Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 250 z dnia 3 październka 2014

 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl
http://www.facebook.com/RPK.Poznan

 

SZKOLENIA

NADCHODZĄCE SZKOLENIA RPK POZNAŃ

Zapraszamy Państwa do udziału w następujących szkoleniach organizowanych w najbliższym czasie przez Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE:
Nowe horyzonty dla Twojej firmy. Instrument MŚP Faza I - 23 października br.,
Aspekty prawne i administracyjne zatrudniania naukowców - cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą - 6 listopada br.

Więcej informacji o ww. wydarzeniach oraz rejestracja dostępne wkrótce na stronie internetowej http://www.rpk.ppnt.poznan.pl

KONKURSY

NABÓR WNIOSKÓW W TRZECH KONKURSACH NCN - OPUS, PRELUDIUM I SONATA

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło uruchomienie naboru wniosków w ósmej edycji następujących konkursów:
OPUS – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,
PRELUDIUM – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora,
SONATA – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.

Termin składania wniosków (wszystkie trzy konkursy): do 15 grudnia br.

Więcej informacji
http://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2014-09-15-ogloszenie-konkursow

 


DOFINANSOWANIE OCHRONY PATENTOWEJ DLA NAUKOWCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło czwarty konkurs w programie Patent Plus, którego celem jest wsparcie finansowe jednostek naukowych oraz przedsiębiorców w procesie ubiegania się o europejską i międzynarodową ochronę patentową. O dofinansowanie w ramach programu Patent Plus starać się mogą firmy, uczelnie, instytuty badawcze oraz instytuty naukowe PAN. Wsparcie może zostać udzielone na pokrycie kosztów  zgłoszenia wynalazku w procedurze EPC, zgłoszenia wynalazku w trybie PCT, wejście w fazy krajowe państw (innych niż Polska) w których zgłaszający zgodnie z deklaracją  ubiega się o patent jak również analiz ekonomicznych i strategii komercjalizacji wynalazku. Budżet konkursu wynosi 10 milionów złotych, a maksymalna wysokość dofinansowania jednego projektu może wynieść nawet 800 tysięcy złotych.

Termin składania wniosków: do 5 listopada br.

Więcej informacji
http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/patent-plus/patent-plus-iv-konkurs/

WYDARZENIA

HORIZON 2020 COORDINATORS DAY W BRUKSELI

Komisja Europejska zaprasza do udziału w spotkaniu Horizon 2020 Coordinators Day. Jest ono przeznaczone przede wszystkim dla koordynatorów projektów nadesłanych w odpowiedzi na konkursy programu Horyzont 2020, który zostały ocenione pozytywnie i zostaną dofinansowane. Celem spotkania jest zaprezentowanie jego uczestnikom  szczegółowych informacji dotyczących przygotowania i podpisywania umów z Komisją Europejską. Organizatorzy przewidują możliwość uczestnictwa w wydarzeniu za pośrednictwem transmisji internetowej.

Termin: 13 października br. (rejestracja do 8 października br.)

Miejsce: Komisja Europejska, budynek Charlemagne – sala: Gasperi, Rue de la Loi 170, 1040 Bruksela, Belgia

Rejestracja oraz program spotkania
https://ec.europa.eu/digital-agenda/events/cf/h2020-coordinators-day-2/register.cfm

Odnośnik do transmisji internetowej będzie podany przez Komisję Europejską na powyższej stronie internetowej na kilka dni przed wydarzeniem. Jednocześnie dostępne jest już nagranie z poprzedniego Horizon 2020 Coordinators Day (26 września br.) - do obejrzenia pod tym adresem.

 


HORYZONT 2020 - KONKURS W OBSZARZE BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI
DZIEŃ INFORMACYJNY W WARSZAWIE

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej (KPK) zaprasza na dzień informacyjny dotyczący drugiego konkursu programu Horyzont 2020 w obszarze „Food Security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime research and the bioeconomy”. Podczas wydarzenia przedstawione zostaną m.in. założenia ww. konkursu, (wykład w jęz. angielskim bez tłumaczenia) oraz kwestie synergii programu Horyzont 2020 z Funduszami Strukturalnymi. Eksperci KPK przeprowadzą prezentacje nt. projektów z obszaru udostępniania infrastruktury badawczej oraz aspektów finansowych programu Horyzont 2020.

Termin: 14 października br.

Miejsce: Mała Aula, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, ul. Rakowiecka 30, Warszawa.

Więcej informacji oraz rejestracja
http://www.kpk.gov.pl/?event=dzien-informacyjny-do-2-konkursu-w-food-security-w-programie-horyzont-2020

 

WIADOMOŚCI

TWORZENIE EUROPEJSKIEJ PRZESTRZENI BADAWCZEJ - STAN AKTUALNY

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z analizą Komisji Europejskiej nt. postępów we wdrażaniu inicjatywy stworzenia Europejskiej Przestrzeni Badawczej. W założeniu ma ona na celu zapewnić naukowcom, instytucjom badawczym i przedsiębiorstwom większą mobilność oraz zachęcić do intensywniejszej konkurencji i współpracy transgranicznej.

Komunikat prasowy Komisji Europejskiej
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1003_pl.htm

 Opracowanie:
Paweł Kaczmarek
e-mail: pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl