Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 252 z dnia 31 października 2014

 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl
http://www.facebook.com/RPK.Poznan

 

SZKOLENIA

NADCHODZĄCE SZKOLENIA RPK POZNAŃ

Zapraszamy Państwa do udziału w organizowanym 6 listopada br. przez Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu szkoleniu pt. „Aspekty prawne i administracyjne zatrudniania naukowców - cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą”.


Więcej informacji o ww. wydarzeniach oraz rejestracja są dostępne na stronie internetowej RPK Poznań.

 

KONKURSY

NCN POSZUKUJE KOORDYNATORÓW DYSCYPLIN

Rada Narodowego Centrum Nauki (NCN) ogłosiła nabór kandydatów na stanowiska koordynatorów dyscyplin (6 osób) w grupach nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce, nauk o życiu oraz nauk ścisłych i technicznych. Do głównych zadań na ww. stanowisku należy m.in. organizowanie i przeprowadzanie konkursów NCN, organizowanie prac zespołów ekspertów powołanych do oceny wniosków projektowych oraz ocena rzetelności i bezstronności opinii przygotowanych przez ekspertów.

Termin składania dokumentów: do 21 listopada br.

Więcej informacji:
http://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2014-10-22-konkurs-na-koordynatorow-dyscyplin


BADANIA ORAZ TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE
KONKURS NA MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY BADAWCZE

Narodowe Centrum Nauki wraz z konsorcjum CHIST-ERA zaprasza do udziału w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące następujących zagadnień:
1) Resilient Trustworthy Cyber-Physical Systems (RTCPS) oraz
2) Human Language Understanding: Grounding Language Learning (HLU).

Termin składania wniosków: do 13 stycznia 2015 roku

Więcej informacji:
http://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2014-10-15-chist-era-nowy-konkurs

 


MIĘDZYNARODOWY FUNDUSZ WYSZEHRADZKI - MAŁE GRANTY

Zapraszamy do składania wniosków w programie tzw. małych grantów Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Wspiera on projekty rozwijające współpracę krajów z Grupy Wyszehradzkiej (Czechy, Węgry, Polska i Słowacja) w zakresie m.in.:
- współpracy naukowej (np. konferencje, publikacje, badania),
- edukacji (np. seminaria bądź szkoły letnie).

Dozwolona jest dowolna tematyka projektów. Preferencyjnie traktowane będą te z nich, które angażują partnerów  z wszystkich krajów Grupy Wyszehradzkiej. Projekt może trwać do 6 miesięcy. Maksymalna kwota dofinansowania to 6000 euro na projekt.

Najbliższy termin składania wniosków: do 1 grudnia br.

Więcej informacji:
http://visegradfund.org/grants/small_grants/

WYDARZENIA

HORYZONT 2020 - WYZWANIA I SZANSE DLA POLSKIEJ NAUKI
KONFERENCJA W POZNANIU

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (KPK) oraz Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu zapraszają na konferencję "Horyzont 2020 - wyzwania i szanse dla polskiej nauki." Celem konferencji (będącej częścią ogólnopolskiej serii takich wydarzeń) jest przedstawienie różnych form wsparcia dla wszystkich uczestników projektów w programie Horyzont 2020, a także pierwszych polskich doświadczeń z oceny projektów oraz najlepszych praktyk w zakresie współpracy międzynarodowej, motywowania zespołów projektowych i wsparcia administracyjnego.

Termin: 3 grudnia br.

Więcej informacji wraz z programem oraz rejestracja dostępne wkrótce na stronie internetowej KPK.

 

WIADOMOŚCI

HORYZONT 2020 - UMOWA GRANTOWA PO POLSKU!

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE informuje, że w serwisie Komisji Europejskiej Participant Portal jest już dostępne polskie tłumaczenie Umowy Grantowej stosowanej w programie Horyzont 2020. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z  tym dokumentem.

Odnośniki do polskiego tłumaczenia Umowy Grantowej (PDF):
- wzór umowy dla jednego beneficjenta,
- wzór umowy dla więcej niż jednego beneficjenta.

 
Opracowanie:
Paweł Kaczmarek
e-mail: pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl