Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 260 z dnia 5 marca 2015

 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl
http://www.facebook.com/RPK.Poznan

 

SZKOLENIA

NAJBLIŻSZE SZKOLENIA RPK POZNAŃ

Zapraszamy Państwa do udziału w następujących szkoleniach organizowanych w najbliższym czasie przez Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE:
„Kariera naukowa w Europie. Możliwości finansowania stypendiów dla doktorantów i młodych naukowców” (szkolenie) - 11 marca br.
„Zostań ekspertem Komisji Europejskiej!” (szkolenie) - 19 marca br.
„Jak napisać wniosek do Horyzontu 2020?” (dwudniowe warsztaty) - 26 marca br.

Więcej informacji oraz rejestracja dostępne na stronie internetowej http://www.rpk.ppnt.poznan.pl w dziale „Szkolenia”.

KONKURSY

KONKURS NA NAJLEPSZE PRACE DOKTORSKIE NT. RYNKU FINANSOWEGO

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje o uruchomieniu przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) czwartej edycji konkursu o Nagrodę Przewodniczącego KNF za najlepszą pracę doktorską. Celem konkursu jest stymulowanie rozwoju polskiej nauki w zakresie tematyki rynku finansowego.

W konkursie mogą wziąć udział autorzy prac doktorskich napisanych w języku polskim, na podstawie których od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku nadano stopień naukowy doktora na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Regulamin konkursu przewiduje dla zwycięzcy nagrodę pieniężną w wysokości 15 tysięcy złotych oraz umożliwia przyznanie wyróżnienia w wysokości 5 tysięcy złotych.

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 16 sierpnia br.

Więcej informacji:
http://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/edukacja/konkurs_3_edycja.html


STYPENDIA POST-DOC W TURCJI

Tureckie Centrum Naukowo-Badawcze (Turkiye Bilimsel ve Teknolojik Arastirma Kurumu TUBITAK) zaprasza naukowców ze stopniem doktora do składania wniosków o stypendia badawcze dla cudzoziemców. Stypendia oferowane są w następujących kategoriach:

- wizytujący naukowcy/krótkoterminowe - czas trwania do 1 miesiąca (szkolenia, wykłady, spotkania robocze np. przy przygotowywaniu wspólnych badań),
- wizytujący naukowcy/długoterminowe - czas trwania do 12 miesięcy (badania bądź prowadzenie szkoleń),
- dla badaczy na urlopie naukowym - czas trwania od 3 do 12 miesięcy (badania bądź prowadzenie szkoleń).

Wnioskujący o stypendia powinny wcześniej pozyskać zaproszenie od instytucji goszczącej z Turcji, którą mogą być uniwersytety, instytuty badawcze bądź przedsiębiorstwa przemysłowe z działami badawczo-rozwojowymi. Akceptowane są wnioski dotyczące badań w następujących dziedzinach: nauki przyrodnicze, nauki medyczne, nauki inżynieryjne i technologiczne, nauki rolnicze, nauki społeczne oraz humanistyczne.

Termin składania wniosków: nabór ciągły

Więcej informacji:
http://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/postdoctoral/international-programmes/content-2221-fellowships-for-visiting-scientists-and-scientists-on-sabbatical-leave

WYDARZENIA

DZIEŃ INFORMACYJNY I SPOTKANIE SIECIUJĄCE W BRUKSELI
OBSZAR SECURE SOCIETIES W PROGRAMIE HORYZONT 2020

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza do udziału w organizowanym przez Komisję Europejską dniu informacyjnym (połączonym ze spotkaniem sieciującym) poświęconym przygotowaniu wniosków na konkursy w obszarze „Secure Societies – Protecting freedom and security of Europe and its citizens” w ramach programu Horyzont 2020. Otwarcie konkursów w tym obszarze Komisja Europejska zaplanowała na koniec marca 2015 roku.

Termin: 26 marca br. (rejestracja do 19 marca br.)

Miejsce: Research Executive Agency, Covent Garden Building, Place Rogier 16, 1210 Bruksela, Belgia

Więcej informacji:
http://ec.europa.eu/rea/about_us/events/h2020_secure_societies_information_day_en.htm

 

WIADOMOŚCI

UKRAINA STOWARZYSZONA Z PROGRAMEM HORYZONT 2020

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE informuje o planowanym przez Komisję Europejską (w marcu br.) podpisaniu z Ukrainą umowy stowarzyszeniowej do programu Horyzont 2020. Umowa zacznie obowiązywać po tym, jak władze Ukrainy ratyfikują ją i poinformują o tym KE.  Tym samym, na mocy umowy, osoby prawne z Ukrainy mogą uczestniczyć w działaniach finansowanych w ramach budżetu programu Horyzont 2020 na rok 2015 (mogą składać wnioski, uczestniczyć w przetargach, konkursach, działaniach JRC itp.) jako organizacje ze statusem AC (Associated Country) tylko po tym jak umowa stowarzyszeniowa nabierze mocy.

W otwartym do 28 kwietnia 2015 r. konkursie w ramach Działań Marii Skłodowskiej – Curie Research and Innovation Staff Exchange (H2020-MSCA-RISE-2015) Ukraina jest traktowana jako kraj stowarzyszony, a nie jako kraj trzeci. Umowy grantowe będą podpisane po wejściu w życie umowy stowarzyszeniowej z Ukrainą.

Więcej informacji w specjalnym komunikacie Komisji Europejskiej (PDF):
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/3cpart/h2020-hi-list-ac_en.pdf?_=58655886
Opracowanie:
Paweł Kaczmarek
e-mail: pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl