Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 237 z dnia 19 marca 2014

 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl
http://www.facebook.com/RPK.Poznan


 

SZKOLENIA

NADCHODZĄCE SZKOLENIA RPK POZNAŃ

Zapraszamy Państwa do udziału w następujących szkoleniach i warsztatach organizowanych w najbliższym czasie przez Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE:

-  „Raport idealny w 7.PR” (warsztaty) - 3 kwietnia br.
- „Wiosenny apetyt na stypendium. Warsztaty pisania wniosków o granty indywidualne Marie Skłodowskiej-Curie” - 8 kwietnia br.
-  „Strategia pozyskiwania funduszy na badania naukowe” (warsztaty) - 14 kwietnia br.
- „Zarządzanie projektami międzynarodowymi w Programach Ramowych” (dwudniowe warsztaty) - 24 kwietnia br.

Więcej informacji o powyższych wydarzeniach oraz rejestracja dostępne na stronie internetowej http://www.rpk.ppnt.poznan.pl w dziale „Szkolenia”. 

 

KONKURSY

BIOTECHNOLOGIA PRZEMYSŁOWA - KONKURS

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza do składania wniosków w międzynarodowym konkursie w ramach programu ERA-NET IB2. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu biotechnologii przemysłowej. Projekty mogą dotyczyć następujących zakresów tematycznych:
- conversion of industrial by-products and biomass into value-added products,
- novel systems for new, more sustainable processes (bio-catalysts such as enzymes, micro-organism and cell-free biosynthesis systems),
- new compounds from existing, but not well studied biological systems, by understanding  their metabolic pathways,
- modelling and optimisation of biological unit operations / modelling for the improvement of cellular bio-processes,
- process development, intensification and/or integration in existing industrial processes (e.g. downstream and scale-up, process design, scalability),
- development of new functional materials / properties from renewable resources,
- development of platform chemicals including bio-monomers, oligomers and polymers, biomaterials, pharmaceuticals, functional food/feed ingredients,
- function-based bio-products and bio-process design.

Termin składania wniosków: do 31 marca br.

Więcej informacji:
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/era/konkursy/art,2618,era-net-ib2-otwarcie-naboru-wnioskow-w-5-konkursie.html

 

 


STYPENDIA L’ORÉAL DLA KOBIET NAUKOWCÓW - NAUKI O ŻYCIU

Firma L’Oréal Polska, Polski Komitet ds. UNESCO oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) zapraszają do udziału w kolejnej edycji programu stypendialnego dla kobiet naukowców prowadzących badania w dziedzinie nauk o życiu. Do zdobycia jest pięć rocznych stypendiów: dwa dla doktorantek i trzy dla habilitantek.

Wysokość stypendiów w tegorocznej edycji wynosi: 27 tysięcy złotych (w przypadku stypendiów doktoranckich) i 32 tysiące złotych (dla stypendiów habilitacyjnych). Ponadto MNiSW przyzna każdej laureatce dodatkowe wyróżnienie - pokrycie kosztów wyjazdu na wybraną zagraniczną konferencję naukową na terenie Europy. Warunkiem przystąpienia do konkursu, zarówno dla doktorantek (granica wieku - 35 lat), jak habilitantek (granica wieku - 45 lat), jest końcowy etap realizacji prac oraz ich kontynuacja w roku pobierania stypendiów.

Termin składania wniosków: do 31 maja br.

Więcej informacji:
http://lorealdlakobietinauki.pl/artykul.php

 


INFRASTRUKTURA TRANSPORTU DROGOWEGO - KONKURS NA PROJEKTY BADAWCZE

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) zaprasza do składania wniosków w konkursie „Infravation - An Infrastructure Innovation Programme” na międzynarodowe projekty badawcze w zakresie innowacyjnej infrastruktury transportu drogowego. Zakres tematyczny konkursu dotyczy innowacyjnych technologii, rozwiązań i materiałów mających zastosowanie przy konstruowaniu nowych oraz utrzymaniu istniejących obiektów infrastruktury drogowej. NCBR nie jest partnerem konsorcjum Infravation, w związku z czym polskie podmioty mogą brać udział w konkursie przy następujących ograniczeniach:
- wnioskowane dofinansowanie polskiego podmiotu może wynosić maksymalnie jedną trzecią całkowitego dofinansowania danego wniosku,
- polski podmiot nie może być koordynatorem projektu.

Termin składania wniosków: do 30 czerwca br.


Więcej informacji:
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/ent-iii/aktualnosci/art,2623,otwarcie-naboru-w-konkursie-infravation.html

 


EUROPEJSKI KONKURS W ZAKRESIE TECHNOLOGII SATELITARNYCH

Firma Kosmonauta.net zaprasza do udziału w krajowej edycji europejskiego konkursu Galileo Masters (oficjalna nazwa European Satellite Navigation Competition - ESNC). Począwszy od 2004 roku celem konkursu jest nagrodzenie, promocja oraz akceleracja innowacyjnych pomysłów i rozwiązań w zakresie wykorzystania nawigacji satelitarnej. Uczestnicy zachowują wszelkie prawa autorskie do zgłoszonych pomysłów, również w przypadku wygranej. Nagrody co roku przyznawane są przez najważniejsze instytucje tworzące nawigację satelitarną (GNSS) takie jak Europejską Agencję GNSS (GSA) i Europejską Agencję Kosmiczną (ESA) oraz partnerów regionalnych z całego globu. Całkowita pula nagród w roku 2014 wyniesie około miliona euro zarówno w postaci nagród pieniężnych jak i możliwości inkubacji, szkoleń, konsultacji, wsparcia technicznego, dostępu do nowoczesnego wstępu oraz akceleracji biznesu.

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 30 czerwca br.

Więcej informacji:
http://www.galileo-masters.pl
 

WYDARZENIA

DZIAŁANIA MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W PROGRAMIE HORYZONT 2020
WSPÓŁPRACA BIZNESU I NAUKI - DZIEŃ INFORMACYJNY W WARSZAWIE

Komisja Europejska oraz Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zapraszają do udziału w dniu informacyjnym dotyczącym oferty Akcji Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA) w zakresie międzynarodowej współpracy badawczo-innowacyjnej instytucji naukowych oraz firm. MSCA są częścią programu Horyzont 2020. Projekty MSCA pozwalają na zatrudnianie najlepszych specjalistów, wysyłanie własnych pracowników na staże, wymianę wiedzy i dobrych praktyk.

Termin: 28 marca br.

Miejsce: Novotel, ul. Marszałkowska 94/98, Warszawa

Więcej informacji:
http://kpk.gov.pl/wydarzenia/dzialania-marii-sklodowskiej-curie-w-programie-horyzont-2020-wspolpraca-biznesu-i-nauki/

Rejestracja:
https://mscabusiness.teamwork.fr/en/registration

 

WIADOMOŚCI

SZWAJCARIA „KRAJEM TRZECIM” W PROGRAMIE HORYZONT 2020

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza do zapoznania się z komunikatem Komisji Europejskiej (KE) dotyczącym udziału szwajcarskich instytucji i naukowców w programie badawczym Horyzont 2020. Szwajcaria ma status kraju niestowarzyszonego z Horyzontem 2020. Zgodnie z obowiązującymi przepisami będzie traktowana jak kraj trzeci i nie będzie mogła automatycznie korzystać z finansowania KE.

Komunikat Komisji Europejskiej (PDF):
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/h2020-hi-swiss-part_en.pdf

 

 


Opracowanie:
Paweł Kaczmarek
e-mail: pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl