-prac-rozwojowych-na-rzecz-obronnosci-i-bezpiec.html


INICJATYWA CORNET – KONKURS NA MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY BADAWCZE

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) informuje o uruchomieniu 20. edycji międzynarodowego konkursu na projekty badawcze w ramach Inicjatywy CORNET. Jej głównym celem jest promowanie ścisłej współpracy pomiędzy zaangażowanymi podmiotami narodowymi/regionalnymi (ministerstwami i agencjami) oraz stwarzanie możliwości finansowania, ze źródeł publicznych (narodowych/regionalnych), badań na potrzeby konkretnych branż przemysłowych. NCBR zaplanowało budżet w wysokości miliona euro na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w międzynarodowych projektach badawczych wyłonionych w konkursie.

Termin składania wniosków krajowych: do 30 września br.

Więcej informacji:
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-sieciowa/inicjatywa-cornet/aktualnosci/art,3421,20-konkurs-w-ramach-inicjatywy-cornet.html


WYDARZENIA

NOWE KONKURSY / HORYZONT 2020 – BEZPIECZNA, CZYSTA I EFEKTYWNA ENERGIA
DNI INFORMACYJNE I SPOTKANIE BROKERSKIE W BRUKSELI

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza do udziału w dniach informacyjnych dotyczących tematyki nowych konkursów (na lata 2016 i 2017) w obszarze „Safe, Clean and Efficient Energy” programu Horyzont 2020. Dodatkowo, jako wydarzenie towarzyszące dniom informacyjnym, zaplanowane zostało spotkanie brokerskie dla zainteresowanych promowaniem swojej instytucji jako potencjalnego partnera bądź koordynatora konsorcjów, które będą składać wnioski w ww. konkursach.

Miejsce: Bruksela
Termin: dni informacyjne – 14 i 15 września br., spotkanie brokerskie – 16 września br.
Więcej informacji oraz rejestracja:
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=0B56FA95-AFE0-D63B-DD0527FE301EC26C

WIADOMOŚCI

JAK MNISW WSPIERA HUMANISTÓW?

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało na swojej stronie internetowej tekst przedstawiający działania jakie podejmuje celem wsparcia nauk humanistycznych w Polsce. Zapraszamy do lektury!

Odnośnik do tekstu:
http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/wspieramyhumanistow.html 

 Opracowanie:
 Anna Augustyniak / Paweł Kaczmarek
e-mail: anna.augustyniak@ppnt.poznan.pl / pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl