Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 257 z dnia 15 stycznia 2015

 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl
http://www.facebook.com/RPK.Poznan

 

SZKOLENIA

NAJBLIŻSZE SZKOLENIA RPK POZNAŃ

Zapraszamy Państwa do udziału w następujących szkoleniach organizowanych w najbliższym czasie przez Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE:

„Poznaj Portal Uczestnika i inne serwisy! Jak efektywnie wykorzystać ich zasoby w Horyzoncie 2020?” (warsztaty) - 20 stycznia br.

„Strategia pozyskiwania funduszy na badania naukowe” (warsztaty) - 29 stycznia br.

„Jak napisać wniosek do Horyzontu 2020?” (dwudniowe warsztaty) - 11 lutego br.

Więcej informacji oraz rejestracja na stronie internetowej http://www.rpk.ppnt.poznan.pl w dziale „Szkolenia”.

 

KONKURSY

HORYZONT 2020 - NOWY KONKURS NA PROJEKTY RISE
ŚRODKI NA ROZWÓJ KADRY NAUKOWEJ I WYMIANĘ PERSONELU

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE informuje, że 6 stycznia br. Komisja Europejska uruchomiła nabór wniosków w kolejnej edycji konkursu na projekty Marii Skłodowskiej-Curie Research and Innovation Staff Exchange (RISE). Są to projekty badawcze mające na celu rozwój kadry naukowej i personelu technicznego poprzez wymianę pracowników pomiędzy instytucjami z różnych sektorów (w Europie) oraz instytucjami znajdującymi się w UE i krajach stowarzyszonych z programem Horyzont 2020, a tzw. „krajami trzecimi” (pozaeuropejskimi).

Starać się o grant mogą konsorcja złożone z minimum trzech instytucji z trzech różnych krajów (dwa z nich muszą być krajami europejskimi), dofinansowanie przyznawane jest na maksymalnie 4 lata. Projekty mogą dotyczyć wszystkich dziedzin naukowych, wysoko ceniona jest inter- i multidyscyplinarność oraz współpraca pomiędzy sektorem akademickim a szeroko pojętym sektorem pozaakademickim.

Fundusze przyznawane są w formie ryczałtu na wymianę personelu naukowego i technicznego, prowadzenie badań, szkolenia, koszty zarządzania i koszty pośrednie.

Termin składania wniosków: do 28 kwietnia br.

Więcej informacji o RISE:
http://www.kpk.gov.pl/?page_id=19312

Odnośnik do ogłoszenia konkursowego wraz z dokumentacją:
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-rise-2015.html
HORYZONT 2020 - PIERWSZY KONKURS FAST TRACK TO INNOVATION URUCHOMIONY!

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE informuje o uruchomieniu pierwszego konkursu w ramach akcji pilotażowej Fast Track to Innovation (FTI). Celem FTI jest finansowanie projektów skupiających się na innowacjach, które wykazują wysoki potencjał do wdrożenia na rynek. FTI wspiera zaawansowane i wyspecjalizowane rozwiązania badawczo-rozwojowe, m.in.: działania związane z wyznaczaniem standardów, zaawansowanym testowaniem, pilotażem i demonstracją, walidacją w warunkach rzeczywistych, certyfikacją i weryfikacją modelu biznesowego.

Innowacje tworzone z pomocą FTI powinny znaleźć się na rynku w ciągu 36 miesięcy (od rozpoczęcia projektu). Opracowywane technologie powinny być dojrzałe – na poziomie min. TRL 6 (TRL - Technology Readiness Level), a w przypadku innowacji nie-technologicznych wykazywać podobny poziom. Wsparcie FTI ma doprowadzić technologię do poziomu TRL 9, aby mogła być wdrożona na rynek i przynieść korzyści gospodarce i społeczeństwu europejskiemu.

Projekty FTI wymagają konsorcjum projektowego, składającego się z minimalnie 3 i maksymalnie 5 partnerów z krajów członkowskich UE oraz krajów stowarzyszonych z Horyzontem 2020.

Terminy składania wniosków - trzy daty zamknięcia naborów: 29 kwietnia, 1 września i 1 grudnia br.

Więcej informacji o FTI:
http://www.kpk.gov.pl/?page_id=14926

Co oznaczają poszczególne poziomy TRL? (PDF):
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/annexes/h2020-wp1415-annex-g-trl_en.pdf

Ogłoszenie konkursowe:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/9096-ftipilot-1-2015.html

 


BIOLOGIA PRODUKCJI BIOMASY I ZRÓWNOWAŻONE ROLNICTWO
KONKURS NA MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY BADAWCZE

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje o uruchomieniu naboru wniosków wstępnych w ramach konkursu w programie ERA-NET FACCE SURPLUS. Skupia się on na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu biologii produkcji biomasy i zrównoważonego rolnictwa. Zgłaszane projekty mogą dotyczyć następującej tematyki:

 

 • spatial targeting of land use to increase biomass production and transformation, stimulating the growth of systems for the efficient utilisation of green (plant) biomass cascading through novel transformation,
 • developing markets for a wide range of products and services generated through integrated food and non-food systems.
 • sustainable intensification of integrated food and non-food systems of agriculture, by developing integrated, systems-based approaches to land management.


Termin składania wniosków wstępnych: do 4 marca br.

Więcej informacji:
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net-co-fund/facce-surplus/aktualnosci/art,3108,era-net-era-caps-otwarcie-naboru-wnioskow-w-i-konkursie-programu-era-net-facce-surplus-sustainable-and-resilient-agriculture-for.html

 


CHOROBY NEURODEGENERACYJNE
- KONKURS NA MIEDZYNARODOWE PROJEKTY BADAWCZE

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje o uruchomieniu naboru wniosków w  międzynarodowym konkursie organizowanym w ramach programu JPco-fuND. Jego celem jest wsparcie ambitnych, innowacyjnych, międzynarodowych oraz interdyscyplinarnych projektów badawczych, które wniosą istotny wkład w obszar badawczy chorób neurodegeneracyjnych. Zgłaszane projekty mogą dotyczyć następujących zakresów tematycznych:

 

 • genetic, epigenetic and environmental risk and protective factors of neurodegenerative diseases,
 • longitudinal cohort approaches in neurodegenerative diseases,
 • advanced animal or cell experimental models of neurodegenerative diseases.

Termin składania wniosków: do 10 marca br.

Więcej informacji:
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net-co-fund/jpco-fund/aktualnosci/art,3114,otwarcie-naboru-wnioskow-wstepnych-w-kon­kursie-jpco-fund.html

 


LIDER PO RAZ SZÓSTY!

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje o uruchomieniu naboru wniosków w szóstej edycji konkursu programu LIDER. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy.

Program LIDER adresowany jest do osób, które:

 • do dnia ogłoszenia konkursu (16.12.2014) nie ukończyły 35 roku życia,
 • posiadają stopień naukowy doktora uzyskany nie wcześniej niż 5 lat przed złożeniem wniosku,
 • są autorami publikacji w renomowanych czasopismach naukowych bądź posiadają patenty lub wdrożenia,
 • dotychczas nie uczestniczyły w roli kierownika projektu w programie LIDER,
 • pozyskają do współpracy jednostkę naukową, która posiada siedzibę w Polsce, i która zatrudni kierownika projektu oraz członków utworzonego przez niego zespołu badawczego,
 • posiadają obywatelstwo polskie lub kartę pobytu w Polsce.

Termin składania wniosków: do 15 marca br.

Więcej informacji:
http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/lider/lider-vi-edycja/aktualnosci/art,3068,vi-edycja-programu-lider.html

 

WYDARZENIA

HORYZONT 2020 -  KONKURS W ZAKRESIE GENERYCZNYCH MIKRO i NANOTECHNOLOGII
SPOTKANIE BROKERSKIE W BRUKSELI

Komisja Europejska zaprasza zainteresowanych uczestnictwem w konkursie ICT-25 „Generic micro- and nano-technologies” (program Horyzont 2020) do uczestnictwa w spotkaniu brokerskim dotyczącym założeń ww. konkursu. Wydarzenie to jest ponadto doskonałą okazją do zaprezentowania swojego pomysłu na projekt, zareklamowania swojej instytucji jako potencjalnego partnera w działaniach badawczych bądź budowy konsorcjum projektowego w przypadku, gdy chcemy pełnić rolę koordynatora.

Termin: 18 lutego br.

Miejsce: 25 Avenue de Beaulieu, sala S1, Bruksela, Belgia

Więcej informacji (rejestracja uruchomiona wkrótce):
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/brokerage-event-h2020-ict-generic-micro-and-nano-electronic-technologies

 

WIADOMOŚCI

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W HORYZONCIE 2020

Fundacja Sciences Citoyennes opublikowała przewodnik dla organizacji pozarządowych zatytułowany „Why and how to participate in the European Research and Innovation Framework Programme Horizon 2020?”.

Zachęcamy do lektury!

Odnośnik do publikacji (PDF):
www.kpk.gov.pl/wp-content/uploads/2015/01/manual_H2020_NGOs_Sept_2014.pdf


FINANSOWANIE BADAŃ I INNOWACJI ZE ŚRODKÓW UE
BROSZURA DLA FIRM Z SEKTORA MŚP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, wraz z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE i Krajowym Punktem Kontaktowym ds. Instrumentów Finansowych Programów UE przy Związku Banków Polskich, wydała broszurę „Programy Ramowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 – 2020″. Broszura skierowana jest przede wszystkim do małych i średnich przedsiębiorstw. Zawiera przydatne informacje o dostępnym finansowaniu badań i innowacji ze środków Unii Europejskiej. Zachęcamy
do zapoznania się z broszurą.

Odnośnik do publikacji (PDF):
www.kpk.gov.pl/wp-content/uploads/2015/01/broszura.pdf


HARMONOGRAM KONKURSÓW NCBR W 2015 ROKU

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wstępny harmonogram naborów w konkursach organizowanych przez tę instytucję w 2015 roku. Zawiera on siedemnaście programów i działań, w tym sześć nowych, finansowanych w ramach programów operacyjnych nowej unijnej perspektywy finansowej 2014 - 2020.

Odnośnik do harmonogramu:
http://www.ncbir.pl/harmonogram-konkursow/Opracowanie:
Paweł Kaczmarek
e-mail: pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl