Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 264 z dnia 05 maja 2015

 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl
http://www.facebook.com/RPK.Poznan

 

SZKOLENIA

NAJBLIŻSZE SZKOLENIA RPK POZNAŃ

Zapraszamy Państwa do udziału w następujących szkoleniach i warsztatach organizowanych w najbliższym czasie przez Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE:
 - „Zarządzanie projektami międzynarodowymi w programie Horyzont 2020” – 12 i 13 maja br.
- „Interdyscyplinarne warsztaty komunikacji naukowej” – 22 maja br.
- „Zasady finansowe w Horyzoncie 2020” – 28 maja br.


Więcej informacji oraz rejestracja dostępne na stronie internetowej http://www.rpk.ppnt.poznan.pl w dziale „Szkolenia”.

KONKURSY

KONKURSY COFUND – NABÓR OTWARTY!

Komisja Europejska uruchomiła nabór wniosków w konkursach COFUND na dofinansowanie nowych lub już istniejących międzynarodowych, międzysektorowych i interdyscyplinarnych programów przyznających indywidualne granty badawczo-szkoleniowe początkującym (COFUND DP; Doctoral Programmes) lub doświadczonym naukowcom (COFUND FP; Fellowship Programmes).

O dofinansowanie mogą ubiegać się pojedyncze instytucje zlokalizowane w krajach członkowskich UE lub stowarzyszonych z programem Horyzont 2020, które mają doświadczenie w finansowaniu i/lub zarządzaniu takimi programami grantowymi  (agencje, instytucje samorządowe, ministerstwa, uczelnie, instytuty badawcze  czy przedsiębiorstwa). Projekty mogą być realizowane we współpracy z innymi instytucjami aktywnie działającymi na rzecz badań, które mogą być zlokalizowane w krajach EU oraz poza Europą.

Termin nadsyłania wniosków: do 1 października br.

Więcej informacji:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-cofund-2015.html


PROGRAM GO_GLOBAL.PL  - 15 MILIONÓW ZŁOTYCH DLA FIRM
NA KOMERCJALIZACJĘ BADAŃ

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchomiło nabór wniosków w pierwszym konkursie programu Go_Global.pl. Jest on skierowany do polskich firm (branże wysokich i średnio-wysokich technologii), które będą komercjalizowały wyniki badań naukowych i prac rozwojowych na rynkach światowych.  Program ten pozwala na uzyskanie dofinansowania działań dotyczących wypracowania i weryfikacji strategii wejścia na ww. rynki.

Termin nadsyłania wniosków: do 15 lipca br.

Więcej informacji:
http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/goglobal/aktualnosci/art,3299,i-konkurs-w-ramach-programu-go_global-pl-zwiekszenie-skali-komercjalizacji-na-rynkach-swiatowych-wynikow-badan-naukowych-lub-pra.html

 


NARODOWY PROGRAM ROZWOJU HUMANISTYKI
NABÓR WNIOSKÓW W MODULE ROZWÓJ

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje o uruchomieniu naboru wniosków w dwóch konkursach modułu „Rozwój” będącego częścią Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. W pierwszym konkursie („Rozwój 2.a”) finansowane będą innowacyjne projekty badawcze, które proponują oryginalne rozwiązanie ważnego i aktualnego problemu polskiej kultury.  Drugi konkurs („Rozwój 2.b”) umożliwi natomiast finansowanie projektów realizowanych w ramach innowacyjnych badań interdyscyplinarnych, w tym łączących badania humanistyczne z twórczością artystyczną. Koszt realizacji zgłaszanego projektu powinien wynosić co najmniej 100 tysięcy złotych. Finansowanie zostanie przydzielone na okres od 2 do 3 lat.

Termin nadsyłania wniosków: do 15 maja br.

Więcej informacji:
http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/innowacyjnosc-i-interdyscyplinarnosc-trwa-nabor-wnioskow-do-modulu-rozwoj-w-ramach-nprh.html


POLSKO – NIEMIECKA NAGRODA COPERNICUS

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej oraz Niemiecka Wspólnota Badawcza zachęcają do starania się o Polsko-Niemiecką Nagrodę Naukową COPERNICUS. Mogą ja otrzymać polscy i niemieccy badacze (niezależnie od tego jaką dziedzinę nauki reprezentują), którzy prowadzą wspólny projekt badawczy. Wysokość nagrody to 200 tysięcy euro, do podziału pomiędzy zwycięską dwójkę badaczy. Kandydatami do nagrody mogą być uczeni, którzy mają co najmniej stopień naukowy doktora, pracują w polskiej bądź niemieckiej instytucji naukowej. Ponadto, uczeni ci powinni być liderami zespołów badawczych zaangażowanych w aktywne projekty naukowe. Kandydaci nie powinni zajmować stanowisk kierowniczych mogących utrudniać im prowadzenie działalności badawczej.

Kandydatury potencjalnych laureatów mogą zgłaszać uczeni posiadający stopień naukowy doktora, zatrudnieni w polskiej bądź niemieckiej instytucji naukowej. Rozpatrywane będą również autonominacje.

Termin nadsyłania wniosków: do 15 czerwca br.

Więcej informacji:
https://www.fnp.org.pl/oferta/nagroda-copernicus/


WSPARCIE NA UZYSKANIE GRANTU – RUSZYŁ NABÓR WNIOSKÓW!

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła uruchomienie naboru wniosków w IV edycji programu „Wsparcie na uzyskanie grantu.” Celem programu  jest dofinansowanie udziału małych i średnich przedsiębiorstw w międzynarodowych programach innowacyjnych. Z powyższej oferty mogą skorzystać ci przedsiębiorcy, którzy złożyli wniosek projektowy w ramach międzynarodowego programu innowacyjnego jako koordynatorzy, albo występują w takim projekcie jako partner (oraz uzyskali pozytywną ocenę formalną wniosku). Kwota wsparcia udzielona jednemu przedsiębiorcy nie może przekroczyć 75 tysięcy złotych w przypadku koordynatora oraz 35 tysięcy złotych w przypadku partnera w projekcie.

Więcej informacji:
http://parp.gov.pl/granty

WYDARZENIA

CLUSTER OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND INNOVATION
MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA BRANŻOWA W POZNANIU!

Zapraszamy Państwa do udziału w międzynarodowej konferencji branżowej pt. „Cluster of Science, Technology and Innovation". Wydarzenie to jest częścią obchodów 20-lecia działalności Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego (PPNT) oraz 25-lecia istnienia Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, w której ramach działa PPNT. Tematyka konferencji skupia się na szeroko rozumianym transferze technologii oraz procesach tworzenia nowych, innowacyjnych firm. W programie wydarzenia znalazły się wystąpienia specjalistów m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Finlandii i Niemiec, takich jak Luis Sanz, dyrektor Międzynarodowego Stowarzyszenia Parków Naukowych i Obszarów Innowacji (IASP) czy David Baker, dyrektor University Technology Park w Chicago.Konferencja dedykowana jest przede wszystkim przedstawicielom najważniejszych ośrodków innowacji z całego świata i Europy oraz władz państwowych i samorządowych. Zapraszamy również pracowników naukowych oraz reprezentantów uczelnianych centrów transferu technologii.

Termin: 20 maja br.
Miejsce: Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM, ul. Rubież 46, Poznań, sala konferencyjna w budynku H (parter), wjazd 1

Więcej informacji oraz rejestracja:
http://www.ppnt.poznan.pl/index.php/pl/item/649

 

WIADOMOŚCI

OPŁACALNOŚĆ INWESTOWANIA W BADANIA I ROZWÓJ

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz firma PricewaterhouseCoopers opublikowały raport „Opłacalność inwestowania w badania i rozwój”. Zachęcamy do lektury!

Odnośnik do raportu (PDF)
http://www.ncbr.gov.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/aktualnosci/ncbr_pwc_17042014_final_1.pdf

 Opracowanie:
Paweł Kaczmarek
e-mail: pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl