Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 261 z dnia 19 marca 2015

 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl
http://www.facebook.com/RPK.Poznan

 

SZKOLENIA

NAJBLIŻSZE SZKOLENIA RPK POZNAŃ

Zapraszamy Państwa do udziału w następujących szkoleniach organizowanych w najbliższym czasie przez Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE:


„Wiosenny apetyt na stypendium. Szkolenie z pisania wniosków o granty indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie” – 31 marca br.
„Finanse w Horyzoncie 2020” (szkolenie) – 9 kwietnia br.
„Zasady finansowe w Horyzoncie 2020” (warsztaty) – 14 kwietnia br.

Więcej informacji oraz rejestracja dostępne na stronie internetowej http://www.rpk.ppnt.poznan.pl w dziale „Szkolenia”.

KONKURSY

GRANTY INDYWIDUALNE MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE
URUCHOMIONO KOLEJNY NABÓR WNIOSKÓW!

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE informuje, że Komisja Europejska uruchomiła nabór wniosków w konkursie o granty indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie (granty MSC). Konkurs ten jest adresowany do doświadczonych naukowców (zajmujących się dowolną tematyką badań), którzy w dniu zamknięcia konkursu mają więcej niż 4 lata doświadczenia w prowadzeniu badań lub posiadają stopień naukowy doktora. Granty MSC mają charakter wyjazdowy, na okres od 12 do 24 miesięcy do dowolnego kraju w UE lub stowarzyszonym z programem Horyzont 2020 (MSC European Fellowhips) lub do kraju trzeciego z obowiązkową roczną fazą reintegracyjną w dowolnym kraju europejskim (MSC Global Fellowships).

Termin składania wniosków: do 10 września br.

Więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa:
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-if-2015.html#tab1


WŁOSKIE STYPENDIA BADAWCZE

Zapraszamy do zainteresowania się stypendiami badawczymi oferowanymi przez dwie włoskie instytucje (przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej) tj. Università degli Studi di Torino (UNITO) oraz Compagnia di San Paolo (CSP) w ramach programu „2020 Researchers: Train to Move” (T2M).

Aplikować o ww. stypendia mogą naukowcy dowolnej narodowości, posiadający tytuł magistra, którzy:
a) najpóźniej w dniu zamknięcia naboru wniosków uzyskali stopień naukowy doktora (i posiadają go nie dłużej niż 7 lat licząc do ww. dnia) bądź,
b)  mogą wykazać się przynajmniej 4-letnim nieprzerwanym doświadczeniem badawczym w pełnym wymiarze czasu pracy (w ciągu 10 lat licząc do dnia zamknięcia naboru wniosków).

Starających się o stypendium obowiązuje zasada mobilności tzn. niemożność składania wniosków w ww. konkursie w przypadku przebywania we Włoszech (np. praca, studia) przez okres dłuższy niż 12 miesięcy w ciągu ostatnich 3 lat licząc do dnia zamknięcia konkursu. Instytucją, która będzie gościć badacza podczas jego stypendium jest UNITO.

Termin składania wniosków: do 5 maja br.

Więcej informacji:
http://www.train2move.unito.it/login.html

 


LEPSZE STOSOWANIE ANTYBIOTYKÓW
CZEKA MILION EURO NAGRODY!

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE informuje, że Komisja Europejska przeznaczyła 1 milion euro na sfinansowanie nagrody w konkursie „Horizon Prize - Better use of Antibiotics”. Celem konkursu jest zmniejszenie nadmiernego stosowania antybiotyków u pacjentów z infekcjami górnych dróg oddechowych oraz powstrzymanie rosnącego oporu mikroorganizmów na antybiotyki. Jest to jeden z pięciu konkursów tego typu (Horizon Prize), które zostaną uruchomione w 2015 roku w ramach programu Horyzont 2020.  

Zgłaszane projekty mają zakładać opracowanie szybkiego testu, który sprawdzi, czy pacjent musi być leczony antybiotykami, czy nie. Musi on być tani, szybki, łatwy w obsłudze a dla pacjentów nie- lub mało inwazyjny. Zasady konkursu określają cele, które muszą zostać spełnione, ale nie zalecają metodologii i nie określają szczegółów technicznych testu, dając tym samym całkowitą swobodę opracowania obiecujących i skutecznych rozwiązań.

Termin składania wniosków: do 17 sierpnia 2016 roku

Więcej informacji, dokumentacja konkursowa oraz system składania wniosków:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/14060-hoa-01-2015.html

 


NCN OTWIERA NABÓR W TRZECH KONKURSACH

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło uruchomienie naborów wniosków w kolejnych edycjach następujących konkursów:

- OPUS – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,

- PRELUDIUM – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora,

- SONATA – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.

Termin składania wniosków: do 16 czerwca br.

Więcej informacji:
http://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2015-03-16-ogloszenie-konkursow-o9-p9-s9

 

WYDARZENIA

OPEN ACCESS A DANE BADAWCZE
MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA W WARSZAWIE

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji “Open Research Data: Implications for Science and Society”. Wydarzenie to skierowane jest do wszystkich osób zainteresowanych zarówno korzystaniem z otwartych danych badawczych, jak i udostępnianiem własnych wyników badań międzynarodowej społeczności, a także do osób odpowiedzialnych za politykę zarządzania danymi w ośrodkach naukowych i do pracowników instytucji finansujących badania. Dane badawcze są coraz częściej wymieniane jako jeden z najważniejszych zasobów powstających w działalności naukowej, obok książek, artykułów i innych publikacji. Wszędzie na świecie bezpieczna archiwizacja i otwarte udostępnianie danych stają się coraz istotniejszym elementem polityki naukowej. Otwierania dostępu do danych badawczych oczekują od naukowców rządy i instytucje odpowiedzialne za finansowanie nauki w USA i Europie, w tym także Komisja Europejska.

Swoje wystąpienie na konferencji potwierdziła Celina Ramjoué z Komisji Europejskiej (Head of Sector – Open access to scientific publications and data), a także przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz liczni eksperci, którzy będą mówić o wyzwaniach związanych z udostępnianiem danych i zarządzaniem danymi: Tim Smith z CERN, Martin Hamilton z Jisc, Mark Parsons z Research Data Alliance, oraz Kevin Ashley
z Digital Curation Center. Wydarzenie objęte jest patronatem Research Data Alliance, OpenAIRE, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz serwis informacyjny “PAP Nauka w Polsce”.

Termin: 28 i 29 maja br. (rejestracja do 30 kwietnia br. lub do wyczerpania miejsc)

Więcej informacji oraz rejestracja:
http://opendataconference2015.pon.edu.pl/

 

WIADOMOŚCI

NOWY DYREKTOR NCN

Narodowe Centrum Nauki (NCN) informuje, że Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Lena Kolarska-Bobińska powołała z dniem 4 marca br. pana prof. dra hab. Zbigniewa Błockiego na stanowisko dyrektora NCN.

Więcej informacji:
http://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2015-03-04-prof-blocki-nowym-dyrektorem-ncn
Opracowanie:
Paweł Kaczmarek
e-mail: pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl