Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 256 z dnia 2 stycznia 2015

 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl
http://www.facebook.com/RPK.Poznan

 

SZKOLENIA

NAJBLIŻSZE SZKOLENIA RPK POZNAŃ

Zapraszamy Państwa do udziału w następujących szkoleniach organizowanych w najbliższym czasie przez Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE:

- „Możliwości aplikowania do Programu Ramowego Horyzont 2020. Granty ERC oraz Akcje Marii Skłodowskiej-Curie” (szkolenie) - 15 stycznia br.

- „Miliony za pomysły! Granty dla naukowców z doświadczeniem od 2 do 12 lat po doktoracie” (szkolenie) - 16 stycznia br.

- „Jak napisać wniosek do Horyzontu 2020?” (dwudniowe warsztaty) - luty br.

Więcej informacji oraz rejestracja na stronie internetowej http://www.rpk.ppnt.poznan.pl w dziale „Szkolenia”.

 

KONKURSY

RZADKIE CHOROBY - KONKURS NA BADANIA

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje o uruchomieniu naboru wniosków w ramach pierwszego międzynarodowego konkursu w programie ERA-NET E-Rare-3. Skupia się on na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu chorób rzadkich. Zgłaszane projekty powinny nawiązywać do przynajmniej jednego z poniższych obszarów tematycznych:
- badania wykorzystujące materiał badawczy i bazy danych nieosiągalne w skali krajowej,
- badania chorób rzadkich (genetyczne, epigenetyczne, patofizjologiczne) z wykorzystaniem nowatorskich technologii,
- nowe metody diagnostyki i terapii chorób rzadkich.

Termin składania wniosków: do 18 lutego br.

Więcej informacji:
http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/era-net-e-rare/aktualnosci/art,3073,e-rare-3-otwarcie-naboru-wnioskow-w-konkursie-jtc-2015.htmlBIOMEDYCYNA - GRANTY DLA DOKTORANTÓW

Zapraszamy młodych naukowców (doktoranci; do 27 roku życia) prowadzących ambitne badania w zakresie biomedycyny do starania się o granty badawcze przyznawane przez The Boehringer Ingelheim Fonds. Można zdobyć stypendium na okres 2 lat (z możliwością przedłużenia o kolejne 12 miesięcy). Wsparcie obejmuje także finansowanie udziału w konferencjach międzynarodowych.

Najbliższy termin składania wniosków: do 1 lutego br.

Więcej informacji:
http://www.bifonds.de/fellowships-grants/phd-fellowships.html

 


STAŻE W ZAGRANICZNYCH JEDNOSTKACH NAUKOWYCH ORAZ FIRMACH

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej zachęca do skorzystania z oferty programu SKILLS. Jego celem jest umożliwienie uczestnikom programu podniesienia kwalifikacji z zakresu zarządzania badaniami naukowymi, zarządzania zespołami naukowymi, współpracy interdyscyplinarnej, komercjalizacji wyników badań oraz przedsiębiorczości w ramach stażu odbywanego w zagranicznej jednostce naukowej lub firmie (trwającego od miesiąca do pół roku). Wsparcie w ramach programu adresowane jest do:
- pracowników naukowych zamieszkałych w Polsce i zatrudnionych na umowę o pracę w jednostce naukowej posiadającej siedzibę na terenie RP,
- doktorantów z polskich jednostek naukowych, zamieszkałych w Polsce,
- absolwentów studiów doktoranckich do 12 miesięcy od uzyskania stopnia doktora.

Termin składania wniosków: do 15 marca br.

Więcej informacji:
http://www.fnp.org.pl/oferta/skills-praxis/

 


KONKURS NA POLSKO-LUKSEMBURSKIE PROJEKTY
INNOWACJE W USŁUGACH

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje o uruchomieniu naboru wniosków w konkursie CORE 2015 (organizowany przez luksemburską agencję Fonds National de la Recherche - FNR). W ramach tego konkursu, w obszarze „Innovation in Services” będzie możliwe składanie do FNR wniosków na bilateralne, polsko-luksemburskie projekty. Mogą one dotyczyć następujących zagadnień:
- projektowanie usług dla biznesu,
- rozwój i działanie systemów finansowych,
- bezpieczeństwo informacji,
- działanie sieci telekomunikacyjnych i multimediów.

Termin składania wniosków: do 22 kwietnia br.

Więcej informacji:
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-dwustronna/luksemburg/iv-konkurs/art,3084,ogloszenie-konkursu-core-2015-przez-luksemburska-agencje-fnr-mozliwosc-skladnia-wnioskow-na-projekty-polsko-luksemburskie.html

 


KONKURS NA MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY BADAWCZE
SUROWCE NIEENERGETYCZNE

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje o uruchomieniu naboru wniosków w ramach trzeciego międzynarodowego konkursu organizowanego w programie ERA-NET ERA-MIN. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących następujące zagadnienia z zakresu surowców nieenergetycznych:
- primary resources: exploration, extraction, minerals processing, metallurgy, mine closure and rehabilitation,
- secondary resources (recycling): proposals are expected to recover critical metals (as defined by the European Commission), in a circular-economy vision, either from mining waste or bulk streams of end-of-life products,
- substitution of critical materials.

Termin składania wniosków: do 19 maja br.

Więcej informacji:
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/era-min/aktualnosci/art,3081,era-net-era-min-otwarcie-naboru-wnioskow-w-iii-konkursie.html

 

WYDARZENIA

EUROPE AS A GLOBAL ACTOR - KONKURS PROGRAMU HORYZONT 2020
DZIEŃ INFORMACYJNY I SPOTKANIE BROKERSKIE W BRUKSELI

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza do udziału w międzynarodowym dniu informacyjnym i spotkaniu brokerskim, które odbędą się 26 lutego br. w Brukseli. Wydarzenia te dotyczyć będą konkursu „Europe as a Global Actor” otwartego w ramach obszaru tematycznego programu Horyzont 2020 „Europa w zmieniającym się świecie – integracyjne, innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa”. Uczestnictwo w powyższych spotkaniach to doskonała okazja na m.in. włączenie się do tworzących się międzynarodowych konsorcjów chcących składać wnioski w ww. konkursie czy poszukiwanie partnerów projektowych.

Więcej informacji:
http://www.kpk.gov.pl/?event=rejestracja-otwarta-europe-as-a-global-actor-miedzynarodowy-dzien-informacyjny-i-spotkanie-brokerskie-2

 

WIADOMOŚCI

STYPENDIA INDYWIDUALNE MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE
JAK PISAĆ, ŻEBY SIĘ POPISAĆ?

Luksemburska agencja ds. innowacji i badań Luxinnovation opublikowała poradnik „How to Write a Winning Proposal for Individual Fellowships (IF). Evidence from Evaluation Summary Reports”. Wszystkich zainteresowanych staraniem się o stypendium indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie polecamy tę lekturę.

Odnośnik do publikacji (PDF):
http://horizon2020.lu/content/download/19636/181855/file/How%20to%20write%20a%20winning%20MSCA%20proposal.pdf

Opracowanie:
Paweł Kaczmarek
e-mail: pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl