Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 245 z dnia 16 lipca 2014

 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl
http://www.facebook.com/RPK.Poznan

 

SZKOLENIA

SZKOLENIA RPK POZNAŃ W OKRESIE WAKACYJNYM


Informujemy, że w okresie wakacyjnym Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu nie organizuje szkoleń. Wszystkich zainteresowanych doradztwem zapraszamy na bezpłatne konsultacje indywidualne w siedzibie RPK Poznań.


KONKURSY

INICJATYWA IMI 2 - KONKURS W ZAKRESIE INNOWACYJNYCH LEKÓW

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE informuje o uruchomieniu konkursu na projekty międzynarodowe w ramach Inicjatywy Leków Innowacyjnych IMI 2 (Innovative Medicines Initiative). Ogłoszono następujące tematy konkursowe:
- translational approaches to disease modifying therapy of Type 1 Diabetes Mellitus (T1DM),
- discovery and validation of novel endpoints in dry age-related macular degeneration and diabetic retinopathy.

Termin składania wniosków: do 12 listopada br.

Więcej informacji
http://www.kpk.gov.pl/?p=16264

 


BIOPRZEMYSŁ - KONKURS NA PROJEKTY BADAWCZE

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE informuje o uruchomieniu przez Komisję Europejską konkursu w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego w obszarze bioprzemysłu (BBI-Bio Based Industries).

Wnioski projektowe można składać w następujących tematach:
- efficient pre-treatment of lignocellulosic feedstock to advanced bio-based chemicals and biomaterials,
- new sustainable pulping technologies,
- new products from sustainable cellulose pulp exploitation,
- fermentation processes to obtain biosurfactants and specialty carbohydrates from agricultural and agro-industrial streams,
- protein products from plant residues,
- bioactive compounds from meso-organism’s bioconversion,
- valuable products from heterogeneous biowaste streams,
- nutrient recovery from biobased waste streams and residues,
- lignocellulosic residues to (di)carboxylic acids, diols and polyols,
- chemical building blocks and value-added materials through integrated processing of wood,
- advanced products from lignin and cellulose streams of the pulp and paper industry,
- functional additives from residues from the agro-food industry,
- cost efficient manure valorisation on large scale,
- added value products from underutilised agricultural resources,
- fibres and polymers from lignin,
- sugars from effluents of the pulping process and discharged fibres.

Termin składania wniosków: do 15 października br.

Więcej informacji
http://www.kpk.gov.pl/?p=16428
GEKON - FINANSOWANIE DLA EKOLOGII

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłaszają drugi konkurs w ramach Programu Gekon - Generator Koncepcji Ekologicznych. Celem programu jest dofinansowywanie projektów obejmujących realizację badań naukowych, prac rozwojowych oraz wdrożenie innowacyjnych technologii proekologicznych w obszarach:
- środowiskowe aspekty pozyskiwania gazu niekonwencjonalnego,
- efektywność energetyczna i magazynowanie energii,
- ochrona i racjonalizacja wykorzystania wód,
- pozyskiwanie energii z czystych źródeł,
- nowatorskie metody otrzymywania paliw, energii i materiałów z odpadów oraz recyklingu.

Konkurs skierowany jest do przedsiębiorców, grup przedsiębiorców oraz konsorcjów naukowych.

Termin składania wniosków: do 8 września br.

Więcej informacji
http://ncbr.gov.pl/programy-krajowe/gekon/aktualnosci/art,2826,ii-konkurs-w-ramach-programu-gekon-generator-koncepcji-ekologicznych.html

 


DZIAŁALNOŚĆ B+R - WSPARCIE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW
PROGRAM EUROSTARS 2

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, informuje, iż trwa nabór wniosków w programie EUROSTARS 2. Jest to program Inicjatywy EUREKA i Unii Europejskiej mający na celu wsparcie mikro-, małych i średnich przedsiębiorców (MŚP), prowadzących działalność w zakresie badań i rozwoju poprzez ułatwianie im dostępu do pomocy finansowej na realizację projektów badawczych i innowacyjnych. W ramach programu oferowane jest wsparcie finansowe ze środków wspólnotowych i krajowych dla projektów realizowanych przez MŚP we współpracy partnerami międzynarodowymi (m.in. ośrodki badawcze, szkoły wyższe, inne MŚP lub duże przedsiębiorstwa).

Termin składania wniosków: do 11 września br.

Więcej informacji
http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/eurostars/aktualnosci/art,2824,nabor-wnioskow-w-2-konkursie-programu-eurostars-2.html

 

WYDARZENIA

POZNAŃSKA SZANSA DLA INNOWATORÓW! 

Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (PPNT) zaprasza do udziału w wydarzeniu Poznań Open Innovation Marketplace (POIM). Ma ono na celu umożliwienie spotkania się innowatorów, pomysłodawców, firm typu start-up oraz spin-off z korporacjami, które szukają dla siebie nowych rozwiązań i unikatowych technologii. Na rozwiązanie czekają zadania m.in. od takich gigantów jak Beiersdorf, Bertelsmann, Philips czy Synthos.

Wydarzeniu towarzyszy IASP European Division Workshop (IASP EDW) – międzynarodowy warsztat dla managerów parków naukowo-technologicznych i centrów innowacji. POIM oraz IASP EDW organizowane są we współpracy z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Parków Naukowych i Obszarów Innowacji (International Association of Science Parks and Areas of Innovation - IASP) i  Komisją Europejską.

Termin: POIM / IASP EDW - 11 września br. (zgłoszenia rozwiązań zadań ogłoszonych w ramach POIM do 23 sierpnia br.)

Miejsce: PPNT, ul. Rubież 46 H - sala 154, ul. Rubież 46, 61-612 Poznań

Więcej informacji
http://www.iasp.ppnt.poznan.pl


WIADOMOŚCI

NAUKA 2.0 - KONSULTACJE SPOŁECZNE

Komisja Europejska zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie koncepcji Nauka 2.0. Mają one służyć poznaniu najnowszych tendencji w działaniach naukowców
i sprawdzeniu jak często korzystają oni z pomocy internautów/Internetu w zbieraniu danych do swoich badań.

Termin nadsyłania opinii: do 30 września br.
 
Strona konsultacji społecznych Nauka 2.0
http://ec.europa.eu/research/consultations/science-2.0/consultation_en.htm

 


HORYZONT 2020 - KOMISJA EUROPEJSKA ZASKOCZONĄ POPULARNOŚCIĄ PROGRAMU

Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez Komisję Europejską, liczba wniosków złożonych (około 16 tysięcy) w pierwszych konkursach programu Horyzont 2020 dziewięciokrotnie przekroczyła oczekiwania Komisji i była prawie dwukrotnie wyższa niż w pierwszych konkursach 7. Programu Ramowego (7.PR). W związku z tym współczynnik sukcesu w pierwszej turze konkursów programu Horyzont 2020 wyniesie 11 procent, czyli o połowę mniej niż w 7.PR.

Więcej informacji
http://horizon2020projects.com/policy-research/16000-applications-to-first-round-of-horizon-2020-calls-2/?utm_source=MailingList&utm_medium=email&utm_campaign=Horizon+newsletter+02%2F07%2F2014

 

 


Opracowanie:
Paweł Kaczmarek
e-mail: pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl