Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 248 z dnia 3 września 2014

 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl
http://www.facebook.com/RPK.Poznan

 

SZKOLENIA

RPK POZNAŃ - WARSZTATY Z ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Informujemy, że Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu planuje na połowę października br. organizację dwudniowych warsztatów nt. zarządzania projektami międzynarodowymi w Programach Ramowych.

Więcej informacji o ww. wydarzeniu oraz rejestracja dostępne wkrótce na stronie internetowej http://rpk.ppnt.poznan.pl/

KONKURSY

BILET DO HORYZONTU - KONKURS DLA NAUKOWCÓW

Naukowców pracujących na terenie województwa wielkopolskiego i Ziemi Lubuskiej, w państwowej uczelni wyższej, w państwowym instytucie badawczym lub instytucie naukowym Polskiej Akademii Nauk, zapraszamy do udziału w konkursie na propozycje projektów badawczo-wdrożeniowych, które mogłyby zostać zrealizowane w ramach Programu Ramowego Horyzont 2020. Nadesłane pomysły zostaną ocenione pod względem potencjału do nawiązania współpracy międzynarodowej. Wyłonionych zostanie dwóch laureatów konkursu.

Nagrodą dla nich jest wyjazd na wydarzenie „Horizon 2020 - EU Brokerage Event on Energy and Environment", które odbędzie się w Lille we Francji, 9 października 2014 r.

Termin nadsyłania pomysłów: do 5 września br. (do godz. 12)

Więcej informacji (regulamin oraz formularz zgłoszeniowy):
http://rpk.ppnt.poznan.pl/

 


KONKURS NA WYMIANĘ OSOBOWĄ NAUKOWCÓW Z WALONIĄ-BRUKSELĄ

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza do składania wniosków na wymianę osobową naukowców w latach 2015-2016 na podstawie umowy o współpracy z Rządami Wspólnoty Francuskiej Belgii i Regionu Walonii. Strona polska pokrywa koszty podróży naukowców polskich do Belgii (Walonii-Brukseli) i pobytów naukowców belgijskich w Polsce. Strona belgijska pokrywa koszty podróży swoich naukowców oraz pobyty naukowców polskich w Belgii (Walonii-Brukseli). Każdy projekt wymiany powinien być uzgodniony przez zespoły badawcze z obu krajów i uwzględniać przewidywany okres współpracy oraz określać jej cel.

Dopuszczone są zgłoszenia projektów dotyczących dowolnej tematyki jednak preferowane są następujące dziedziny nauki: rolnictwo, żywność, energia, nowe materiały, medycyna, technologie informacyjne i telekomunikacyjne, inżynieria mechaniczna, mikrotechnologie, mechatronika i badania kosmiczne.

Termin nadsyłania wniosków: do 31 października br.

Więcej informacji:
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/konkurs-na-wymiane-osobowa-naukowcow-z-walonia-bruksela.html

 


KONKURS NA POLSKO-JAPOŃSKIE PROJEKTY B+R W DZIEDZINIE ENERGETYKI WĘGLOWEJ

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) we współpracy z Japan Coal Energy Center (JCOAL) ogłosiło 19 sierpnia br. otwarcie konkursu na projekty badawczo-rozwojowe w obszarze energetyki węglowej. Wnioskodawcą w konkursie mogą być jednostki naukowe prowadzące w sposób ciągły badania lub prace rozwojowe oraz konsorcja naukowe (także z udziałem przedsiębiorstw). Tematyka projektów powinna obejmować jeden lub więcej z poniższych obszarów:

- highly efficient next generation power technologies,
- carbon capture and storage technologies,
- efficiency improvements for coal fired power plants (refurbishment),
- advanced materials for high temperature use in power plants,
- lignite upgrading (eg. lignite drying),
- coal gasification, coal to synthetic natural gas,
- coal to liquid,
- coal mine methane utilisation technologies,
- sustainable coal resources management.

Warunkiem niezbędnym do złożenia wniosku o dofinansowanie jest załączenie umowy konsorcjum polsko-japońskiego, z której wynika deklaracja finansowania podmiotu japońskiego przez JCOAL.

Termin składania wniosków: do 24 października br.

Więcej informacji:
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/otwarcie-i-konkursu-w-ramach-polsko-japonskiej-wspolpracy-badawczej.html

 

WYDARZENIA

DZIEŃ INFORMACYJNY NT. LEKÓW INNOWACYJNYCH W WARSZAWIE

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza do udziału w dniu informacyjnym nt. Inicjatywy Leków Innowacyjnych 2 (Innovative Medicines Initiative Joint Undertaking 2 - IMI JU 2). Inicjatywa ta jest efektem współpracy Komisji Europejskiej z Europejską Federacją Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych. W ramach IMI JU 2 istnieją szanse na realizację projektów badawczych (w drodze konkursów) na rzecz rozwiązań problemów identyfikowanych przez przemysł farmaceutyczny. Pierwszy konkurs IMI JU 2 otwarty został 9 lipca br., a termin przyjmowania wniosków mija 12 listopada br.

Na spotkaniu w Warszawie omówione będą aktualności dotyczące inicjatywy,  zasady uczestnictwa w jej konkursach oraz dotychczasowe doświadczenia polskich uczestników projektów IMI JU.

Termin: 16 września br.

Miejsce: Aula im. W. Olaszka, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN,
ul. Pawińskiego 5B, Warszawa

Więcej informacji:
https://www.kpk.gov.pl/?event=dzien-informacyjny-1-konkursu-imi-2-ju-w-warszawie

 

WIADOMOŚCI

PLANY MNISW NA NAJBLIŻSZE MIESIĄCE

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało na swojej stronie internetowej komunikat omawiający najważniejsze działania resortu w nadchodzących miesiącach. Działania te podzielono na następujące kategorie: poprawa jakości nauki i wzrost jej międzynarodowej pozycji, działania na rzecz innowacyjności, lepsze przygotowanie absolwentów do rynku pracy, podwyżki dla nauczycieli akademickich i „Polski Erasmus dla Ukrainy”.

Odnośnik do komunikatu:
http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/najwazniejsze-dzialania-ministerstwa-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-w-najblizszych-miesiacach.html

 


 


Opracowanie:
Paweł Kaczmarek
e-mail: pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl