Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 266 z dnia 1 czerwca 2015

 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl
http://www.facebook.com/RPK.Poznan

 

SZKOLENIA

NAJBLIŻSZE SZKOLENIA RPK POZNAŃ

Zapraszamy Państwa do udziału w następujących szkoleniach i warsztatach organizowanych w najbliższym czasie przez Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE:


- „Nowe horyzonty dla Twojej firmy Instrument MŚP - Faza I” (szkolenie) - 11 czerwca br.
- „Konstruowanie budżetu w Horyzoncie 2020” (warsztaty) - 19 czerwca br.
- „Jak napisać wniosek do Programu Ramowego Horyzont 2020? Elementy dobrego projektu”  (warsztaty) - 23 i 24 czerwca br.


Więcej informacji oraz rejestracja dostępne na stronie internetowej http://www.rpk.ppnt.poznan.pl w dziale „Szkolenia”.

KONKURSY

KONKURS BIO-BASED INDUSTRIES JOINT UNDERTAKING

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE informuje o rozpoczęciu naboru wniosków w drugim konkursie Bio-Based Industries Joint Indertaking (BBI JU) – wspólnego przedsięwzięcia Unii Europejskiej i europejskiego sektora przemysłowego w obszarze bioprzemysłu. Zgłaszane wnioski mogą dotyczyć jednego z trzech tematów badawczych:

- from lignocellulosic feedstock to advanced bio-based chemicals, materials or ethanol,
- valorisation of cellulose into new added value products,
- innovative processes for sugar recovery and conversion from municipal solid waste.

Termin nadsyłania wniosków: do 15 września br.

Więcej informacji:
http://www.kpk.gov.pl/?p=23549

Ogłoszenie konkursowe:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bbi-ppp-2015-1-1.html

Jednocześnie przypominamy o dniu informacyjnym nt. przedsięwzięcia BBI JU.
Termin:  26 czerwca  br. (rejestracja do 19 czerwca br.)
Miejsce: Charlemagne Building, Rue de la Loi 170, Bruksela

Więcej informacji oraz rejestracja na wydarzenie:
http://biconsortium.eu/events/info-day-2015-bio-based-industries-joint-undertaking


SIEĆ EEN POSZUKUJE EKSPERTÓW!

Sieć Enterprise Europe Network poszukuje doświadczonych trenerów biznesowych, którzy są zainteresowani współpracą z najbardziej innowacyjnymi firmami z sektora MŚP w Europie. Wsparcie trenera ma koncentrować się na wyposażeniu beneficjentów w umiejętności organizacyjne, sprzyjające rozwojowi firmy  i będzie realizowane w oparciu o projekt w ramach Instrumentu MŚP.

Jest to nowe narzędzie wdrażane w ramach programu ramowego na rzecz badań i innowacji Horyzont 2020 wspierające te z firm z sektora MŚP, które mają ambicje i potencjał do angażowania się w działania pobudzające wzrost oparty na innowacjach na rynkach światowym i europejskim.

Pakiet korzyści związanych z podjęciem funkcji trenera:
- udział w spotkaniach i szkoleniach organizowanych wyłącznie dla trenerów biorących udział w Instrumencie MŚP,
- członkostwo w międzynarodowej społeczności ekspertów biznesowych,
- praca z najbardziej innowacyjnymi MŚP w Europie  – liderami rynku w swojej dziedzinie;
- wynagrodzenie: 450 €/dzień plus pokrycie kosztów podróży oraz diety.

Wymagania wobec potencjalnych trenerów:
minimum 5 lat doświadczenia w pracy z przedsiębiorstwami o dużym potencjale wzrostu, udokumentowane doświadczenie dot. zarządzania innowacyjnym przedsiębiorstwem, udokumentowane doświadczenie w pracy (coaching) z zarządem firmy, w szczególności w zakresie budowania strategii i wizji firmy, trzy rekomendacje wystawione przez członków zarządu/dyrektora zarządzającego/właściciela firmy.

Więcej informacji:
http://www.een.org.pl/index.php/wiedza-i-know-how/articles/polska-siec-enterprise-europe-network-poszukuje-coachow-biznesowych-do-wspolpracy-z-czolowymi-europejskimi-msp.html

 


NARODOWY PROGRAM ROZWOJU HUMANISTYKI
NABÓR WNIOSKÓW NA KONKURSY W MODULE UMIĘDZYNARODOWIENIE

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje o uruchomieniu naboru wniosków w dwóch konkursach modułu „Umiędzynarodowienie” będącego częścią Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Konkurs „Umiędzynarodowienie 3.a” obejmuje finansowanie tłumaczenia i publikowania monografii o najwyższym poziomie naukowym i wartości merytorycznej, należących zarówno do klasyki polskiej humanistyki, jak
i stanowiących jej nowe osiągnięcia, celem ich upowszechnienia, a w szczególności udostępnienia naukowcom polskim i zagranicznym.  Konkurs „Umiędzynarodowienie 3.b” umożliwia finansowanie wydań obcojęzycznych wersji (z priorytetem języka angielskiego) najważniejszych czasopism naukowych polskiej humanistyki.

Termin nadsyłania wniosków: do 31 lipca br.

Więcej informacji „Umiędzynarodowienie 3.a”:
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-konkursu-na-realizacje-projektow-w-narodowym-programie-rozwoju-humanistyki-konkurs-modulu-umiedzynarodowienie-3-a.html
Więcej informacji „Umiędzynarodowienie 3.b”:
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-konkursu-na-realizacje-projektow-w-narodowym-programie-rozwoju-humanistyki-konkurs-modulu-umiedzynarodowienie-3-b.html 

 

WYDARZENIA

ERRIN - ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE SIECIUJĄCE
TWORZENIE WNIOSKÓW I POSZUKIWANIE PARTNERÓW NA POTRZEBY HORYZONTU 2020

Europejska Sieć Współpracy Regionów w zakresie Badań i Innowacji (ERRIN), zaprasza na spotkanie sieciujące „Proposal development event on co-creation, growth and inclusion”. Wydarzenie to będzie poświęcone nadchodzącym (lata 2016-2017) możliwościom pozyskiwania środków na realizację projektów w ramach programu Horyzont 2020. Do udziału w wydarzeniu zaproszone są uczelnie wyższe, przedstawiciele władz regionalnych oraz przedsiębiorcy działający w następujących dziedzinach: ekonomia, ICT, technologia, zdrowie oraz nauki społeczne.


Termin: 15 czerwca br.
Miejsce: Bruksela

Więcej informacji:
http://www.eu-service-bb.de/download/001260/proposal_development_event_on_co-creation_wp2016-17_15.06.2015_brussels.pdf  

WIADOMOŚCI

NOWE PRZEPISY DLA INSTYTUTÓW BADAWCZYCH ORAZ INSTYTUTÓW PAN

Portal EURAXESS Polska informuje, że 25 maja br. weszły w życie przepisy zobowiązujące instytuty badawcze oraz instytuty PAN do zamieszczania ogłoszeń o konkursach dla pracowników naukowych na portalu Komisji Europejskiej dla mobilnych naukowców (Euraxess Jobs).


Więcej informacji:
http://www.euraxess.pl/index.php/nowoci/431-nowe-przepisy-dla-instytutow-badawczych-i-pan   

 Opracowanie:
 Anna Augustyniak / Paweł Kaczmarek
e-mail: anna.augustyniak@ppnt.poznan.pl / pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl