Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 239 z dnia 18 kwietnia 2014

 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl
http://www.facebook.com/RPK.Poznan

 


Spokojnych i Radosnych Świąt Wielkanocnych.
Wesołego Alleluja.
życzy
Zespół Regionalnego Punktu Kontaktowego
Programów Ramowych UE


 

SZKOLENIA

NADCHODZĄCE SZKOLENIA RPK POZNAŃ

Zapraszamy Państwa do udziału w następujących szkoleniach i warsztatach organizowanych w najbliższym czasie przez Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE:

- „Jak napisać wniosek do Horyzontu 2020?” (dwudniowe warsztaty) - 6 i 7 maja br.
- „Finanse w Horyzoncie 2020” (szkolenie) - 9 maja br.

Więcej informacji o powyższych wydarzeniach oraz rejestracja dostępne wkrótce na stronie internetowej http://www.rpk.ppnt.poznan.pl w dziale „Szkolenia”. 

 

KONKURSY

WYJAZDY BADAWCZE DO CHIN! KONKURS

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza do składania wniosków projektowych w ramach programu Komisji Europejskiej finansującego współpracę badawczą pomiędzy Unią Europejską a Chinami. Głównym celem programu są wizyty badawcze naukowców europejskich w Chinach.

Proponowane projekty mają na celu wzmacniać współpracę pomiędzy instytucjami badawczymi (uczelnie oraz jednostki badawcze sektora publicznego i prywatnego) w UE i Chinach w następujących obszarach:

- renewable energy, energy efficiency, sustainable energy solutions for cities,
- sustainable urban development and urban planning, green urban mobility and transport,
- health, public health and welfare policies – life sciences,
- information and communication technologies, smart cities,
- food, agriculture, bio-technologies and water.

Budżet projektu może wynosić od 600 do 800 tysięcy euro. W ramach projektu na pobyt badawczy mogą wyjechać: doktoranci, pracownicy naukowi, akademiccy, jak również menedżerowie innowacji oraz pracownicy zajmujący się badaniami i innowacjami.

Termin składania wniosków: do 23 maja br.

Więcej informacji:
http://kpk.gov.pl/?p=14483

Dokumentacja konkursowa:
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1397180276530&do=publi.welcome&NBPUBLILIST=15&SEARCHTYPE=RS&ORDERBY=upd&AOFR=135587&ORDERBYAD=Desc&userlanguage=en

 


STAŻE ZAGRANICZNE DLA NAUKOWCÓW

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej zaprasza do składania wniosków w konkursie dla naukowców (wszystkie dziedziny nauki) o staże zagraniczne w ramach programu SKILLS-PRAXIS. Jego celem jest umożliwienie uczestnikom programu podniesienia kwalifikacji z zakresu zarządzania badaniami naukowymi, zarządzania zespołami naukowymi, współpracy interdyscyplinarnej, komercjalizacji wyników badań oraz przedsiębiorczości w ramach stażu odbywanego w zagranicznej jednostce naukowej lub firmie.

W konkursie udział mogą wziąć pracownicy naukowi zamieszkali w Polsce i zatrudnieni na umowę o pracę w jednostce naukowej posiadającej siedzibę na terenie RP, doktoranci z polskich jednostek naukowych (zamieszkali w Polsce) oraz absolwenci studiów doktoranckich (do 12 miesięcy od uzyskania stopnia doktora).

Staż może trwać od 1 do 6 miesięcy. W tym czasie stażysta otrzymuje ryczałt na koszty utrzymania (1555 euro miesięcznie), dodatek podróżny (600 euro na każdy pełny miesiąc pobytu) oraz refundację wydatków (tylko w przypadku stażu na uczelni) na pokrycie opłat związanych z zapewnieniem stanowiska pracy (do 650 euro na miesiąc).

Termin składania wniosków: do 30 czerwca br.

Więcej informacji:
http://www.fnp.org.pl/oferta/skills-praxis/

 


BIOMARKERY - MIĘDZYNARODOWY KONKURS NA PROJEKTY BADAWCZE

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza do składania wniosków w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze ogłoszonym w ramach Inicjatywy Wspólnego Planowania - Zdrowa Dieta dla Zdrowego Życia (Joint Programming Initiative - A Healthy Diet for a Healthy Life). Temat konkursu brzmi: „Biomarkers in Nutrition and Health”. Zgłaszane projekty będą mogły być realizowane przez partnerów z następujących krajów: Austria, Belgia, Dania, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Niemcy, Norwegia, Polska, Szwajcaria i Włochy.

Termin składania wniosków: do 10 czerwca br.

Więcej informacji:
http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/jpi/jpi-hdhl/bionh/art,2685,otwarcie-naboru-wnioskow-w-konkursie-jpi-hdhl-joint-action-2-biomarkers-in-nutrition-and-health-bionh.html


WYDARZENIA

ASERTYWNOŚĆ? WALKA ZE STRESEM I WYPALENIEM ZAWODOWYM? SZKOLENIA CBDeSK

Poznański Park Naukowo-Technologiczny (PPNT) zaprasza do udziału w dwóch szkoleniach organizowanych przez Centrum Badań i Działań Społeczno-Kulturowych (CBDeSK), które jest jednym z centrów badawczych PPNT.

Pierwsze szkolenie pt. „Asertywność” adresowane jest do osób które chcą porozumiewać się z innymi ludźmi w sposób bardziej satysfakcjonujący dla obu stron. Zakładanym efektem szkolenia z zakresu asertywności jest zwiększenie pola swobody decyzji dotyczących własnych zachowań z uwzględnieniem prawa do decydowania i podejmowania odpowiedzialności za własne wybory.

Drugie szkolenie pt. „Stres i wypalenie zawodowe” adresowane jest do osób które są zainteresowane zwiększeniem swojej wiedzy na temat stresu i przeciążenia stresowego a zarazem chcą zdobyć lub rozwinąć umiejętności dbania o równowagę i zdrowie w obliczu codziennych wyzwań i trudności.

Terminy:
Asertywność - 23 maja i 13 czerwca br. (dwudniowe szkolenie - 2 x 1 dzień)
Stres i wypalenie zawodowe - 6 czerwca br.

Miejsce: PPNT, ul. Rubież 46, budynek A, sala 17, Poznań

Więcej informacji:
http://ppnt.poznan.pl/index.php/pl/item/492-asertywnosc-stres-szkol

 

WIADOMOŚCI

NARODOWE CENTRUM NAUKI - FINANSOWANIE BADAŃ PODSTAWOWYCH
PREZENTACJA Z WARSZTATÓW

Narodowe Centrum Nauki (NCN) zaprasza do zapoznania się z prezentacją „Narodowe Centrum Nauki - Finansowanie badań podstawowych”, która została omówiona przez przedstawicieli ww. instytucji podczas warsztatów dla pracowników administracji jednostek naukowych w ramach Dni NCN w Lublinie (10 kwietnia br.).

Strona z której można pobrać ww. prezentację (format PDF):
http://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2014-04-15-prezentacja-dni-ncn

 

 


Opracowanie:
Paweł Kaczmarek
e-mail: pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl