Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 255 z dnia 17 grudnia 2014

 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl
http://www.facebook.com/RPK.Poznan

 Wesołych, Szczęśliwych i Pogodnych Świąt Bożego Narodzenia

oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku
i wielu twórczych dokonań, wytrwałości i optymizmu

życzy
Zespół Regionalnego Punktu Kontaktowego
Programów Ramowych UE

 

SZKOLENIA

NADCHODZĄCE SZKOLENIA RPK POZNAŃ

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE planuje w lutym 2015 roku przeprowadzenie dwudniowych warsztatów „Jak napisać wniosek do Horyzontu 2020?”.

Więcej informacji o ww. wydarzeniu oraz rejestracja są dostępne na stronie internetowej RPK Poznań.

 

KONKURSY

FAMELAB 2015 - KONKURS DLA PROMOTORÓW NAUKI

Narodowe Centrum Nauki oraz British Council zapraszają naukowców potrafiących w interesujący sposób mówić o swoich badaniach do udziału w czwartej edycji konkursu FAMELAB. Jest to międzynarodowy konkurs w którym badacze stają przed jury i publicznością, by w trzy minuty przedstawić to, czym pasjonują się na co dzień w swojej pracy badawczej. Jeśli zrobią to rzetelnie, z charyzmą i pasją mają szansę wygrać cenne nagrody. Zwycięzca konkursu otrzyma 30 tysięcy złotych na cele naukowe oraz 5 tysięcy złotych na dowolne wydatki. Laureat (-ka) głosowania publiczności otrzyma od British Council voucher językowy. Przewidziano także nagrody od partnerów FAMELAB.

Ponadto, uczestnicy konkursu, którzy zakwalifikują się do udziału w finale, wezmą udział w profesjonalnym szkoleniu MasterClass. To intensywny kurs z zakresu komunikacji naukowej, autoprezentacji i wystąpień publicznych, prowadzony przez brytyjskich i polskich trenerów.

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 31 stycznia 2015 roku

Więcej informacji:
http://www.famelab.org.pl/index.php?strona=konkursTRZY KONKURSY OD NCN

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło uruchomienie kolejnych edycji następujących konkursów:

- SYMFONIA - na międzydziedzinowe projekty badawcze, realizowane przez wybitnych naukowców, których badania wyróżniają się najwyższą jakością, odważnym przekraczaniem granic pomiędzy różnymi dziedzinami nauki, przyczyniając się do tworzenia nowych wartości i otwierania nowych perspektyw w nauce,

- ETIUDA - na stypendia doktorskie dla osób, które mają wszczęty przewód doktorski w polskiej jednostce naukowej lub będą miały wszczęty przewód doktorski w polskiej jednostce naukowej do 30 czerwca 2015 roku i wykazują się sukcesami w dotychczasowej działalności badawczej,

- FUGA - na staże dla osób rozpoczynających karierę naukową, które uzyskały stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 5 lat przed dniem zakończenia naboru wniosków.

Termin składania wniosków: do 16 marca 2015 roku

Więcej informacji:
http://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2014-12-15-ogloszenie-konkursow

 


BIOTECHNOLOGIA - MIĘDZYNARODOWY KONKURS NA PROJEKTY BADAWCZE

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje o uruchomieniu naboru wniosków w szóstym międzynarodowym konkursie organizowanym w ramach programu ERA-NET Industrial Biotechnology. Zakłada on finansowanie badań obejmujących zagadnienia z zakresu biotechnologii przemysłowej. Projekty mogą dotyczyć następujących tematów:


- conversion of industrial by-products and biomass into value-added products,
- novel systems for new or more sustainable processes e.g. the use of enzymes, micro-organism and cell-free biosynthesis systems,
- new compounds from existing, but not well studied biological systems, through a greater understanding of their metabolic pathways,
- modelling and optimisation of biological processes,
- process development, intensification and/or integration in existing industrial processes e.g. upstream or downstream design, scale-up of biotechnological processes.

Termin składania wniosków: do 23 lutego 2015 roku

Więcej informacji:
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/era/konkursy/art,3049,otwarcie-naboru-wnioskow-w-6-konkursie-w-ramach-era-net-industrial-biotechnology-2.html

 


OKSFORD - STYPENDIUM DLA DOKTORÓW
NAUKI SPOŁECZNE I EKONOMICZNE

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zachęca naukowców ze stopniem naukowym doktora do starania się o stypendium badawcze w ramach Programu Studiów o Współczesnej Polsce prowadzonym w St. Antony’s College na Uniwersytecie w Oksfordzie.  Oferta ta kierowana jest do osób posiadających stopień naukowy doktora zainteresowanych prowadzeniem badań w następujących obszarach: antropologia, ekonomia, stosunki międzynarodowe, medioznawstwo, filmoznawstwo, historia współczesna, politologia, polityka społeczna i socjologia.

Termin składania wniosków: do 16 lutego 2015 roku

Więcej informacji
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/uniwersytet-w-oksfordzie-informacja-na-temat-stypendium-dla-osob-posiadajacych-stopien-naukowy-doktora.html

 

WYDARZENIA

FAST TRACK TO INNOVATION - NOWOŚĆ W PROGRAMIE HORYZONT 2020
DZIEŃ INFORMACYJNY ORAZ TRANSMISJA INTERNETOWA

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej zaprasza do udziału w organizowanym przez Komisję Europejską dniu informacyjnym dotyczącym pilotażowego konkursu Fast Track to Innovation (FT2I). W założeniu celem FT2I ma być wsparcie komercjalizacji najlepszych pomysłów innowacyjnych w dowolnej dziedzinie z zakresu Horyzontu 2020 – bez wskazanych odgórnie tematów (tzw. bottom-up approach).

W ramach FT2I aplikować o finansowanie będą mogły małe konsorcja (od 3 do 5 podmiotów), ze znaczącym udziałem przedsiębiorstw. Projekty powinny dotyczyć istniejących i dojrzałych technologii tj. takich, gdzie dokonano już demonstracji w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Wnioski powinny opierać się na biznesplanie, a kryterium oceny wniosku o najwyższej wadze będzie wpływ projektu. W procesie oceny będą brane także pod uwagę m.in.: wielkość budżetu przeznaczonego na uczestników z sektora przemysłu (w tym szczególnie MŚP) czy też liczba tego typu uczestników.

Termin: 9 stycznia 2015 roku

Miejsce: Bruksela, Belgia (organizatorzy przewidują także transmisję internetową - więcej informacji o niej wkrótce na stronie z ogłoszeniem o wydarzeniu)

Ogłoszenie o dniu informacyjnym oraz rejestracja:
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=FD85F708-AB7A-543B-E0C608B004A67274

 

WIADOMOŚCI

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU HUMANISTYKI W NOWEJ FORMULE

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowała na swojej stronie internetowej krótki artykuł dotyczący dalszego rozwoju humanistyki oraz zmiany zasad udziału w konkursach w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Zachęcamy Państwa do lektury!

Odnośnik do artykułu:
http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/narodowy-program-rozwoju-humanistyki-w-nowej-formule.html

Opracowanie:
Paweł Kaczmarek
e-mail: pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl