Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 236 z dnia 3 marca 2014

 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl
http://www.facebook.com/RPK.Poznan

 


Szukasz szerszych informacji dotyczących finansowania nauki ze środków unijnych?

Zapraszamy do subskrypcji bezpłatnego biuletynu „Granty Europejskie”!
Bieżący numer dostępny jest co miesiąc na http://www.grantyeuropejskie.pl

 

SZKOLENIA

NADCHODZĄCE SZKOLENIA RPK POZNAŃ

Zapraszamy Państwa do udziału w następujących szkoleniach i warsztatach organizowanych w najbliższym czasie przez Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE:

- „EURAXESS ROAD SHOW - Oferta Centrum Informacji dla Naukowców EURAXESS; Stypendia Marii Skłodowskiej – Curie; Europejska Karta Naukowca” (szkolenie) -  podczas szkolenia zapraszamy do zapoznania się z ofertą EURAXESS prezentowaną w autobusie EURAXESS goszczącym na kampusie UAM z ramienia Komisji Europejskiej - 5 marca br.
-  „Strategia pozyskiwania funduszy na badania naukowe” (warsztaty) - 19 marca br.
-  „Raport idealny w 7.PR” (warsztaty) - 1 kwietnia br.
-  „Warsztaty pisania wniosków do Horyzontu 2020 dla małych i średnich przedsiębiorstw” 3 kwietnia br.

Więcej informacji o powyższych wydarzeniach oraz rejestracja dostępne na stronie internetowej http://www.rpk.ppnt.poznan.pl w dziale „Szkolenia”. 

 

KONKURSY

MIĘDZYNARODOWA WSPÓŁPRACA B+R - KOLEJNY KONKURS W RAMACH EUREKI

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje o uruchomieniu naboru wniosków na projekty realizowane w ramach Inicjatywy EUREKA. Wspomniane przedsięwzięcie to zdecentralizowana sieć 40 państw europejskich oraz Unii Europejskiej powołana w celu wspierania międzynarodowej współpracy w zakresie badań i rozwoju. Podstawowym kryterium nadania projektowi statusu projektu EUREKI jest jego innowacyjność, realna perspektywa na opracowanie i podjęcie produkcji nowego wyrobu, wdrożenie nowej technologii lub usługi, szansa na komercyjną sprzedaż rynkową rezultatów projektu.

Projekty EUREKI muszą być realizowane we współpracy międzynarodowej, tzn. muszą w nich uczestniczyć przynajmniej dwa niezależne podmioty z dwóch różnych państw członkowskich inicjatywy.

Termin składania wniosków (2 nabory): do 15 maja br. (I nabór); do 15 października br. (II nabór)   

Więcej informacji:
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/eureka/aktualnosci/art,2611,nabory-wnioskow-w-ramach-inicjatywy-eureka-w-2014-roku.html

 

 


DZIAŁALNOŚĆ B+R - WSPARCIE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW
PROGRAM EUROSTARS

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, informuje, iż trwa nabór wniosków w programie EUROSTARS. Jest to program Inicjatywy EUREKA i Unii Europejskiej mający na celu wsparcie mikro-, małych i średnich przedsiębiorców (MŚP), prowadzących działalność w zakresie badań i rozwoju poprzez ułatwianie im dostępu do pomocy finansowej na realizację projektów badawczych i innowacyjnych. W ramach programu oferowane jest wsparcie finansowe ze środków wspólnotowych i krajowych dla projektów realizowanych przez MŚP we współpracy partnerami międzynarodowymi (m.in. ośrodki badawcze, szkoły wyższe, inne MŚP lub duże przedsiębiorstwa).

Termin składania wniosków: do 13 marca br.

Więcej informacji:
http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/eurostars/aktualnosci/art,2602,nabor-wnioskow-w-11-konkursie-programu-eurostars.html

 


KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DOKTORSKĄ W DZIEDZINIE ENERGETYKI

Ambasada Francji w Polsce oraz Instytut Francuski w Polsce zapraszają do udziału w konkursie im. Marii Skłodowskiej-Curie na najlepszą pracą doktorską z zakresu dziedzin ścisłych mającą zastosowanie w energetyce (m.in. w zakresie wytwarzania, przesyłu, magazynowania czy zwiększania efektywności energetycznej).

W konkursie mogą brać udział naukowcy, którzy obronili swoje prace doktorskie w 2012 bądź 2013 roku i realizowali badania w polskich laboratoriach czy też w ramach polsko-francuskich studiów doktoranckich. Akceptowane są prace dotyczące zarówno badań podstawowych jak i stosowanych. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę o wartości do 2000 euro w postaci pokrycia kosztów wyjazdu badawczego do Francji (przelot; koszty pobytu) oraz dodatkowego biletu lotniczego w dwie strony (Warszawa-Paryż) do dowolnego wykorzystania. Przewidziano także drugą nagrodę - pokrycie kosztów pobytu badawczego we Francji w wysokości do 1500 euro.

Termin składania wniosków: do 2 maja br.

Więcej informacji:
http://institutfrancais.pl/sciences-universites/pl/2014/02/17/marie-sklodowska-curie-thesis-award-in-the-field-of-energy/

 


STYPENDIA NA POBYT BADAWCZY WE FRANCJI

Instytut Francuski w Polsce zaprasza do starania się o stypendia naukowe przeznaczone dla polskich naukowców (przynajmniej ze stopniem doktora) planujących przeprowadzić część badań we Francji. Akceptowane są wszystkie dziedziny badań z wyjątkiem medycyny (lekarze z zagranicy mogą odbyć staż doskonalący w szpitalu – Les Hôpitaux de Paris).

Naukowcy, którzy otrzymają stypendium mogą liczyć na wsparcie w wysokości 1375 euro na miesiąc pobytu we Francji, pokrycie kosztów ubezpieczenia oraz przejazdu z francuskiego lotniska do miejsca pobytu we Francji. Pobyty badawcze mogą trwać od jednego do półtora miesiąca w okresie od września do grudnia br.

Termin składania wniosków: do 1 maja br.

Więcej informacji:
http://institutfrancais.pl/sciences-universites/pl/prezentacja2/bgf-pobyt-badawczy/
 

WYDARZENIA

BEZPIECZNE SPOŁECZEŃSTWA - DZIEŃ INFORMACYJNY KOMISJI EUROPEJSKIEJ

Komisja Europejska zaprasza do udziału w Dniu Informacyjnym nt. konkursów w programie Horyzont 2020 uruchomionych 11 grudnia 2013 roku w ramach wyzwania społecznego „Secure societies - Protecting freedom and security of Europe and its citizens”. Uczestnicząc w wydarzeniu będzie można uzyskać szczegółowe informacje nt. m.in.: tematów konkursowych ogłoszonych w ramach wyzwania, procedur i zasad konkursowych a także założeń programu Horyzont 2020. Udział w spotkaniu to ponadto możliwość poszukiwania partnerów do konsorcjów projektowych.

Termin: 1 kwietnia br. (obowiązkowa rejestracja on-line do 24 marca br.)

Miejsce: Covent Garden building, place Charles Rogier 16, 1210 Bruksela, Belgia

 

WIADOMOŚCI

ZESTAWIENIE RANKINGOWE GRANTOBIORCÓW NCN

Narodowe Centrum Nauki opublikowało na swojej stronie internetowej zestawienie rankingowe podmiotów, którym przyznało w 2013 roku finansowanie na realizację projektów badawczych, staży podoktorskich oraz stypendiów doktorskich. Rankingi obejmują zwycięzców czternastu konkursów ogłoszonych w czterech naborach w latach 2012-2013 i rozstrzygniętych w 2013 roku: ETIUDA 1, FUGA 2, HARMONIA 3, HARMONIA 4, MAESTRO 3, MAESTRO 4, OPUS 4, OPUS 5, PRELUDIUM 4, PRELUDIUM 5, SONATA 4, SONATA 5, SONATA BIS 2, SYMFONIA 1.

Więcej informacji:
http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/statystyki/rankingi-2013

 

 


Opracowanie:
Paweł Kaczmarek
e-mail: pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl