Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 249 z dnia 18 września 2014

 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl
http://www.facebook.com/RPK.Poznan

 

SZKOLENIA

NADCHODZĄCE SZKOLENIA RPK POZNAŃ

Zapraszamy Państwa do udziału w następujących warsztatach organizowanych w najbliższym czasie przez Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE:
- „Zarządzanie projektami międzynarodowymi w programach ramowych” - 15 i 16 października br.,
- „Nowe horyzonty dla Twojej firmy. Warsztaty pisania wniosków do KE” - 23 października br.,
- „Budżet projektu w Horyzoncie 2020” - 27 października br.,
- „Jak napisać wniosek do Horyzontu 2020” - 28 i 29 października br.

Więcej informacji o ww. wydarzeniach oraz rejestracja dostępne wkrótce na stronie internetowej RPK Poznań.

KONKURSY

POLSKO-NIEMIECKIE PROJEKTY HUMANISTYCZNE
KONKURS NCN

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło uruchomienie konkursu BEETHOVEN na polsko-niemieckie projekty badawcze z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce. Do konkursu kwalifikowane są projekty badawcze, których okres realizacji jest nie krótszy niż 12 miesięcy i nie przekracza 36 miesięcy. Wnioskowana wysokość finansowania na cały okres realizacji polskiej części projektu badawczego nie może być mniejsza niż 150 tysięcy złotych.

Termin składania wniosków: do 10 grudnia br. (partnerzy DE); do 15 grudnia br. (partnerzy PL)

Więcej informacji
http://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/beethoven1

 


STYPENDIA FNP DLA MŁODYCH UCZONYCH

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FnP) zaprasza do udziału w konkursie START i starania się o roczne stypendia dla wybitnych młodych uczonych, będących na początku kariery naukowej oraz posiadających udokumentowane osiągnięcia w swojej dziedzinie badań. FnP planuje przyznać około 130 stypendiów w wysokości 28 tysięcy złotych każde. Wybrani laureaci programu START mają także możliwość otrzymania dodatkowego finansowania na wyjazd studyjny do jednego lub dwóch ośrodków badawczych za granicą. Wyjazdy te mają służyć nawiązaniu współpracy oraz poznaniu metod pracy badawczej w tych ośrodkach. Osoby te zostaną wybrane spośród laureatów, którzy zgłosili chęć odbycia takiego wyjazdu we wniosku o stypendium oraz załączyli wymagane dokumenty (opisane w regulaminie konkursu).

Termin składania wniosków: do 31 października br.

Więcej informacji
http://www.fnp.org.pl/oferta/start/

 


KONKURS POPULARYZATOR NAUKI

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz serwis Nauka w Polsce informują o otwarciu 10-tej jubileuszowej edycji konkursu Popularyzator Nauki. Jego laureaci zostaną wybrani w czterech kategoriach: popularyzatorzy indywidualni, instytucje naukowe, instytucje pozanaukowe oraz media. Wśród popularyzatorów indywidualnych jury konkursu przyzna dwie odrębne nagrody w podkategoriach: naukowcy oraz animatorzy popularyzacji. W pierwszej z nich o zwycięstwo mogą ubiegać się pracownicy naukowi i nauczyciele akademiccy, a w drugiej osoby niebędące pracownikami naukowymi ani nauczycielami akademickimi, ale prowadzące indywidualną działalność popularyzatorską. W konkursie przewidziano ponadto dwa wyróżnienia w kategoriach: nauka w Internecie (za internetową aktywność popularyzatorską) oraz sponsor popularyzacji (dla osoby lub przedsiębiorstwa finansowo wspierającego działalność popularyzatorską). Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz statuetki.

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 31 października br.

Więcej informacji
http://www.naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,401680,rozpoczynamy-10-edycje-konkursu-popularyzator-nauki.html


STYPENDIA I GRANTY W USA - FUNDACJA KOŚCIUSZKOWSKA

Fundacja Kościuszkowska informuje, że trwa nabór wniosków w konkursach organizowanych przez tę instytucję. Ze środków Fundacji można pozyskać środki na stypendia i granty badawcze na studia, badania oraz staże dydaktyczne w uniwersytetach i innych instytucjach kształcenia wyższego w USA. Wspomniane wsparcie zostało podzielone na trzy kategorie:
- Fellowships - na wyjazd badawczy / staż naukowy dla naukowców, specjalistów oraz artystów ze stopniem naukowym doktora,
- Teaching Fellowships - na projekt badawczy / staże dydaktyczne dla wykładowców akademickich wszystkich dziedzin nauki,
-  Grants - na projekt badawczy dla kandydatów bez stopnia naukowego doktora.

Termin składania wniosków: do 15 października br.

Więcej informacji
http://www.thekf.org/scholarships/exchange-us/

 

WYDARZENIA

ZNAJDŹ PARTNERA DO PROJEKTÓW W HORYZONCIE 2020
KONFERENCJA W DUSSELDORFIE

Ministerstwo Innowacji, Nauki i Badań Kraju Związkowego Nadrenii Północnej i Westfalii oraz Centrum Innowacji i Techniki ZENIT zapraszają do udziału w konferencji „Successful R&I in Europe”. Wydarzenie poświęcone jest poszukiwaniu partnerów do projektów w ramach programu Horyzont 2020. W programie konferencji zaplanowano szereg warsztatów podczas których będzie można zaprezentować swoją ideę projektu potencjalnym partnerom z całej Europy. Wspomniane warsztaty podzielone na sześć grup tematycznych:
- Information and Communication Technologies (ICT),
- Energy,
- Nanotechnology, Materials and Manufacturing,
- Sustainable Economy,
- Life Sciences,
- Marie Skłodowska-Curie Actions.

Miejsce: Van der Valk Airporthotel, Dusseldorf, Niemcy

Termin: 30 - 31 października br.

Więcej informacji
http://www.een.org.pl/index.php/Szkolenia/articles/konferencja-successful-ri-in-europe-dusseldorf-30-31102014.html

 

WIADOMOŚCI

PRZETWARZANIE W CHMURZE I ZWIĄZANE Z TYM OPROGRAMOWANIE
KONSULTACJE KOMISJI EUROPEJSKIEJ

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE informuje, że Komisja Europejska uruchomiła publiczne konsultacje w celu zdefiniowania priorytetów badawczych w dziedzinie przetwarzania w chmurze i oprogramowania w tym zakresie. Konsultacje mają wpłynąć na kształt Programu Pracy ICT w programie Horyzont 2020 w latach 2016-2017. Zapraszamy Polaków do udziału w konsultacjach!

Konsultacje są otwarte do 10 października br.

Więcej informacji
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/public-consultation-cloud-computing-and-software

 


 


Opracowanie:
Paweł Kaczmarek
e-mail: pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl