Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 24 z dnia 14 lipca 2004

Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: (61) 827 97 45, fax.: (61) 827 97 41
http://rpk.ppnt.poznan.pl

Kalkulator dla projektów CRAFT i Collective Research

Narzędzie ułatwiające prawidłowe przygotowanie finansowej strony projektu (formularz A3) czyli tzw. Kalkulator dla projektów CRAFT i Collective Research znajduje się na stronie: http://sme.cordis.lu/idea/2background.cfm#3a W razie jakichkolwiek trudności pojawiających się przy próbach ściągnięcia lub użytkowania kalkulatora należy kontaktować się bezpośrednio z:

SME Helpline
European Commission
Research Directorate-General
Rue de la Loi, 200
B-1049 Brussels
Tel.: +32 (0)2 295 71 75
Fax: +32 (0)2 295 71 10
E-mail: research-sme@cec.eu.int

Zmiana terminów w konkursach "Science and Society"

Komisja Europejska ogłosiła o przesunięciu terminów składania projektów w konkursach "Research into ethics" oraz "Women and Science 2004". W obu przypadkach projekty składać można do 15 października 2004. Komplet wszystkich dokumentów oraz formularze dostępne są poprzez stronę: http://www.cordis.lu/science-society/

Infrastruktura badawcza - wstępne wyniki ostatniego konkursu

Na konkurs FP6-2002-Infrastructures-4 (Design Studies, Construction of New Infrastructures) wpłynęło 121 wniosków, z których 3 okazały się nieuprawnione. Z ocenionych 118 projektów 77 uzyskało ocenę powyżej wymaganego progu jakościowego. Na sporządzonej przez ekspertów „krótkiej” liście priorytetowej znalazło się 20 projektów, a na liście rezerwowej - dalszych 6.Konkurs ten nie cieszył się dużym zainteresowaniem w Polsce; w 12 nadesłanych projektach odnaleźć można tylko 13 polskich partnerów. Jeden z nich - Uniwersytet Warszawski - jest wśród projektów z krótkiej listy (EURISOL DS - European Isotope Separation On-Line Radioactive Ion Beam Facility). Jeśli jednak dojdzie do zaakceptowania kilku projektów z listy rezerwowej - a jest taka szansa - to dalsze 3 instytucje z Polski uczestniczące w 2 projektach uzyskają finansowanie. Powyższe informacje o wynikach są wstępne i nieoficjalne. Ogłoszenie następnego konkursu - na projekty typu Transnational Access and Integrating Activities - przewidziane jest na początku listopada 2004 r.

Infrastruktura badawcza: projekty finansowane z 6PR

Na stronie http://www.cordis.lu/infrastructures/projects.htm ogłoszona została lista projektów typu "Transnational access and Integrating Activities". Informacja ta ma jednak na razie ograniczone znaczenie – brak, bowiem danych kontaktowych osób odpowiedzialnych za przyjmowanie zagranicznych naukowców, toteż potencjalni użytkownicy infrastruktur nie mają jeszcze możliwości uzgodnienia szczegółów pobytu.

Oficjalne nazwy regionów mniej rozwiniętych (Less Favoured Regions) na obszarze Polski

Oficjalne nazwy regionów mniej rozwiniętych (Less Favoured Regions of the EU) na obszarze Polski to: Dolnośląskie, Kujawsko-Pomorskie, Lubelskie, Lubuskie, Łódzkie, Małopolskie, Mazowieckie, Opolskie, Podkarpackie, Podlaskie, Pomorskie, Śląskie, Świętokrzyskie, Warmińsko-Mazurskie, Wielkopolskie i Zachodniopomorskie. Status tych regionów obowiązuje do końca 2006 roku. Więcej szczegółów w Official Journal : Objective 1 regions in Council Regulation (EC) No. 1260/1999, OJ n°L 194/42, p. 53, 27.07.99, Annex 1 + OJ n°L 236, p. 662, 23.09.2003 lub na stronie http://europa.eu.int/eur-lex/en/archive/2003/l_23620030923en.html (punkt 15, polityka regionalna).

Expressions of Interest - Energia

Komisja Europejska przyjmowała expressions of interest (EoI) w dziedzinie Zrównoważonych Systemów Energetycznych – średnio i długookresowe między 26 listopada 2003 a 19 marca 2004. Celem było umożliwienie naukowcom i innym zainteresowanym stronom wystąpienie z propozycjami, które można by uwzględnić przy poprawkach work programme’u. Uaktualniony work programme zostanie opublikowany we wrześniu 2004. W międzyczasie rezultaty EoI będą prezentowane pod następującym adresem internetowym: http://fp6.cordis.lu/eoi/sustdev/energy/eoi_srch.cfm

Na stronie znajduje się raport zawierający dane statystyczne i ogólną ocenę akcji zbierania EoI oraz wyszukiwarka poszczególnych EoI. Celem udostępnienia tych informacji jest ułatwienie zainteresowanych stronom nawiązania kontaktów mogących zaprocentować transeuropejska współpracą.

I Priorytet - konferencja poświęcona etycznym, społecznym i prawnym aspektom implikacji badań genetycznych

6 i 7 maja 2004 roku Komisja Europejska zorganizowała konferencję poświęconą dyskusji nad etycznymi, społecznymi i prawnymi aspektami implikacji badań genetycznych. Podstawą do tej dyskusji był raport oraz 25 rekomendacji opracowanych przez grupę niezależnych ekspertów. Dokumenty te oraz sprawozdanie z konferencji można znaleźć na stronie: http://europa.eu.int/comm/research/conferences/2004/genetic/index_en.htm

Priorytet 7 - wstępne wyniki konkursu CITIZENS-3

Kolejny konkurs w Priorytecie 7, CITIZENS-3, zamknięty został 10 grudnia 2003 r. Łącznie wpłynęły 184 wnioski. Ze względów formalnych odrzucono aż 15, głównie z powodu nadesłania wniosku po terminie, przesłania pocztą elektroniczną, albo ze względu na niekompletną dokumentację. Spośród 169 ocenionych wniosków (111 IP, 58 NoE), tylko 22 (13%) znalazły się powyżej progu jakości. 11 najlepszych ma pewność uzyskania finansowania, z pozostałej jedenastki obecnej na liście rezerwowej 4-5 ma szansę akceptacji. W projektach ocenionych znalazło się 140 partnerów z Polski. Wśród 22 projektów powyżej progu znajduje się 12 z 18 polskimi partnerami. Niestety, nie wszystkie zostaną zaakceptowane. Jest bardzo prawdopodobne, że w projektach skierowanych do finansowania będzie ostatecznie 15 polskich instytucji. W trzech przypadkach polskie instytuty zamierzały podjąć się koordynacji projektu zintegrowanego. Niestety, żaden z nich nie uzyskał akceptacji.

Warsztaty "Funding and Investment Opportunities in Poland and Central Europe-a European and International Perspective"

Uprzejmie informujemy, że w dniach 5-6 września 2004 r. na Politechnice Warszawskiej odbędą się warsztaty “Funding and Investment Opportunities in Poland and Central Europe – a European and International Perspective”. Szczegóły znajdą Państwo pod adresem: http://www.e-mrs.org/meetings/fall2004/nano/

 

Opracowanie:
Ewa Kocińska, RPK Poznań;
e-mail: ewa.kocinska@ppnt.poznan.pl