Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 253 z dnia 19 listopada 2014

 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl
http://www.facebook.com/RPK.Poznan

 

SZKOLENIA

NADCHODZĄCE SZKOLENIA RPK POZNAŃ

Zapraszamy Państwa do udziału w organizowanych 9 i 10 grudnia br. przez Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu warsztatach pt. „Jak napisać wniosek do Horyzontu 2020”.

Więcej informacji o ww. wydarzeniu oraz rejestracja są dostępne na stronie internetowej RPK Poznań.

 

KONKURSY

ERC CONSOLIDATOR GRANTS - OGŁOSZONO KOLEJNY NABÓR

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council - ERC) ogłosiła kolejny nabór wniosków w konkursie na granty dla naukowców chcących wzmocnić swoją pozycję naukową (Consolidator Grants). Aktualna edycja konkursu adresowana jest do naukowców, którzy stopień naukowy doktora uzyskali od 7 do 12 lat przed 1 stycznia 2015 r., pochodzących z dowolnego kraju świata. Instytucja, w której projekt będzie realizowany powinna znajdować się w kraju członkowskim UE lub stowarzyszonym z programem Horyzont 2020. Składane wnioski mogą dotyczyć każdej dziedziny wiedzy. Szczególnie cenione będą projekty interdyscyplinarne, o wysokim stopniu ryzyka naukowego, prowadzące do ważnych odkryć i przełomowych wyników. Maksymalny czas trwania grantu to 5 lat a wysokość finansowania to 2 miliony 750 tysięcy euro.

Termin składania wniosków: do 12 marca 2015 roku

Więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/9063-erc-cog-2015.html


NAUKI SPOŁECZNE I HUMANISTYCZNE - STYPENDIUM W WIEDNIU

Instytut Nauk o Człowieku (IWM - Institut für die Wissenschaften vom Menschen) w Wiedniu ogłosił nabór wniosków do Programu stypendialnego im. Józefa Tischnera. Zaproszeni do składania wniosków są doktoranci i doktorzy poniżej 35 roku życia, którzy posiadają obywatelstwo polskie. Program stypendialny jest otwarty dla reprezentantów wszystkich dziedzin nauk humanistycznych i społecznych. Beneficjenci programu wyjadą do IWM na okres 6 miesięcy (lipiec - grudzień 2015) i otrzymają stypendium w wysokości 9300 euro.

Termin składania wniosków: do 20 grudnia br.

Więcej informacji:
http://www.iwm.at/fellowships/tischner/

 


WŁOSKIE STYPENDIUM DLA ARTYSTÓW i HUMANISTÓW

Fundacja Bogliasco zaprasza do składania wniosków o stypendium dla osób, które zajmują się twórczością bądź prowadzą badania naukowe w następujących dziedzinach: archeologia, architektura (także krajobrazu), literatura, filologia klasyczna, muzyka, taniec, film, teatr, historia oraz sztuki wizualne.

Stypendia pokrywają koszty zakwaterowania (przeciętnie od 30 do 34 dni) w Study Center Bogliasco we Włoszech nie tylko laureatowi, ale także osobie towarzyszącej (partner, współmałżonek). Od aplikantów oczekuje się m.in.: znaczących osiągnięć w ramach swojej dyscypliny, opisu projektów do zrealizowania podczas pobytu oraz uprzedniego przygotowania w zakresie posiadanych materiałów badawczych.

Termin składania wniosków: do 15 stycznia 2015 roku (pobyt w kolejnym semestrze jesiennym), do 15 kwietnia 2015 roku (pobyt w kolejnym semestrze wiosennym).

Więcej informacji:
http://www.bfny.org/en/apply

 


SZWEDZKIE STYPENDIA BADAWCZE DLA DOKTORANTÓW I DOKTORÓW

 

Instytut Szwedzki zaprasza do aplikowania o stypendia dla doktorantów i osób ze stopniem doktora będących obywatelami: Polski, Białorusi, Rosji, Ukrainy, Estonii, Litwy, Łotwy, Gruzji i Mołdawii. Stypendia oferowane są w ramach Programu Visby, który oferuje naukowcom z ww. państw następujące możliwości realizacji badań (wszystkie dziedziny nauki)
na szwedzkich uniwersytetach:
- doktoranckie pobyty badawcze - w formie jednorazowego wyjazdu długoterminowego (na 6, 9 lub 12 miesięcy) bądź szeregu krótkoterminowych wyjazdów (suma czasu trwania pobytów maksymalnie 12 miesięcy w ciągu 3 lat; nie więcej niż 2 wyjazdy do Szwecji na rok),
- podoktorskie pobyty badawcze - preferowani kandydaci, którzy zdobyli stopień doktora w roku 2010 bądź później (pobyt badawczy 6, 9 lub 12 miesięczny),
- doświadczeni naukowcy - stypendium na pobyt badawczy (maksymalnie 6 miesięcy) kierowane do badaczy, którzy zdobyli stopień doktora przed 2010 rokiem.

W ramach Programu VISBY uczestnicy mają zapewnione stypendium (wolne od podatku)  w wysokości 15 000 koron szwedzkich dla doktorantów i 18 000 koron dla naukowców o większym doświadczeniu badawczym oraz ubezpieczenie. Nie ma możliwości przedłużania bądź przekładania stypendium.

Termin składania wniosków: do 15 stycznia 2015 roku

Więcej informacji
https://studyinsweden.se/scholarship/visby-programme-scholarships-for-phd-studies-and-postdoctoral-research/#idx_10

 

WYDARZENIA

HORYZONT 2020 - WYZWANIA I SZANSE DLA POLSKIEJ NAUKI
KONFERENCJA W POZNANIU - JESZCZE SĄ MIEJSCA!

Przypominamy o organizowanej 3 grudnia br. przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (KPK) oraz Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu konferencji "Horyzont 2020 - wyzwania i szanse dla polskiej nauki." Będzie ona częścią ogólnopolskiej serii takich wydarzeń, których celem jest przedstawienie różnych form wsparcia dla wszystkich uczestników projektów w programie Horyzont 2020, a także pierwszych polskich doświadczeń z oceny projektów oraz najlepszych praktyk w zakresie współpracy międzynarodowej, motywowania zespołów projektowych i wsparcia administracyjnego.

Miejsce: Auditorium Maximum, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, al. Niepodległości 53

Więcej informacji wraz z programem oraz rejestracja:
http://www.kpk.gov.pl/?event=horyzont-2020-wyzwania-i-szanse-dla-polskiej-nauki-7

 

WIADOMOŚCI

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA W POLSCE 2013 ROKU
WSTEPNE OPRACOWANIE GUS

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z informacją sygnalną Głównego Urzędu Statystycznego nt. działalności badawczo-rozwojowej (B+R) w Polsce w 2013 roku. Opracowanie opisuje przede wszystkim zagadnienie nakładów wewnętrznych na B+R oraz personelu zaangażowanego w tego rodzaju aktywność.

Odnośnik do opracowania GUS (PDF)
http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5496/8/3/2/nts_dzialalnosc_badawcza_i_rozwojowa_w_pl_2013.pdf
Opracowanie:
Paweł Kaczmarek
e-mail: pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl