Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 238 z dnia 1 kwietnia 2014

 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl
http://www.facebook.com/RPK.Poznan


 

SZKOLENIA

NADCHODZĄCE SZKOLENIA RPK POZNAŃ

Zapraszamy Państwa do udziału w następujących szkoleniach i warsztatach organizowanych w najbliższym czasie przez Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE:

-  „Raport idealny w 7.PR” (warsztaty) - 3 kwietnia br.
- „Wiosenny apetyt na stypendium. Warsztaty pisania wniosków o granty indywidualne Marie Skłodowskiej-Curie” - 8 kwietnia br.
-  „Strategia pozyskiwania funduszy na badania naukowe” (warsztaty) - 14 kwietnia br.
- „Zarządzanie projektami międzynarodowymi w Programach Ramowych” (dwudniowe warsztaty) - 24 i 25 kwietnia br.
- „Warsztaty z pisania wniosków do Horyzontu 2020 dla małych i średnich przedsiębiorstw” 6 maja br.
- „Finanse w Horyzoncie 2020” (szkolenie) - 9 maja br.

Więcej informacji o powyższych wydarzeniach oraz rejestracja dostępne na stronie internetowej http://www.rpk.ppnt.poznan.pl w dziale „Szkolenia”. 

 

KONKURSY

KONKURS PROMUJ SIĘ GLOBALNIE!
WYJEDŹ NA BIO INTERNATIONAL CONVENTION DO USA!

Naukowców z poznańskich uczelni, którzy są otwarci na nawiązywanie międzynarodowych kontaktów badawczych i biznesowych, zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie “BIO - Promuj się globalnie!!!” organizowanym przez Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM. Celem konkursu jest wybór dwóch najbardziej innowacyjnych technologii, które w ocenie Komisji Konkursowej uznane zostaną za najlepiej rokujące pod względem współpracy z przemysłem na arenie międzynarodowej.

Główną nagrodą jest tygodniowy wyjazd na BIO International Convention - The Global Event for Biotechnology w terminie 23-26.06.2014 do San Diego (Kalifornia, Stany Zjednoczone).

BIO International Convention to wydarzenie dla szeroko pojętej branży biotechnologicznej, obejmującej takie specjalności jak np.: bioprocesy, rozwiązania IT, diagnostyka, chemia, medycyna i farmacja. Co roku gromadzi ono tysiące głównych graczy rynkowych z ponad 60 krajów. Tydzień intensywnego nawiązywania kontaktów otworzy Ci nowe możliwości i pozwoli nawiązać międzynarodową współpracę.

Termin składania zgłoszeń: do 15 kwietnia br.

Więcej informacji
http://dtt.ppnt.poznan.pl/aktualnoci

 


STYPENDIA FULBRIGHTA DLA DOKTORANTÓW

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta zaprasza do składania wniosków o stypendium Fulbright Junior Advanced Research Award na lata 2015-2016. Jest ono przeznaczone dla doktorantów (wszystkie dziedziny nauki) w polskich uczelniach i instytucjach naukowych, którzy w roku realizacji stypendium będą uczestnikami ostatnich 2 lat studiów doktoranckich i których rozprawa doktorska będzie ukończona nie wcześniej, niż po powrocie ze stypendium. W momencie aplikowania kandydat musi być na zaawansowanym etapie pisania rozprawy (ukończony co najmniej jeden rozdział).

Stypendia przeznaczone są na realizację własnych projektów badawczych w uczelniach amerykańskich, organizacjach pozarządowych lub think-tankach. Stypendia mają na celu umożliwienie zebrania materiałów do przygotowywanej pracy doktorskiej. Pobyt w uczelni amerykańskiej daje możliwość korzystania z trudno dostępnych lub nieosiągalnych w Polsce publikacji, pozwala na udział w badaniach laboratoryjnych i bezpośrednie konsultacje ze specjalistami w danej dziedzinie. Stypendia mogą trwać od 6 do 9 miesięcy. Najwcześniejszy możliwy termin wyjazdu: sierpień 2015. Stypendium musi zostać zakończone do końca czerwca 2016 roku

Termin składania wniosków: do 30 kwietnia br.

Więcej informacji
http://www.fulbright.edu.pl/programy/dla-polakow/junior-advanced-research-program

 


STYPENDIA FULBRIGHTA DLA DOKTORÓW

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta zaprasza do składania wniosków o stypendium Fulbright Senior Award na lata 2015-2016. Jest ono przeznaczone dla pracowników naukowych pracujących w polskiej uczelni wyższej lub innej jednostce naukowo-badawczej w Polsce na realizację własnych projektów badawczych bądź badawczo-dydaktycznych na uczelniach amerykańskich, placówkach badawczych non-profit oraz niektórych instytucjach rządowych. Stypendium może trwać 4 do 9 miesięcy. Najwcześniejszy możliwy termin wyjazdu: sierpień 2015. Stypendium musi zostać zakończone do końca czerwca 2016 roku.

Termin składania wniosków: do 30 kwietnia br.

Więcej informacji
http://www.fulbright.edu.pl/programy/dla-polakow/fulbright-senior-award

 


STYPENDIA FUNDACJI LANCKOROŃSKICH DLA HUMANISTÓW

Polska Akademia Umiejętności (PAU) zaprasza do składania wniosków o stypendia Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich na prowadzenie badań zagranicznych w Rzymie, Wiedniu, Londynie i wyjątkowo w innych ośrodkach naukowych w Europie. Zgodnie z umową i dotychczasową praktyką o stypendia mogą się ubiegać w zasadzie tylko archeologowie śródziemnomorscy, historycy, historycy sztuki, filologowie klasyczni i historycy filozofii. Zakres tematyki poruszanej przez historyków, historyków sztuki i historyków filozofii nie powinien w zasadzie wykraczać poza rok 1939 i tylko w wyjątkowych przypadkach może sięgać roku 1989. Stypendia te corocznie rozdziela Komisja przy PAU,
w skład której wchodzą także przedstawiciele pięciu uniwersytetów (UJ, UW, UWr, UAM, UMK).

Stypendystom wyjeżdżającym do Rzymu Fundacja zapewnia mieszkanie w Rzymie, a stypendystom wyjeżdżającym do Wiednia ułatwi zakwaterowanie w Wiedniu. Stypendyści wyjeżdżający do innych ośrodków naukowych muszą we własnym zakresie znaleźć miejsce zakwaterowania. W każdym wypadku koszty zakwaterowania stypendysta pokrywa ze stypendium.

Stypendia przyznawane są na okres od jednego do trzech miesięcy. Ze względu na dużą liczbę wniosków jest to zwykle jeden miesiąc. W razie potrzeby stypendium może być przyznane ponownie na to samo zadanie badawcze. Stypendysta może się ubiegać o stypendium na inne zadanie po upływie dwóch lat.

Termin składania wniosków: do 15 maja br.

Więcej informacji
http://pau.krakow.pl/index.php/2008031766/Stypendia-Fundacji-Lanckoronskich.html
 


GRANTY BADAWCZE NATIONAL GEOGRAPHIC

Polscy naukowcy wraz z uczonymi z trzynastu innych krajów Europy Północnej mogą się ubiegać o granty przyznawane przez Stowarzyszenie National Geographic, w ramach Globalnego Funduszu Badawczego (Global Exploration Fund). Wysokość grantu wyniesie około 20 tysięcy euro, ale może się różnić, w zależności od projektu.

Zgłaszane projekty oceni rada naukowa składająca się z wiodących naukowców z regionu Europy Północnej (w rozumieniu: Belgii, Danii, Estonii, Finlandii, Niemiec, Islandii, Irlandii, Łotwy, Litwy, Holandii, Norwegii, Polski, Szwecji oraz Wielkiej Brytanii). Większość grantów przyznawanych przez National Geographic finansuje badania z dziedziny antropologii, archeologii, biologii, geologii, geografii, oceanografii oraz paleontologii.

Termin składania wniosków: do 30 maja br.

Więcej informacji
http://www.nationalgeographic.com/explorers/grants-programs/gef/northen-europe-research

 


KATEDRA ERY W POZNANIU - IGR PAN URUCHAMIA REKRUTACJĘ KIEROWNIKA!

Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu ogłosił nabór na stanowisko kierownika Katedry ERA w ramach projektu BIO-TALENT (The Creation of the Department of Integrative Plant Biology) finansowanego z budżetu pilotażowego konkursu Komisji Europejskiej ERA CHairs 7. PR. Poszukiwany jest specjalista w dziedzinie genetyki i genomiki roślin, a jego zadaniem będzie utworzenie zespołu badawczego (6 naukowców oraz broker innowacji). Czas trwania projektu obejmuje okres od 2014 do 2019 roku.

Termin składania wniosków: do 18 maja br.

Więcej informacji
http://www.igr.poznan.pl/news/71/60/Nabor-na-Kierownika-Katedry-ERA-rozpoczety


WYDARZENIA

JAK ZARZĄDZAĆ PROJEKTEM?

Uczelniane Centrum Innowacji i Transferu Technologii UAM zaprasza naukowców do udziału w szkoleniu z zakresu zarządzania projektem. Szkolenie organizowane jest w ramach projektu "Udział w projekcie badawczym - wymiar osobisty i interpersonalny". Szkolenie poprowadzi Tomasz Cichocki - ekspert w zakresie innowacji i transferu wiedzy, konsultant, doradca, trener biznesu. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

Termin: 3 kwietnia br.

Miejsce: Dom Studencki Jowita, sala nr 117, ul. Zwierzyniecka 7, 60-813 Poznań

Więcej informacji oraz rejestracja:
http://www.ucitt.pl/preinkubator/oferta.php

 

WIADOMOŚCI

ZMIANY W PRAWIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZEGŁOSOWANE PRZEZ SEJM RP

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) informuje, że Sejm RP przyjął 14 marca br. zmiany w ustawie określającej przepisy w zakresie zamówień publicznych, proponujące korzystne rozwiązania dla naukowców. MNiSW udało się m.in. podwyższyć próg zobowiązujący do prowadzenia zamówień publicznych z 14 do 30 tysięcy euro.

Rozszerzono także przesłankę zastosowania zamówienia w trybie z wolnej ręki w zakresie zamówień na dostawy rzeczy wytwarzanych w celach badawczych, doświadczalnych i rozwojowych, w sytuacji, gdy zamówienie może być wykonane tylko przez jednego, konkretnego wykonawcę. Dzięki temu zamawiający będą mieli większą elastyczność w zakresie wyboru odpowiedniego trybu udzielenia zamówienia w zależności od zidentyfikowanych potrzeb.

Specjalnie dla naukowców dostawy i usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych (które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji seryjnej mającej na celu osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju) będą wyłączone spod reżimu ustawy. Dla instytutów PAN będzie to obecnie do wartości nie większej niż 134 tysiące euro, a dla instytutów badawczych i uczelni wyższych - 207 tysięcy euro. Dodatkowo, biblioteki uczelniane będą mogły kupować materiały biblioteczne bez procedury z ustawy do progów unijnych.

Więcej informacji
http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/sejm-przeglosowal-zmiany-w-prawie-zamowien-publicznych.html

 

 


Opracowanie:
Paweł Kaczmarek
e-mail: pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl