Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 258 z dnia 5 lutego 2015

 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl
http://www.facebook.com/RPK.Poznan

 

SZKOLENIA

NAJBLIŻSZE SZKOLENIA RPK POZNAŃ

Zapraszamy Państwa do udziału w następujących szkoleniach organizowanych w najbliższym czasie przez Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE:
„Nowe horyzonty dla twojej firmy. Instrument MŚP - I Faza” (szkolenie) - 20 stycznia br.
„Kariera naukowa w Europie. Możliwości finansowania stypendiów dla doktorantów i młodych naukowców” (szkolenie) - 11 marca br.
„Jak napisać wniosek do Horyzontu 2020?” (dwudniowe warsztaty) - 26 marca br.


Więcej informacji oraz rejestracja na stronie internetowej http://www.rpk.ppnt.poznan.pl w dziale „Szkolenia”.

 

KONKURSY

PIERWSZA POLSKA EDYCJA KONKURSU „INNOVATORS UNDER 35”

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej (FNP) została partnerem organizowanego przez prestiżowy magazyn „MIT Technology Review” konkursu „Innovators under 35”. Oznacza to, że począwszy od tego roku obok m.in. niemieckiej, francuskiej, włoskiej, hiszpańskiej czy belgijskiej zostanie przeprowadzona także polska edycja ww. konkursu. W jego ramach wyłonieni zostaną młodzi liderzy innowacji (poniżej 35 roku życia), którzy dzięki swojemu wkładowi w rozwój nowych technologii przyczyniają się do znalezienia odpowiedzi na wyzwania współczesnej rzeczywistości oraz poprawy życia wielu osób.

Nominowani do konkursu mogą być młodzi przedsiębiorcy, badacze i wizjonerzy – autorzy projektów w takich dziedzinach technologii, jak: Internet, biotechnologia, telekomunikacja, transport, materiały i energia. Zwycięzcy polskiej edycji konkursu automatycznie wezmą udział w jego globalnej odsłonie.

Nominacje kandydatów przyjmowane są do 31 marca br. za pośrednictwem strony internetowej mitinnovatorseurope.com.

Więcej informacji:
http://www.fnp.org.pl/fnp-partnerem-prestizowego-konkursu-innovators-under-35/UNIA EUROPEJSKA I PAŃSTWA AZJI CENTRALNEJ
ŚRODKI NA WSPÓŁPRACĘ ŚRODOWISK NAUKOWYCH

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE informuje o uruchomieniu naboru wniosków w pierwszym konkursie projektu IncoNet CA, wspierającego współpracę pomiędzy środowiskiem naukowym z Unii Europejskiej oraz państw Azji Centralnej. W jego ramach można składać wnioski o tzw. Twinning Grants, mające na celu wypracowanie długotrwałej współpracy, której wynikiem ma być wspólne złożenie wniosku w programie Horyzont 2020 w jednym z następujących obszarów: zdrowie, zmiany klimatyczne bądź energia.

Termin składania wniosków: nabór ciągły trwający do 31 marca 2016 roku.

Więcej informacji:
http://www.inco-ca.net/en/262.php


FRANCUSKI KONKURS DLA MATEMATYKÓW

Instytut Francuski w Polsce i Ambasada Francji w Polsce wspólnie z Francuskim Towarzystwem Matematycznym (FTM) organizują konkurs „Prix Szolem Mandelbrojt”, w celu nagrodzenia za najlepsze badania matematyczne. Organizatorzy do udziału w konkursie zapraszają polskich naukowców w wieku do 45 lat, zajmujących się matematyką teoretyczną lub stosowaną.

Laureat otrzyma nagrodę, która pokryje jego miesięczny pobyt badawczy we Francji w wybranym przez niego laboratorium i będzie poproszony o wygłoszenie kilku wykładów pod egidą FTM. Nagroda pokrywa koszty podróży w obie strony między Polską a Francją, wypłatę stypendium w wysokości 1374 euro oraz daje prawo do zamieszkania w domu akademickim w cenie wynoszącej maksymalnie 15,57 euro dziennie i do pokrycia kosztów przejazdu we Francji z lotniska do miejsca docelowego.

Termin składania wniosków: do 27 marca br.

Więcej informacji:
http://institutfrancais.pl/sciences-universites/pl/2015/01/09/zaproszenie-dla-badaczy-w-zakresie-nauk-matematycznych-do-udzialu-w-konkursie-prix-szolem-mandelbrojt/

 


KONKURS NA PROJEKTY BADAWCZE W ZAKRESIE MATERIAŁÓW
PAŃSTWA GRUPY WYSZEHRADZKIEJ I JAPONIA


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje o uruchomieniu naboru wniosków w pierwszym konkursie w ramach programu Współpracy Państw Grupy Wyszehradzkiej (V4) i Japonii (V4-Japan Joint Research Program). Możliwe finansowanie będzie obejmowało badania naukowe (tylko jednostki naukowe), badania przemysłowe oraz prace rozwojowe w następujących zakresach tematycznych:


- materials for extreme environments,
- materials for electronics and energy harvesting,
- lightweight construction materials.

Termin składania wniosków: do 10 kwietnia br.

Więcej informacji:
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-v4--japonia-/aktualnosci/art,3140,wspolpraca-panstw-v4-japonia-informacja-dotyczaca-otwarcia-naboru-wnioskow-w-i-konkursie.html


KONKURS NA MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY BADAWCZE
INTELIGENTNE SIECI WYSOKOENERGETYCZNE

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje o uruchomieniu naboru wniosków w ramach międzynarodowego konkursu organizowanego w programie ERA.Net Smart Grids Plus. Celem konkursu jest wspieranie projektów ukierunkowanych na fazę demonstracyjną
i pilotażową w obszarze inteligentnych sieci wysokoenergetycznych.

Termin składania wniosków wstępnych: do 8 kwietnia br.

Więcej informacji:
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net-co-fund/smartgrids-plus/art,3156,era-net-smart-grids-plus-otwarcie-naboru-wnioskow-w-konkursie-co-funded-call.html


KONKURS NA MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY BADAWCZE
NAUKI HUMANISTYCZNE


Narodowe Centrum Nauki wraz z konsorcjum Wspólnego Programu Badawczego HERA zaprasza do udziału w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze pt. „Uses of the Past”. Do konkursu mogą być zgłaszane projekty humanistyczne, które próbują odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób rozumienie przeszłości i wyobrażenia o niej wpływają na naszą teraźniejszość oraz postawy wobec przyszłości.

O finansowanie swojego projektu mogą się starać międzynarodowe zespoły badawcze złożone z co najmniej 4 naukowców pochodzących z 4 różnych krajów przystępujących do konkursu tj.: Austrii, Belgii, Czech, Chorwacji, Danii, Estonii, Finlandii, Holandii, Irlandii, Islandii, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, Wielkiej Brytanii bądź Włoch.

Termin składania wniosków wstępnych: do 9 kwietnia br.

Więcej informacji:
http://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2015-01-22-konkurs-hera-uses-of-the-past-otwarty


KONKURS NA MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY BADAWCZE
CHOROBY ZAKAŹNE


Narodowe Centrum Nauki wraz z konsorcjum programu ERA-NET Infect-ERA zaprasza do udziału w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze. Tematyka konkursu obejmuje następujące zagadnienia:
- the host-pathogen interaction in regards to clinically relevant strains and the assessment of factors influencing this interplay,
- diagnostics based on components of host-pathogen interaction, including development of markers for a clinical and personalized setting and detection of high risk clones in various diseases.

Z konkursu wykluczone są tematy dotyczące HIV/AIDS, żółtaczki zakaźnej typu B i C, malarii
i gruźlicy.

Termin składania wniosków wstępnych: do 18 marca br.

Więcej informacji:
http://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2015-01-20-infect-era-nowy-konkurs

 

WYDARZENIA

INTELIGENTNE MIASTA W PROGRAMIE HORYZONT 2020
DZIEŃ INFORMACYJNY W WARSZAWIE

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej organizuje w dniu 17 lutego br. dzień informacyjny nt. zagadnienia Inteligentnych Miast w Programie Horyzont 2020 (obszary energii, ICT, transportu, efektywności energetycznej w budynkach, środowiska i nauk społeczno-humanistycznych). Dodatkowo podczas spotkania zostaną przedstawione doświadczenia beneficjentów w realizacji i aplikowania o projekty z zakresu Inteligentnych Miast, doświadczenia ewaluatora z oceny projektów w Horyzoncie 2020 oraz zasady uczestnictwa w tym programie.

Miejsce: Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Aula II piętro, ul. Pawińskiego 5B, Warszawa

Więcej informacji oraz rejestracja:
http://www.kpk.gov.pl/?event=dzien-informacyjny-inteligentne-miasta-w-programie-horyzont-2020

 

WIADOMOŚCI

DARMOWE BILETY NA MIĘDZYNARODOWE TARGI CEBIT!

Zainicjowany przez Komisję Europejską wielkoskalowy projekt pilotażowy e-SENS oferuje zainteresowanym darmowe jednodniowe bilety wstępu na poświęcone rozwiązaniom ICT Targi CeBIT. Informację o tej możliwości przekazał nam Instytut Logistyki i Magazynowania z Poznania, który jako partner w powyższym projekcie realizuje szereg prac z zakresu elektronicznej administracji. Celem projektu e-SENS jest stworzenie architektury elektronicznej komunikacji z instytucjami publicznymi w Europie.

Jak otrzymać darmowe bilety na CeBIT? (ogłoszenie na stronie projektu e-SENS)
http://www.esens.eu/event/cebit-2015/


HARMONOGRAM KONKURSÓW NCN

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłosiło harmonogram konkursów organizowanych przez tę instytucję w 2015 roku. NCN planuje otworzyć dwanaście naborów wniosków, w których naukowcy będą mogli starać się o pieniądze na prowadzenie badań podstawowych.

W harmonogramie znalazły się konkursy regularne, czyli takie, które centrum ogłasza co roku. Niezależnie od harmonogramu, NCN będzie ogłaszać również konkursy w ramach współpracy międzynarodowej (m.in. w ramach konsorcjów Infect-ERA, BiodivERsA).

Odnośnik do szczegółowego harmonogramu:
http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/harmonogramOpracowanie:
Paweł Kaczmarek
e-mail: pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl