Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 259 z dnia 20 lutego 2015

 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl
http://www.facebook.com/RPK.Poznan

 

SZKOLENIA

NAJBLIŻSZE SZKOLENIA RPK POZNAŃ

Zapraszamy Państwa do udziału w następujących szkoleniach organizowanych w najbliższym czasie przez Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE:
- „Kariera naukowa w Europie. Możliwości finansowania stypendiów dla doktorantów i młodych naukowców” (szkolenie) - 11 marca br.
- „Zostań ekspertem Komisji Europejskiej!” (szkolenie) - 19 marca br.
- „Jak napisać wniosek do Horyzontu 2020?” (dwudniowe warsztaty) - 26 marca br.

Więcej informacji oraz rejestracja dostępne na stronie internetowej http://www.rpk.ppnt.poznan.pl w dziale „Szkolenia”.

KONKURSY

KONKURS MOBILNOŚĆ PLUS - MNISW URUCHAMIA NABÓR WNIOSKÓW”

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło czwarty konkurs w programie „Mobilność Plus”. W jego ramach młodzi naukowcy (którzy nie ukończyli 35. roku życia w momencie składania wniosku) mogą starać się środki finansowe przeznaczone na finansowanie zagranicznych pobytów uczestników programu, w celu udziału w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych realizowanych w zagranicznych ośrodkach naukowych. W ramach konkursu nie ma ograniczeń co do lokalizacji zagranicznego ośrodka oraz dziedziny nauki, którą reprezentuje badacz.

Termin składania wniosków: do 15 kwietnia br.  

Więcej informacji:
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-o-konkursie-w-ramach-programu-pod-nazwa-mobilnosc-plus-iv-edycja.htmlAMERYKAŃSCY NAUKOWCY W POLSKICH INSTYTUCJACH

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta zaprasza do składania wniosków w konkursie programu Fulbright Specialist. Umożliwia on polskim instytucjom goszczenie amerykańskich naukowców celem prowadzenia przez nich wykładów, seminariów, szkoleń dla nauczycieli, konferencji lub warsztatów jak i współpracy przy planowaniu programu nauczania. Wizyta naukowca w Polsce może trwać od 2 do 6 tygodni.

Termin składania wniosków: do 1 kwietnia br.

Więcej informacji
http://www.fulbright.edu.pl/pl/fulbright-specialist-program/

 


GRANTY EUROPEJSKIEJ RADY DS. BADAŃ NAUKOWYCH
SZANSA DLA DOŚWIADCZONYCH NAUKOWCÓW

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council - ERC) ogłosiła nabór wniosków w konkursie na granty ERC dla doświadczonych naukowców (ERC Advanced Grants). Projekty zgłaszane do konkursu powinny zakładać doprowadzenie do przełomowych odkryć i mogą dotyczyć dowolnej tematyki. Instytucja, w której projekt będzie realizowany, powinna znajdować się w kraju członkowskim UE lub stowarzyszonym z programem Horyzont 2020. Maksymalna wysokość grantu to 3,5 miliona euro a czas jego trwania to 5 lat.

Termin składania wniosków: do 2 czerwca br.

Więcej informacji (ogłoszenie i dokumentacja konkursowa):
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2015-adg.html

 


WSPÓLNE CENTRUM BADAWCZE KOMISJI EUROPEJSKIEJ
INSTYTUTY POSZUKUJĄ NAUKOWCÓW

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE informuje o uruchomieniu przez Komisję Europejską naboru zgłoszeń od naukowców zainteresowanych pracą we Wspólnym Centrum Badawczym (Joint Research Centre - JRC). Aktualnie otwarty nabór ma na celu utworzenie bazy danych kandydatów, spośród których będą rekrutowani pracownicy naukowi do poniższych Instytutów JRC (a także jednostek zarządzających JRC w Brukseli oraz Isprze):
- Instytut Materiałów Referencyjnych i Pomiarów, Geel, Belgia,
- Instytut Pierwiastków Transuranowych, Karlsruhe, Niemcy,
- Instytut ds. Energii i Transportu, Petten, Holandia,
- Instytut Ochrony i Bezpieczeństwa Obywateli, Ispra, Włochy,
- Instytut Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju, Ispra, Włochy,
- Instytut Zdrowia i Ochrony Konsumentów, Ispra, Włochy,
- Instytut Perspektywicznych Studiów Technologicznych, Sewilla, Hiszpania.

Poszukiwani kandydaci powinni mieć obywatelstwo UE, stopień doktora lub odpowiednie doświadczenie zawodowe. Zakres obowiązków będzie obejmował – oprócz prowadzenia badań – np. utrzymywanie kontaktów z organami krajowymi i regionalnymi zajmującymi się nauką i badaniami w UE, uczestniczenie w komisjach oceniających projekty badawcze, analiza polityk UE, czy przygotowywanie sprawozdań naukowych i artykułów.

Więcej informacji:
https://ec.europa.eu/jrc/en/working-with-us/jobs/vacancies/function-group-iv-researchers


WŁOSKIE STYPENDIA DLA POCZATKUJĄCYCH NAUKOWCÓW

Włoska Agencja ds. Nowych Technologii, Energii i Zrównoważonego Rozwoju Gospodarczego (ENEA) zaprasza początkujących naukowców (doświadczenie badawcze mniejsze niż 4 lata licząc od dnia uzyskania tytułu magistra) do starania się o jedno z ośmiu stypendiów badawczych w jednym z centrów badawczych ENEA. Czas trwania stypendium to 6 miesięcy a jego wysokość to 2000 euro brutto na miesiąc. Ponadto stypendysta może liczyć na zwrot kosztów podróży do i z Włoch w maksymalnej wysokości 300 euro.

Termin składania wniosków: do 13 marca br.

Więcej informacji:
http://www.enea.it/en/job-study/international-fellowship-2015


KPK POSZUKUJE EKSPERTA W DZIEDZINIE TRANSPORTU


Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej (KPK) opublikował na swojej stronie internetowej ofertę pracy na stanowisku eksperta KPK w obszarze „Inteligentny, zielony i zintegrowany transport”. Obowiązki na ww. stanowisku obejmują m.in.: organizowanie działań informacyjno-szkoleniowych i promocyjnych, prowadzenie konsultacji w zakresie przygotowywania i realizacji projektów czy też bieżące uzupełnianie i aktualizacja wiedzy w zakresie przypisanego obszaru Programu Ramowego Horyzont 2020.

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 25 lutego br.

Więcej informacji:
http://www.kpk.gov.pl/?p=21414
NOWY PROGRAM NCBR - ROZWÓJ INNOWACJI DROGOWYCH
RUSZA PIERWSZY KONKURS!


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje o uruchomieniu pierwszego naboru wniosków w programie krajowym „Rozwój Innowacji Drogowych”. Projekty zgłaszane do konkursu mogą dotyczyć działań badawczych z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i efektywności systemu zarządzania ruchem.

Termin składania wniosków: do 10 kwietnia br.

Więcej informacji:
http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/rid/i-konkurs/aktualnosci/art,3181,nabor-wnioskow-w-i-konkursie-rid-rozpoczety.html

WYDARZENIA

ZNAJDŹ INWESTORA - ROZWIŃ SWOJĄ TECHNOLOGIĘ!
SPOTKANIE INFORMACYJNE W POZNANIU

Dział Transferu Technologii Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM (PPNT FUAM) zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym funduszy kapitałowych „Znajdź inwestora - rozwiń swoją technologię!”. Wydarzenie to ma na celu przybliżenie twórcom technologii jednego ze sposobów pozyskania funduszy na rozwój i wdrożenie swoich rozwiązań. Podczas spotkania doświadczeni eksperci przedstawią ogólne zasady współpracy z funduszami kapitałowymi oraz przekażą praktyczne wskazówki jak się do takiej współpracy przygotować, a także czego oczekiwać na poszczególnych jej etapach.

Uczestnicy będą mogli zadawać pytania przedstawicielowi funduszu kapitałowego SpeedUp Group, który aktualnie poszukuje interesujących technologii, w które mógłby zainwestować. Wśród zaproszonych gości będzie też poznański naukowiec, który rozwija swoją technologię we współpracy z inwestorem kapitałowym.

Termin: 3 marca br. (rejestracja do 26 lutego br.)

Miejsce: PPNT FUAM, Zespół inkubatorów Wysokiej Technologii, ul. Rubież 46, sala 154

Więcej informacji oraz rejestracja on-line:
http://dtt.ppnt.poznan.pl/component/seminar/?task=3&cid=17

 

WIADOMOŚCI

NCN A JAKOŚĆ UCZELNI WYŻSZYCH

Narodowe Centrum Nauki (NCN) zaprasza do lektury artykułu pt. „Narodowe Centrum Nauki a jakość wyższych uczelni” autorstwa prof. Andrzeja Jajszczyka (dyrektora NCN), który został opublikowany w książce pt. „Idea Uniwersytetu”.

Odnośnik do artykułu (PDF):
www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/centrum-prasowe/2014-idea-uniwersytetu-wuj-jajszczyk-ncn.pdfOpracowanie:
Paweł Kaczmarek
e-mail: pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl