Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 241 z dnia 20 maja 2014

 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl
http://www.facebook.com/RPK.Poznan

 

SZKOLENIA

NADCHODZĄCE SZKOLENIA RPK POZNAŃ


Zapraszamy Państwa do udziału w następujących szkoleniach i warsztatach organizowanych w najbliższym czasie przez Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE:

- „Budżet projektu w Horyzoncie 2020” (warsztaty) - 27 maja br.
- „Ochrona własności intelektualnej (nie tylko) w Horyzoncie 2020” - 5 czerwca br.
- „Bazy własności przemysłowej w projektach badawczych” - 6 czerwca br.

Więcej informacji o powyższych wydarzeniach oraz rejestracja są dostępne na stronie internetowej http://www.rpk.ppnt.poznan.pl/ w dziale „Szkolenia”. 

 

KONKURSY

KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ NAUKOWĄ W DZIEDZINIE WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Urząd Patentowy RP ogłasza XII edycję konkursu na najlepszą rozprawę habilitacyjną i doktorską oraz pracę magisterską, licencjacką lub inżynierską na temat własności intelektualnej. Dozwolone jest także nadsyłanie prac dotyczących zarządzania i marketingu praw własności intelektualnej lub oceny stanu techniki.

Termin nadsyłania prac: do 3 października br.

Więcej informacji
http://www.uprp.pl/xii-edycja-konkursu-na-najlepsza-rozprawe-habilitacyjna-i-doktorska-oraz-prace-magisterska-licencjacka-lub-inzynierska-2014/Lead14,60,9698,7,index,pl,text/

 


STYPENDIUM RZĄDU TAJWANU

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Chin (Tajwanu) zaprasza naukowców (profesorów, doktorów i doktorantów) do składania wniosków o stypendium w programie Taiwan Fellowship, które umożliwi im prowadzenie badań dotyczących Tajwanu, Chin, regionu Azji i Pacyfiku oraz innych zagadnień z zakresu nauk społecznych i humanistycznych oraz sinologii w uniwersytetach i instytutach badawczych na Tajwanie. Czas trwania stypendium to od 3 do 12 miesięcy.

Termin składania wniosków: do 30 czerwca br.

Więcej informacji
http://skrzydlatestudia.pl/index.php?page=taiwan-fellowship

 

WYDARZENIA

VIII MIĘDZYNARODOWE FORUM
DNI NAUKI I TECHNOLOGII POLSKA-WSCHÓD

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza do udziału w VIII Międzynarodowym Forum Dni Nauki i Technologii Polska–Wschód. Celem Forum jest rozszerzenie międzynarodowej współpracy w obszarze zdrowia, technologii informacyjno-komunikacyjnych, energii, środowiska, nowych materiałów i procesów oraz współpracy regionalnej pomiędzy krajami Unii Europejskiej a krajami wschodnimi, przede wszystkim Białorusią i Ukrainą, w szczególności w ramach Partnerstwa Wschodniego.

Termin:  od 12 do 14 czerwca br.

Miejsce: Hotel Supraśl, ul. Białostocka 19, Supraśl

Więcej informacji (PDF)
www.kpk.gov.pl/wp-content/uploads/2014/05/DNT-2014.pdf

 

WIADOMOŚCI

KOLEJNE KNOW WYBRANE!

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje o wyłonieniu na drodze konkursu ośrodków naukowych i badawczych, którym przyznane zostały statusy Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących (KNOW) w dziedzinach nauk biologicznych, nauk  o Ziemi i nauk rolniczych.

Wyłonione w konkursie jednostki otrzymają status KNOW na 5 lat. Co roku każda z nich dostanie do 10 milionów złotych m.in. na wzmocnienie potencjału naukowego i badawczego, rozwój kadry naukowej, kreowanie atrakcyjnych warunków pracy badawczej, budowanie silnej i rozpoznawalnej marki, a także na wyższe wynagrodzenia naukowców czy zatrudnienie w Polsce zagranicznych uczonych.

Więcej informacji
http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/know-y-wybrane.html

Lista nagrodzonych ośrodków (PDF)
www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2014_05/7fe1649379f74179d846f1b8eaa3ff51.pdf

 


U-MULTIRANK URUCHOMIONY! NOWY INTERNETOWY RANKING UNIERSYTETÓW

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje o uruchomieniu U-Multirank - nowego  globalnego internetowego rankingu uniwersytetów. Zdecydowanie różni się od innych wiodących rankingów światowych takich, jak np. ranking szanghajski. Nie jest zawężony do kryteriów odnoszących się do badań naukowych, ale uwzględnia także kwestię jakości kształcenia, zdolność do transferu wiedzy, wymiar międzynarodowy, czy też realizację misji regionalnej uczelni. W pierwszej edycji rankingu udział wzięły 34 polskie uczelnie na 879 szkół wyższych z całego świata.

Strona internetowa U-Multirank
http://www.umultirank.org

 


NCN - PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI ZA 2013 ROK

Narodowe Centrum Nauki (NCN) zaprasza do zapoznania się z raportem podsumowującym działalność tej instytucji w 2013 roku. NCN zakwalifikowało w tamtym okresie do finansowania 2433 projekty badawcze, staże i stypendia realizowane w obszarze badań podstawowych na łączną kwotę ponad miliarda złotych. Rozstrzygnęło ponadto 14 konkursów i ogłosiło 13 nowych.  

Więcej informacji
http://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2014-04516-raport-2013

 


UDZIAŁ POLSKI W 7. PROGRAMIE RAMOWYM UE - NAJNOWSZE STATYSTYKI

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE opublikował raport „Analiza udziału Polski w 7. Programie Ramowym UE”. Zapraszamy do lektury!

Raport (PDF)
http://www.kpk.gov.pl/wp-content/uploads/2014/05/Analiza_udzialu_PL_w_7PR-kwiecien_20141.pdf

 


KONSULTACJE SPOŁECZNE KOMISJI EUROPEJSKIEJ - HORYZONT 2020
OBSZAR FUTURE AND EMERGING TECHNOLOGIES

Komisja Europejska uruchomiła internetowe konsultacje społeczne w celu identyfikacji kluczowych zagadnień naukowych w obszarze programu Horyzont 2020 - Future and Emerging Technologies (FET). Konsultacje mają posłużyć opracowaniu programów pracy FET na lata 2016 - 2017. Komisja oczekuje, że w konsultacjach (trwających do 15 czerwca br.) wezmą udział innowatorzy, twórcy, naukowcy oraz wszyscy zainteresowani rozwojem naukowym.

Strona internetowa konsultacji
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/content/consultation-new-fet-proactive-topics

 

 

 


Opracowanie:
Paweł Kaczmarek
e-mail: pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl