Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 240 z dnia 5 maja 2014

 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl
http://www.facebook.com/RPK.Poznan

 

SZKOLENIA

NADCHODZĄCE SZKOLENIA RPK POZNAŃ

Zapraszamy Państwa do udziału w następujących szkoleniach i warsztatach organizowanych w najbliższym czasie przez Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE:

- „Finanse w Horyzoncie 2020” (szkolenie) - 9 maja br.
- „Budżet projektu w Horyzoncie 2020” (warsztaty) - 27 maja br.
- „Ochrona własności intelektualnej (nie tylko) w Horyzoncie 2020” - 5 czerwca br.
- „Bazy własności przemysłowej w projektach badawczych” - 6 czerwca br.

Więcej informacji o powyższych wydarzeniach oraz rejestracja dostępne wkrótce na stronie internetowej http://www.rpk.ppnt.poznan.pl/ w dziale „Szkolenia”.

 

KONKURSY

JAK ZARZĄDZAĆ PROJEKTAMI? ZAGRANICZNE WIZYTY STUDYJNE

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza do składania wniosków w nadchodzących naborach na krótkoterminowe misje naukowe (Short Term Scientific Mission - STSM) organizowane w ramach programu COST (European Cooperation in Science and Technology). Mają one na celu wspieranie mobilności oraz wzmocnienie istniejących sieci współpracy. Misje STSM pozwalają odwiedzić uczelnie lub instytucje z innego kraju uczestniczące w programie COST i poznać tam procedury dotyczące zarządzania projektami. Grupą docelową misji są pracownicy administracyjni uczelni i instytucji naukowych odpowiedzialni za wspieranie europejskich projektów badawczych.

Najbliższe terminy zamknięcia naborów wniosków: 1 lipca i 1 października br.

Więcej informacji
http://www.bestprac.eu/exchange-training/short-term-scientific-mission-stsm/

 


FUNDACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ - TEAMING OF EXCELLENCE WSPARCIE W TWORZENIU WNIOSKÓW

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) zaprasza osoby zainteresowane udziałem w konkursie Teaming of Excellence w ramach programu Horyzont 2020 do złożenia planu rozwoju nowej jednostki naukowej w Polsce. Celem zaproszenia jest wyłonienie przez FNP (w porozumieniu z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego) kilku wartościowych i najbardziej obiecujących projektów oraz przygotowanie dla nich wniosków w powyższym  konkursie.

Plan rozwoju nowej jednostki naukowej mogą składać do FNP indywidualni naukowcy, ewentualnie grupa naukowców, zamierzający założyć jednostkę naukową lub działający w imieniu instytucji zamierzającej powołać nową jednostkę naukową w celu realizacji w niej Teamingu.

Uzyskanie finansowania z programu Horyzont 2020 zależy od decyzji Komisji Europejskiej i następuje w dwu etapach:

 I etap – finansowanie do kwoty 0,5 mln euro na okres 12 miesięcy w celu stworzenia biznesplanu nowej jednostki;
 II etap – finansowanie do kwoty 20 mln euro na okres do 7 lat na działania w ramach Teamingu.

Zgodnie z warunkami konkursu Teaming of Excellence niezbędne jest łączenie finansowania pochodzącego z Horyzontu 2020 z innymi źródłami, przede wszystkim funduszami strukturalnymi będącymi w dyspozycji państwa członkowskiego lub regionu.

Termin składania planów rozwoju nowych jednostek naukowych: do 19 maja br.

Więcej informacji
http://www.fnp.org.pl/oferta/teaming/

 


POLPHARMA - KONKURS NA PROJEKT BADAWCZY

Naukowa Fundacja Polpharmy (NFP) zaprasza do składania wniosków w ramach 13. edycji konkursu na finansowanie projektów badawczych ze środków NFP. Aktualnie trwa nabór „Innowacyjnych projektów z dziedziny farmacji i medycyny”.  

Konkurs skierowany jest do młodych naukowców urodzonych po 31 grudnia 1979 r. Wniosek może być złożony wyłącznie przez osobę fizyczną - autora projektu. W przypadku zespołu badawczego osobą upoważnioną do złożenia wniosku jest kierownik projektu, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora. Osoba składająca wniosek powinna być pracownikiem zakładu naukowego, jednostki naukowo-badawczej lub jednostki badawczo-rozwojowej. Wnioski mogą stanowić kontynuację wcześniej rozpoczętych badań.

Termin nadsyłania wniosków: do 30 maja br.

Więcej informacji
http://www.polpharma.pl/fundacja/konkurs-na-projekt-badawczy


WYDARZENIA

INSTRUMENT DLA MŚP - HORYZONT 2020
WEBINARIUM

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE oraz firma PricewaterhouseCoopers Polska Sp. z o.o. zapraszają do udziału w webinarium dotyczącym zasad ubiegania się o dotacje w ramach programu Horyzont 2020 dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), ze szczególnym uwzględnieniem Instrumentu dla MŚP, w tym zakresu wniosku, kryteriów oceny, czy podstawowych zasad wynikających z umowy o dofinansowanie.

Termin: 20 maja br. (g. 10:00 - 12:00)

Więcej informacji
http://www.kpk.gov.pl/?event=webinarium-horyzont-2020-nowe-mozliwosci-instrument-dla-malych-i-srednich-firm

Rejestracja
https://extranet.pwc.pl/extranet/events.nsf/zgloszenie6

 

 


KONKURSY - STYPENDIA INDYWIDUALNE MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE ORAZ COFUND
SZKOLENIE ON-LINE Z PRZYGOTOWANIA WNIOSKÓW


Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza do udziału w szkoleniu on-line organizowanym przez Komisję Europejską i Research Executive Agency na temat przygotowania wniosków na otwarte konkursy w ramach Działań Marii Skłodowskiej-Curie: Individual Fellowships i COFUND. Szkolenie odbędzie się 10 czerwca, w Brukseli, w godzinach 14.00 – 18.00. Udział w szkoleniu będzie możliwy za pośrednictwem transmisji internetowej.

Więcej informacji
http://www.kpk.gov.pl/?p=14808

Odnośnik do transmisji internetowej (aktywny w dniu szkolenia)
https://scic.ec.europa.eu/streaming/index.php?es=2&sessionno=55acf8539596d25624059980986aaa78

 

WIADOMOŚCI

NOWA USTAWA O CUDZOZIEMCACH A ŚWIAT NAUKI

1 maja br. weszła w życie nowa ustawa o cudzoziemcach. Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (KPK) informuje w związku z powyższym na swojej stronie internetowej o najważniejszych zmianach związanych z przyjazdem do Polski naukowców z zagranicy.

Odnośnik do tekstu na stronie KPK
http://www.kpk.gov.pl/?p=14826 


Opracowanie:
Paweł Kaczmarek
e-mail: pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl