Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 263 z dnia 15 kwietnia 2015

 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl
http://www.facebook.com/RPK.Poznan

 

SZKOLENIA

NAJBLIŻSZE SZKOLENIA RPK POZNAŃ

Zapraszamy Państwa do udziału w następujących szkoleniach i warsztatach organizowanych w najbliższym czasie przez Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE:
„Ochrona własności intelektualnej (nie tylko) w Horyzoncie 2020” – 6 maja br.
„Bazy własności przemysłowej w projektach badawczych” – 7 maja br.
„Zarządzanie projektami międzynarodowymi w programie Horyzont 2020” – 12 i 13 maja br.


Więcej informacji oraz rejestracja dostępne na stronie internetowej http://www.rpk.ppnt.poznan.pl w dziale „Szkolenia”.

KONKURSY

STYPENDIA L’OREAL DLA KOBIET NAUKOWCÓW – NAUKI O ŻYCIU

Firma L’Oréal Polska, Polski Komitet ds. UNESCO oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) zapraszają do udziału w kolejnej edycji programu stypendialnego dla kobiet naukowców prowadzących badania w dziedzinie nauk o życiu. Do zdobycia jest pięć rocznych stypendiów: dwa dla doktorantek i trzy dla habilitantek. Wysokość stypendiów w tegorocznej edycji wynosi: 30 (w przypadku stypendiów doktoranckich) i 35 tysięcy złotych (dla stypendiów habilitacyjnych).

Ponadto MNiSW przyzna każdej laureatce dodatkowe wyróżnienie - pokrycie kosztów wyjazdu na wybraną zagraniczną konferencję naukową na terenie Europy. Warunkiem przystąpienia do konkursu, zarówno dla doktorantek (granica wieku - 35 lat), jak habilitantek (granica wieku - 45 lat), jest końcowy etap realizacji prac badawczych oraz ich kontynuacja w roku pobierania stypendiów.

Termin składania wniosków: do 21 maja br.

Więcej informacji:
http://www.lorealdlakobietinauki.pl/regulamin.php


TOP 500 INNOVATORS – RUSZA KOLEJNA EDYCJA PROGRAMU!

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłasza nabór do kolejnej edycji programu stażowo szkoleniowego „Top 500 Innovators”. Jest on adresowany do pracowników polskich jednostek naukowych i centrów transferu technologii. Jednym z warunków, które muszą spełnić kandydaci, jest prowadzenie badań w obszarze nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych, rolniczych, leśnych, weterynaryjnych, medycznych, nauk o zdrowiu lub nauk o kulturze fizycznej.

Laureaci konkursu przez dziewięć tygodni będą uczestniczyć w serii szkoleń i staży w zakresie współpracy z gospodarką, zarządzania badaniami naukowymi oraz komercjalizacji ich wyników. Szkolenia te odbywać się będą od lipca do listopada br. na najlepszych światowych uczelniach.

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 30 kwietnia br.
Więcej informacji:
http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/rusza-kolejna-edycja-programu-top-500-innovators.html

 


KONKURS NA MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY BADAWCZE – TRANSPORT

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje o uruchomieniu naboru wniosków w drugim międzynarodowym konkursie organizowanym w ramach programu ERA-NET Transport III. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu logistyki i łańcuchów dostaw. Nadsyłane propozycje projektowe mogą dotyczyć następujących zagadnień:

cross-border freight transport corridors,
hub development,
urban / last mile logistics,
organisational innovations and new business models in logistics,
information infrastructure and services for logistics.

Termin nadsyłania wniosków: do 2 października br.

Więcej informacji:
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/ent-iii/aktualnosci/art,3249,era-net-transport-iii-otwarcie-naboru-wnioskow-w-2-konkursie.html


KONKURS NA MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY BADAWCZE
PRZETWÓRSTWO ŻYWNOŚCI / ZDROWIE

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje o otwarciu naboru wniosków w międzynarodowym konkursie organizowanym w ramach programu JPI HDHL (Joint Programming Initiative A Healthy Diet for Healthy Life) Joint Action Food Processing for Health. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących następujące zagadnienia z zakresu przetwórstwa żywności:

  • food processing for matrix stability and controlled digestibility, bioavailability,
  • bio-accessibility and bioactivity of food compounds,
  • food structures for appropriate bioavailability of nutrients and bioactives,
  • optimize food processing for quality and safety.

Termin nadsyłania wniosków: do 15 lipca br.

Więcej informacji:
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/jpi/jpi-hdhl-food-processing-for-health/aktualnosci/art,3244,otwarcie-naboru-wnioskow-w-konkursie-jpi-hdhl-joint-action-food-processing-for-health.html


KONKURS MNISW NA PROJEKTY BADAWCZE – ROZWÓJ SPORTU AKADEMICKIEGO

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje o ogłoszeniu konkursu o finansowanie projektów badawczych w ramach programu „Rozwój Sportu Akademickiego”. Do konkursu mogą być zgłoszone projekty badawcze obejmujące badania naukowe dotyczące rozwoju sportu akademickiego, zwłaszcza w olimpijskich dyscyplinach sportu, wynikające z potwierdzonych potrzeb podmiotów sportowych (klubów, stowarzyszeń, związków sportowych), w szczególności mające na celu:

  • zapewnienie rozwoju badań o zasadniczym znaczeniu dla procesu szkolenia sportowego realizowanego w szczególności przez jednostki objęte programem Akademickich Centrów Szkolenia Sportowego,
  • wspieranie rozwoju badań dotyczących optymalizacji procesu szkolenia sportowego,
  • wspieranie badań związanych z przygotowaniem sportowym zawodników do priorytetowych imprez sportowych,
  • wspieranie innowacyjnych badań służących doskonaleniu procesu treningowego,
  • wspieranie badań, mających na celu monitorowanie sprawności fizycznej i aktywności fizycznej studentów.


Termin składania wniosków: do 18 maja br.

Więcej informacji:
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/konkurs-o-finansowanie-projektow-badawczych-w-ramach-programu-rozwoj-sportu-akademickiego.html

WYDARZENIA

XII SYMPOZJUM KRAB

Krajowa Rada Koordynatorów Projektów Badawczych UE (KRAB) zaprasza do udziału w XII Sympozjum KRAB, którego współorganizatorem i gospodarzem będzie Politechnika Łódzka. Tematyka sympozjum obejmie m.in. informacje o: osiągnięciach polskich zespołów badawczych w 7. Programie Ramowym UE oraz w programie HORYZONT 2020, narzędziach wsparcia dla polskich zespołów badawczych startujących w konkursach Programu HORYZONT 2020 czy dyskusję nad problemami realizacji  partnerstwa publiczno-prywatnego w dziedzinie badań i rozwoju technologii na poziomie krajowym (programy sektorowe) oraz europejskim (JTI, kontraktowe PPP, JPI, KIC, ERA-NET).

Termin: 14 maja br. (rejestracja do 7 maja br.)

Miejsce: Politechnika Łódzka (szczegółowy program zostanie opublikowany 1 maja br.)

Więcej informacji:
http://krab2015.syskonf.pl/

 

WIADOMOŚCI

UCZESTNICTWO POLSKI W PROGRAMIE HORYZONT 2020

Zespół Analiz i Statystyk Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE przygotował skrócony raport podsumowujący polskie uczestnictwo w programie Horyzont 2020 po 79 konkursach. Analiza dotyczy konkursów przeprowadzonych przez Komisję Europejską począwszy od 13 grudnia 2013 roku i obejmuje złożone wnioski i projekty, dla których umowy o dofinansowanie zostały podpisane przed 25 lutego br.

Zapraszamy do lektury!

Odnośnik do raportu (PDF):
http://www.kpk.gov.pl/wp-content/uploads/2015/04/2015.03-Statystyki-uczestnictwa-Polski-w-Programie-Ramowym-HORYZONT-2020-raport-skrocony-p.pdfOpracowanie:
Paweł Kaczmarek
e-mail: pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl