Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 254 z dnia 03 grudnia 2014

 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl
http://www.facebook.com/RPK.Poznan

 

SZKOLENIA

NADCHODZĄCE SZKOLENIA RPK POZNAŃ

Zapraszamy Państwa do udziału w organizowanym 10 grudnia br. przez Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu szkoleniu pt. „Uwłaszczenie - zmiany w relacjach między twórcą a uczelnią,  w świetle nowych zapisów w ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym”.

Więcej informacji o ww. wydarzeniu oraz rejestracja są dostępne na stronie internetowej RPK Poznań.

 

KONKURSY

BIOENERGIA - KONKURS NA MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY BADAWCZE

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje o uruchomieniu naboru wniosków w dziewiątym międzynarodowym konkursie w ramach programu ERA-NET BIOENERGY, który skupia się na finansowaniu badań z zakresu bioenergii. Zgłaszane propozycje projektowe powinny dotyczyć przede wszystkim łańcuchów wartości związanych z bioenergią bądź też dowolnego wykorzystania bioenergii tj. w celach ogrzewania, chłodzenia, produkcji energii elektrycznej czy też jako paliw dla sektora transportu. Zgłaszane projekty muszą brać pod uwagę gospodarcze, środowiskowe oraz społeczne aspekty/konsekwencje proponowanych działań badawczych i rozwojowych. W konkursie mogą brać udział międzynarodowe konsorcja składające się z instytucji oraz firm z następujących państw: Austrii, Holandii, Niemiec, Polski,  Szwecji oraz Szwajcarii.

Termin składania wniosków wstępnych: do 12 stycznia 2015 roku

Więcej informacji:
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-sieciowa/era-net-bioenergy/art,3008,otwarcie-naboru-wnioskow-w-9-konkursie-w-ramach-programu-era-net-bioenergy.htmlNANOMEDYCYNA - KONKURS NA MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY BADAWCZE

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje o uruchomieniu naboru wniosków w szóstym konkursie w ramach międzynarodowego programu  ERA-NET EuroNanoMed II, który skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu nanomedycyny. Tematyka zgłaszanych projektów powinna dotyczyć następujących obszarów badawczych: medycyny regeneracyjnej, diagnostyki bądź systemów kontrolowanego dostarczania.

Termin składania wniosków: do 3 marca 2015 roku

Więcej informacji:
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/euronanomed-ii/aktualnosci/art,3041,euronanomed-ii-otwarcie-naboru-wnioskow-w-6-konkursie.html

 


NCN POSZUKUJE KOORDYNATORA DYSCYPLIN - NAUKI ŚCISŁE I TECHNICZNE

Rada Narodowego Centrum Nauki (NCN) ogłosiła nabór kandydatów na stanowisko koordynatora dyscyplin w grupie nauk ścisłych i technicznych. Do obowiązków koordynatorów należy m.in. organizowanie i przeprowadzanie konkursów NCN, organizowanie prac zespołów ekspertów oceniających wnioski oraz weryfikacja rzetelności
i bezstronności procesu ich oceny.

Termin składania dokumentów: do 31 grudnia br.

Ogłoszenie NCN - więcej informacji:
http://www.ncn.gov.pl/BIP/index.php?id=120&p=190

 

WYDARZENIA

ERC STARTING I CONSOLIDATOR GRANTS
- WEBINARIUM EUROPEJSKIEJ RADY DS. BADAŃ

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE informuje, że 17 grudnia br. w ramach europejskiego projektu SEA-EU-NE odbędzie się webinarium poświęcone grantom Europejskiej Rady ds. Badań (European Research Council - ERC) dla początkujących naukowców (od 2 do 7 lat po doktoracie) – ERC Starting Grant  i dla naukowców u progu samodzielności badawczej (od 7 do 12 lat po doktoracie) – ERC Consolidator Grant. Podczas webinarium zostanie zaprezentowana oferta ERC, a szczególnie oba typy grantów, sposób ich finansowania i ubiegania się o nie. Uczestnicy wydarzenia dostaną także wskazówki, jak napisać konkurencyjną propozycję projektową.

Więcej informacji o wydarzeniu:
http://danube-inco.net/object/event/14154

Formularz rejestracji:
https://docs.google.com/forms/d/1YUzoq_66mTrGQx8U86b5MaNIoA-f48rkrL_777R9QG4/viewform?c=0&w=1

 

WIADOMOŚCI

NAJBARDZIEJ PRODOKTORANCKA UCZELNIA ORAZ INSTYTUT PAN - WYNIKI KONKURSU

Krajowa Reprezentacja Doktorantów poinformowała o wynikach konkursów na najbardziej prodoktorancką uczelnię (PRODOK 2014 - VII edycja) oraz prodoktorancki Instytut Naukowy Polskiej Akademii Nauk (PROPAN 2014 - II edycja).

Laureatami konkursu PRODOK zostali:
I miejsce - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
II miejsce - Politechnika Warszawska
III miejsce - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Laureatami konkursu PROPAN zostali:
I miejsce - Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN
II miejsce - Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN
III miejsce - Instytut Fizyki PAN

Więcej informacji:
http://www.krd.ogicom.pl/pl/aktualnosci/gala_konkursowa_prodok_2014_propan_2014_-_wyniki.html

Opracowanie:
Paweł Kaczmarek
e-mail: pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl