Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 265 z dnia 18 maja 2015

 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl
http://www.facebook.com/RPK.Poznan

 

SZKOLENIA

NAJBLIŻSZE SZKOLENIA RPK POZNAŃ

Zapraszamy Państwa do udziału w następujących szkoleniach i warsztatach organizowanych w najbliższym czasie przez Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE:
- „Nowe horyzonty dla Twojej firmy Instrument MŚP - Faza I” 11 czerwca br.
-
„Konstruowanie budżetu w Horyzoncie 2020” 19 czerwca br.
-
„Jak napisać wniosek do Programu Ramowego Horyzont 2020? Elementy dobrego projektu”  
    23 i 24  czerwca br.

Więcej informacji oraz rejestracja dostępne na stronie internetowej http://www.rpk.ppnt.poznan.pl w dziale „Szkolenia”.

KONKURSY

KONKURS NA WSPÓLNE POLSKO-POŁUDNIOWOAFRYKAŃSKIE PROJEKTY BADAWCZE

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) informuje o otwarciu we współpracy z National Research Foundation konkursu na wspólne polsko-południowoafrykańskie projekty badawcze w następujących obszarach naukowych: Health sciences, Agriculture, Biosciences and biotechnology, Environment and climate change, Water and green technology, Maritime economy, Clean coal technology, Information and communication technology (ICT).  NCBR przeznacza kwotę 2,4 miliona złotych na dofinansowanie projektów polskich podmiotów, które zostaną zaakceptowane do finansowania w procedurze konkursowej.

Termin nadsyłania wniosków: do 6 lipca br.

Więcej informacji:
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-dwustronna/republika-poludniowej-afryki/aktualnosci/art,3346,konkurs-na-wspolne-polsko-poludniowoafrykanskie-projekty-badawcze.html


KONKURS NA MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY BADAWCZE
W ZAKRESIE BIORÓŻNORODNOŚCI

Narodowe Centrum Nauki wraz z konsorcjum BiodivERsA ERA-Net zapraszają do udziału w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące następującej tematyki:

- understanding and managing the biodiversity dynamics of soils and sediments   to improve ecosystem functioning and delivery of ecosystem services,
- understanding and managing biodiversity dynamics in land-, river- and sea-scapes (habitat connectivity, green and blue infrastructures, and naturing cities) to improve ecosystem unctioning and delivery of ecosystem services.
      
Termin nadsyłania wniosków wstępnych: do 17 lipca br.

Więcej informacji:
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2015-05-14-ogloszenie-biodiversa

 


STYPENDIA RZĄDU AUSTRALII

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje o oferowanych przez władze Australii stypendiach na podjęcie w tym kraju studiów (także doktoranckich) oraz prowadzenie badań naukowych w australijskich jednostkach badawczych. Oferta jest skierowana do studentów i naukowców z m.in. krajów europejskich, w tym z Polski. Zgłoszenia mogą przesyłać studenci i badacze, którzy studiują lub prowadzą badania naukowe w dowolnej dziedzinie nauki.

W ramach konkursu można ubiegać się o stypendium dla studentów studiów magisterskich lub doktorantów (Endeavour Postgraduate Scholarship – w przypadku doktorantów mogące trwać do 4 lat) bądź krótkoterminowe stypendium badawcze (Endeavour Research Fellowships - trwające od 4 do 6 miesięcy).

Termin nadsyłania wniosków: do 30 czerwca br.

Więcej informacji:
https://internationaleducation.gov.au/Endeavour%20program/Scholarships-and-Fellowships/Applications/Pages/Applications.aspx STYPENDIA RZĄDU NOWEJ ZELANDII
OFERTA DLA DOKTORANTÓW

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje o oferowanych przez władze Nowej Zelandii stypendiach na podjęcie studiów doktoranckich (dowolna dziedzina nauki) na jednej z poniższych uczelni nowozelandzkich: AUT University, Lincoln University, Massey University, University of Auckland, University of Canterbury, University of Otago, University of Waikato oraz Victoria University of Wellington. W momencie składania aplikacji, kandydat musi posiadać zgodę uczelni nowozelandzkiej na jego przyjęcie.

Termin nadsyłania wniosków: do 15 lipca br.

Więcej informacji:
http://www.enz.govt.nz/our-services/scholarships/nzidrs  

 

WYDARZENIA

BIO-BASED INDUSTRIES JOINT UNDERTAKING
DZIEŃ INFORMACYJNY I SPOTKANIE BROKERSKIE W BRUKSELI

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza do udziału w dniu informacyjnym nt. przedsięwzięcia Bio-based Industries Joint Undertaking (BBI JU). Wydarzenie to jest skierowane do małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, jak również instytucji naukowych i akademickich prowadzących badania w obszarze przemysłu opartego na materiałach pochodzenia biologicznego z zamiarem ich komercjalizacji. Spotkanie ma na celu przybliżenie BBI JU jako nowego instrumentu finansowego UE oraz zapoznanie
z tematami konkursów dostępnymi w jego ramach. W drugiej części dnia informacyjnego przewidziano indywidualne (uprzednio umówione) spotkania partnerskie służące nawiązywaniu nowych kontaktów naukowo-biznesowych jak i pogłębianiu istniejących już relacji komercyjnych.

BBI JU to wspólne przedsięwzięcie Unii Europejskiej i europejskiego sektora przemysłowego reprezentowanego przez Bio-based Industries Consortium w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego. Partnerstwo to działa w ramach programu finansowania badań naukowych i innowacji w UE HORYZONT 2020 i dysponuje kwotą 3,7 miliarda euro przeznaczoną na inwestycje w obszarze przemysłu opartego na materiałach pochodzenia biologicznego.

Termin: 26 czerwca  br. (rejestracja do 19 czerwca br.)
Miejsce: Charlemagne Building, Rue de la Loi 170, Bruksela

Więcej informacji oraz rejestracja:
http://biconsortium.eu/events/info-day-2015-bio-based-industries-joint-undertaking

WIADOMOŚCI

PREMIA Z HORYZONTU 2020!
MNISW URUCHAMIA KONSULTACJE

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje, że do 27 maja br. będą trwały konsultacje projektu rozporządzenia, które pozwoli na dodatkowe wynagradzanie polskich naukowców uczestniczących w projektach programu HORYZONT 2020. Zmiana przepisów ma sprawić, że polscy naukowcy i zespoły badawcze będą liczniej uczestniczyć w europejskich programach badawczych. Środki finansowe na wynagrodzenia mają być dzielone na podstawie tego, jaka jest rola polskiego uczestnika w projekcie (koordynator lub partner) i tego, jaka kwota środków Unii Europejskiej przypada na polskiego uczestnika konsorcjum projektowego.

Więcej informacji:
http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/premia-z-horyzontu-2020-konsultacje-projektu-rozporzadzenia-w-sprawie-srodkow-na-nauke-przeznaczonych-na-finansowanie-wspolpracy-naukowej-z-zagranica.html  

 


INSTRUMENT MŚP -  I FAZA
WYNIKI NABORU - PIĘĆ POLSKICH FIRM Z SUKCESEM!

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE informuje, że wśród małych
i średnich przedsiębiorstw (MŚP) wybranych do dofinansowania w ramach konkursu Instrument MŚP – faza I (spośród wniosków przesłanych w naborze trwającym do 18 marca br.) znalazło się pięć polskich firm. Najbardziej aktywne w konkursie były hiszpańskie firmy -  aż 34 z nich otrzyma finansowanie. Nieco gorszym wynikiem mogą pochwalić się Włochy i Wielka Brytania – odpowiednio 25 i 18 finansowanych wniosków.

Uruchomiony w 2014 roku Instrument MŚP wspiera małe firmy w działaniach na rzecz wprowadzania na rynek innowacyjnych pomysłów. Celem programu jest generowanie wzrostu i tworzenie nowych miejsc pracy w Europie. W latach 2014-2020 Instrument MŚP zapewni przedsiębiorstwom dostęp do grantów o łącznej wartości 3 miliardy euro. Od startu programu finansowanie w ramach I fazy otrzymało już 816 MŚP (dotychczasowi polscy beneficjenci Instrumentu MŚP: I faza – 12, II faza – 4).

Więcej informacji:
http://www.kpk.gov.pl/?p=23324  

 


ROZMOWA Z EKSPERTEM KPK NA TEMAT POLSKICH STARAŃ O GRANTY ERC

Dr Wiesław Studencki – ekspert w Krajowym Punkcie Kontaktowym Programów Badawczych UE w rozmowie z serwisem Nauka w Polsce podsumowuje dotychczasowe osiągnięcia Polaków w zakresie starania się o prestiżowe granty ERC (ERC – European Research Council)   i mówi o potencjalnych przyczynach słabych wyników na tym polu. Zapraszamy do lektury!

Więcej informacji:
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,404933,ekspert-fatalne-wyniki-polski-w-walce-o-prestizowe-granty-z-ue.html

 Opracowanie:
 Anna Augustyniak / Paweł Kaczmarek
e-mail: anna.augustyniak@ppnt.poznan.pl / pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl