Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 234 z dnia 4 lutego 2014

 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl
http://www.facebook.com/RPK.Poznan

 


Szukasz szerszych informacji dotyczących finansowania nauki ze środków unijnych?

Zapraszamy do subskrypcji bezpłatnego biuletynu „Granty Europejskie”!
Bieżący numer dostępny jest co miesiąc na http://www.grantyeuropejskie.pl

 

SZKOLENIA

NADCHODZĄCE SZKOLENIA RPK POZNAŃ

Zapraszamy Państwa do udziału w następujących szkoleniach i warsztatach organizowanych w najbliższym czasie przez Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE:

- „Miliony za pomysły” (szkolenie nt. grantów Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych dla naukowców od 2 do 12 lat po doktoracie) - 19 lutego br.,
- „Participant Portal bez tajemnic. Nowe funkcje i możliwości” (szkolenie nt. serwisu internetowego Komisji Europejskiej przeznaczonego dla m.in. wnioskodawców i realizatorów projektów w programach ramowych UE) - 21 lutego br.
-  „Strategia pozyskiwania funduszy na badania naukowe” (warsztaty) - marzec br.

Więcej informacji o powyższych wydarzeniach oraz rejestracja dostępne wkrótce na stronie internetowej http://www.rpk.ppnt.poznan.pl w dziale „Szkolenia”.

 

KONKURSY

CHOROBY ZAKAŹNE – KONKURS

Narodowe Centrum Nauki zaprasza do udziału w konkursie na temat chorób zakaźnych ogłoszonym w ramach konsorcjum programu ERA-NET Infect-Era.

Tematyka konkursu obejmuje następujące zagadnienia:
- ocena patogenności drobnoustrojów oraz roli flory bakteryjnej w homeostazie. Wpływ mikroorganizmów i probiotyków na zapobieganie lub leczenie infekcji,
- rozwój nowych technik badań wstępnych faz infekcji.

Z konkursu wykluczone są tematy dotyczące HIV/AIDS, żółtaczki zakaźnej typu B i C, malarii oraz gruźlicy. Do konkursu należy zgłaszać projekty realizowane przez partnerów z co najmniej trzech, ale nie więcej niż sześciu spośród wymienionych krajów: Austrii, Belgii, Francji, Hiszpanii, Indii, Izraela, Niemiec, Polski, Portugalii, Rumunii, Szwecji oraz Węgier.

Termin składania wniosków wstępnych: do 2 kwietnia br.

Więcej informacji:
http://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2014-01-20-Infect-Era


KONKURS NCBR I KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. - METALE NIEŻELAZNE

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłasza pierwszy konkurs w ramach porozumienia pomiędzy NCBR a KGHM Polska Miedź S.A., dotyczącego wspólnego przedsięwzięcia o nazwie CuBR. Przedsięwzięcie jest ukierunkowane na poprawę efektywności procesu produkcyjnego, rozwój nowych technologii górniczych, nowe rozwiązania w zakresie systemów eksploatacji, skuteczne zarządzanie ryzykiem przemysłowym, a także rozwój bazy zasobowej, poprzez wydobycie zasobów głęboko zalegających.

Ogłoszone w ramach konkursu tematy zawierają się w trzech obszarach tematycznych wskazanych w założeniach wspólnego przedsięwzięcia CuBR:
- Obszar I - Górnictwo i geologia. Temat zagadnienia: Opracowanie innowacyjnej technologii  udostępniania złoża głębokiego,
- Obszar II - Przeróbka (Mineral Processing). Temat zagadnienia: Innowacyjna technologia efektywnego rozdrabniania na potrzeby przygotowania rud metali nieżelaznych do wzbogacenia
- Obszar III -  Metalurgia, przetwórstwo, nowe materiały. Temat zagadnienia 1: Opracowanie innowacyjnej hydrometalurgicznej technologii produkcji metali nieżelaznych z koncentratów KGHM. Temat zagadnienia 2: Opracowanie innowacyjnego rozwiązania technologicznego do procesu odmiedziowania żużla w procesie zawiesinowego otrzymywania miedzi.

Termin składania wniosków: do 27 marca br.

Więcej informacji:
http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/cubr/i-konkurs/aktualnosci/art,2512,i-konkurs-w-ramach-wspolnego-przedsiewziecia-ncbr-i-kghm-polska-miedz-s-a-o-nazwie-cubr.html

 


WYTWARZANIE ENERGII PRZY WYKORZYSTANIU PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO
KONKURS

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje o uruchomieniu naboru wniosków wstępnych w konkursie organizowanym w bieżącym roku w ramach międzynarodowego programu ERA-NET SOLAR. Tak jak w poprzednim roku konkurs dotyczy wykorzystania ogniw fotowoltaicznych oraz systemu koncentratorów energii słonecznej do wytwarzania energii elektrycznej. W konkursie mogą brać udział partnerzy z następujących krajów: Austrii, Belgii, Cypru, Danii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Izraela, Niemiec, Polski, Szwajcarii, Szwecji, Turcji i Wielkiej Brytanii.

Termin składania wniosków wstępnych: do 30 kwietnia br.

Więcej informacji:
http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/solar/aktualnosci/art,2526,otwarcie-naboru-wnioskow-wstepnych-pre-proposals-w-era-net-solar.html

 


KONKURS NA PROJEKTY BADAWCZO- ROZWOJOWE W DZIEDZINIE FOTONIKI

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wraz z Departamentem Gospodarki, Technologii i Badań Senatu Berlina ogłaszają otwarcie konkursu na wspólne projekty w dziedzinie fotoniki, w obszarze „Optoelectronic components and systems for smart production, communication and medicine”. NCBR przeznacza kwotę 1 500 000 euro na dofinansowanie projektów polskich podmiotów, które zostaną zaakceptowane do finansowania w procedurze konkursowej.

Termin składania wniosków: do 31 marca br.

Więcej informacji:
http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-dwustronna/berlin/art,2524,otwarcie-polsko-berlinskiego-konkursu-na-wspolne-projekty-badawczo-rozwojowe-w-obszarze-fotoniki.html

 


PRACA W NCBR - KOORDYNATOR MERYTORYCZNY PROGRAMU BIOSTRATEG

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) jest agencją wykonawczą powołaną w celu zarządzania badaniami naukowymi w strategicznych dla Polski dziedzinach. Projekty realizowane przez Centrum wykorzystywane są w gospodarce, kulturze, ochronie zdrowia i administracji publicznej. Centrum realizuje również programy wsparcia komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych oraz wsparcia rozwoju naukowców.

31 stycznia br. NCBR uruchomiło nabór na stanowisko koordynatora merytorycznego strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” - BIOSTRATEG.

Zgłoszenia kandydatów na ww. stanowisko będą przyjmowane do 14 lutego br.

Więcej informacji:
http://www.ncbir.pl/programy-strategiczne/srodowisko-naturalne-rolnictwo-i-lesnictwo---biostrateg/aktualnosci/art,2566,poszukujemy-koordynatora-merytorycznego-strategicznego-programu-badan-naukowych-i-prac-rozwojowych-srodowisko-naturalne-rolnictw.html


 

WYDARZENIA

DRUGA WIECZORNA E-DEBATA W PORTALU NAUKOWCA - ŻYCIE DLA I Z NAUKI

W imieniu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz firmy DGA S.A. zapraszamy Państwa do udziału w „Drugiej Wieczornej E-Debacie w Portalu Naukowca”. W spotkaniu można uczestniczyć stacjonarnie lub wirtualnie - z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu. W debacie udział weźmie 6 reprezentantów różnych nauk. Tematyka dyskusji będzie skupiać się na kwestii życia dla i z nauki.

Zaproszeni goście postarają się odpowiedzieć na m.in. następujące pytania:
- co oznacza dziś bycie naukowcem?
- jak myśleć o sensie i wartości pracy badacza?
- czy możliwe jest życie z nauki?

Uzupełnieniem debaty jest dedykowane szkolenie poświęcone dwóm tematom: „Jak skutecznie zdobywać granty? Dobre praktyki dla Horyzontu 2020” oraz „Efektywna współpraca z uczelnianymi komórkami wsparcia”.

Termin: 7 lutego br. (debata - od g. 18:00 do 20:00, szkolenie - od g. 16:00 do 17:30)

Miejsce (E-Debata): Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, al. Niepodległości 10, sala 111A
Miejsce (szkolenie): Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, al. Niepodległości 10, sala 029A

Rejestracja dla uczestników stacjonarnych - poprzez e-mail: jakub.jasiczak@ue.poznan.pl

Dostęp do transmisji internetowej (Korzystanie z czatu wymaga rejestracji):
http://new.livestream.com/portalnaukowca/debata

 


EUROPEJSKA KONWENCJA INNOWACJI

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza do udziału w drugiej Europejskiej Konwencji Innowacji. Konwencja będzie poświęcona flagowej inicjatywie pt. „Unia Innowacji”, realizowanej w ramach strategii Europa 2020. Wezmą w niej udział ministrowie, europosłowie, przedstawiciele biznesu oraz nauki. Głównym przesłaniem tegorocznej konwencji będzie budowa ekosystemu badań i innowacji w Europie na rzecz zrównoważonego wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Pierwsza Europejska Konwencja Innowacji odbyła się w dniach 5-6 grudnia 2011 roku i zgromadziła ok. 1200 uczestników.

Termin: 10 i 11 marca br.

Miejsce: SQUARE - Brussels Meeting Centre, Glass Entrance, Rue Mont des Arts, B-1000 Bruksela, Belgia.

Więcej informacji:
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/ic2014/index_en.cfm?pg=home

 

WIADOMOŚCI

EUROPEJSKIE WYRÓŻNIENIE DLA IGR PAN W POZNANIU

Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk (IGR PAN) został wyróżniony przez Komisję Europejską (KE) logo "HR Excellence in Research". Odznaczenie takie KE przyznaje instytucjom europejskim, które wypełniają zasady "Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych" tworząc odpowiednie warunki pracy i przejrzyste procesy rekrutacji naukowców. Do tej pory 170 instytucji z 23 europejskich krajów otrzymało takie logo, z czego 3 instytucje z Polski (obok IGR PAN, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego oraz Fundacja na rzecz Nauki Polskiej). Gratulujemy sukcesu!

Więcej informacji:
http://www.igr.poznan.pl/news/58/60/HR-Excellence-in-Research

 


NOWA PLATFORMA UPOWSZECHNIANIA NAUKI W POLSCE

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z nową inicjatywą, której celem jest popularyzacja szeroko rozumianej nauki - platformą internetową „Ponad Horyzontem”. Poprzez filmy, galerie zdjęciowe i artykuły, powstające we współpracy z naukowcami, twórcy platformy chcą przybliżać specyfikę różnych dziedzin nauki, prezentować badania prowadzone przez polskich naukowców oraz ich wyniki i sposoby praktycznego wykorzystania.

Odnośnik do platformy internetowej „Ponad Horyzontem”:
http://www.o-nauce.pl/

 

 


Opracowanie:
Paweł Kaczmarek
e-mail: pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl