Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 244 z dnia 2 lipca 2014

 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl
http://www.facebook.com/RPK.Poznan

 

SZKOLENIA

SZKOLENIA RPK POZNAŃ W OKRESIE WAKACYJNYM


Informujemy, że w okresie wakacyjnym Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu nie organizuje szkoleń. Wszystkich zainteresowanych doradztwem zapraszamy na bezpłatne konsultacje indywidualne w siedzibie RPK Poznań.


KONKURSY

KONKURS NA PROJEKTY BADAWCZO-ROZWOJOWE ERA-NET RUS PLUS

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) informuje o uruchomieniu naboru wniosków w międzynarodowym konkursie organizowanym w ramach programu ERA-NET RUS PLUS  (ścieżka Science and Technology).

Konkurs obejmuje następujące tematy:
- advanced nano-sensors for environment and health
- novel functional nanomaterials based on design and modelling
- nanomaterials for efficient lighting
- increasing the reliability of regional climate projections: models and measurement
- environmental impact and risk of raw materials extraction and transportation
- extreme climate events and their impact on the environment
- molecular mechanisms of brain function and pathology
- regenerative medicine and biomaterials
- drug discovery for cancer, cardiovascular and infectious diseases.

W ramach konkursu można zgłaszać projekty badawczo-rozwojowe realizowane przez konsorcja naukowe ukierunkowane na wytworzenie nowej wiedzy poprzez badania podstawowe, prace rozwojowe i badania przemysłowe, przy czym każdy z partnerów  ma aktywnie realizować wyznaczone cele, które razem złożą się na osiągnięcie wspólnych założeń projektu. Celem konkursu jest ponadto stworzenie długoterminowej współpracy  w dziedzinie badań i innowacji pomiędzy państwami członkowskimi UE i stowarzyszonymi, a Rosją.

Termin składania wniosków wstępnych: do 25 września br.

Więcej informacji
http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/eranet-rus-plus/aktualnosci/art,2800,era-net-rus-plus-otwarcie-naboru-wnioskow-w-sciezce-st.html

 


STRATEGMED - II KONKURS URUCHOMIONY!

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchomiło nabór wniosków w drugim konkursie  na projekty w ramach programu strategicznego Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych STRATEGMED. Celem programu jest uzyskanie zasadniczego postępu w zakresie zwalczania chorób cywilizacyjnych oraz medycyny regeneracyjnej na bazie wyników badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w czterech obszarach: kardiologii i kardiochirurgii, onkologii, neurologii i zmysłach oraz medycynie regeneracyjnej. Wnioski wkonkursie będzie można składać przez 60 dni od daty otwarcia naboru w systemie OSF (stosowne ogłoszenie pojawi się tutaj).

Więcej informacji
http://www.ncbir.pl/programy-strategiczne/profilaktyka-i-leczenie-chorob-cywilizacyjnych---strategmed/art,2814,ii-konkurs-na-projekty-w-ramach-programu-strategicznego-profilaktyka-i-leczenie-chorob-cywilizacyjnych-strategmed.html
BEZPIECZEŃSTWO I OBRONNOŚĆ PAŃSTWA
KONKURS NCBR W ZAKRESIE ENERGII SKIEROWANEJ

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza Konkurs Nr 1/PS/2014 na wykonanie projektów w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności bezpieczeństwa państwa pn. Nowe systemy uzbrojenia i obrony w zakresie energii skierowanej.

Termin składania wniosków: do 10 września br.

Więcej informacji
http://www.ncbir.pl/programy-i-projekty---obronnosc-bezpieczenstwo/aktualnosci/art,2784,ogloszenie-konkursu-nr-1ps2014-na-wykonanie-projektu-w-zakresie-badan-naukowych-i-prac-rozwojowych-na-rzecz-obronnosci-i-bezpiec.html

 


TRZY KONKURSY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło uruchomienie naborów wniosków w kolejnych edycjach następujących konkursów:

- MAESTRO – dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe,

- HARMONIA – na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej niepodlegające współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych,

- SONATA BIS – na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Termin składania wniosków (wszystkie konkursy): do 16 września br.

Więcej informacji
http://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2014-06-16-ogloszenie-konkursow


GRANTY EUROPEJSKIEJ RADY DS. BADAŃ  DLA DOŚWIADCZONYCH NAUKOWCÓW
URUCHOMIONO NABÓR WNIOSKÓW!

Informujemy o uruchomieniu naboru wniosków na granty Europejskiej Rady ds. Badań (ERC - European Research Council) dla doświadczonych naukowców (Advanced Grant). Umożliwiają one wybitnym liderom badawczym, bez względu na ich wiek i narodowość, realizację przełomowych badań. Maksymalny okres trwania projektu to 5 lat a wysokość grantu to 2,5 miliona euro (w szczególnych przypadkach 3,5 miliona euro).

Więcej informacji o ERC Advanced Grant
http://erc.europa.eu/advanced-grants/polish

Ogłoszenie i dokumentacja konkursowa (Participant Portal)
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2014-adg.html

 

WYDARZENIA

SPOTKANIE BROKERSKIE - ENERGIA I ŚRODOWISKO W HORYZONCIE 2020

Zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu brokerskim organizowanym przez sieci J’Innove oraz Enterprise Europe Network a także Radę regionu Nord-Pas de Calais. Będzie ono poświęcone możliwościom projektowym w programie Horyzont 2020 w zakresie energii oraz środowiska. Wydarzenia tego typu to doskonała sposobność na pozyskanie partnerów międzynarodowych do projektów w programie Horyzont 2020 jak i zaprezentowania potencjału badawczego swojej instytucji bądź firmy.  

Miejsce: Lille, Francja

Termin: 9 października br.

Więcej informacji
http://brokerage-h2020.jinnove.com/


WIADOMOŚCI

PORADNIKI NAUKOWCA - LEKTURA NA WAKACJE

Zachęcamy Państwa do lektury dwóch poradników: „Jak poprawić swoją atrakcyjność w oczach biznesu?” (A) oraz „Jak zwiększyć skuteczność aplikowania o środki” (B). Publikacje dostępne są w formacie PDF na Portalu Naukowca.

Odnośnik do publikacji A
https://portalnaukowca.pl/panel/upload/image/Poradnik_Naukowca_cz1.pdf
 
Odnośnik do publikacji B
https://portalnaukowca.pl/panel/upload/image/Poradnik_Naukowca_cz2.pdf

 


Opracowanie:
Paweł Kaczmarek
e-mail: pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl