Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 233 z dnia 20 stycznia 2014

 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl
http://www.facebook.com/RPK.Poznan

 


Szukasz szerszych informacji dotyczących finansowania nauki ze środków unijnych?

Zapraszamy do subskrypcji bezpłatnego biuletynu „Granty Europejskie”!
Bieżący numer dostępny jest co miesiąc na http://www.grantyeuropejskie.pl

 

SZKOLENIA

NADCHODZĄCE SZKOLENIA RPK POZNAŃ

Zapraszamy Państwa do udziału w następujących szkoleniach i warsztatach organizowanych w najbliższym czasie przez Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE:

- „Jak napisać wniosek do Horyzontu 2020?” (dwudniowe warsztaty pilotażowe) - 30 i 31 stycznia br.,
- „Miliony za pomysły” (szkolenie nt. grantów Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych dla naukowców od 2 do 12 lat po doktoracie) - 5 lutego br.,
-  „Strategia pozyskiwania funduszy na badania naukowe” (warsztaty) - 19 lutego br.,
- „Participant Portal bez tajemnic. Nowe funkcje i możliwości” (szkolenie nt. serwisu internetowego Komisji Europejskiej przeznaczonego dla m.in. wnioskodawców i realizatorów projektów w programach ramowych UE) - 21 lutego br.

Więcej informacji o powyższych wydarzeniach oraz rejestracja dostępne wkrótce na stronie internetowej http://www.rpk.ppnt.poznan.pl w dziale „Szkolenia”.

 

KONKURSY

BIOLOGIA MOLEKULARNA ROŚLIN – KONKURS

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) zachęca do udziału w międzynarodowym konkursie w ramach programu ERA-NET for Coordinating Action in Plant Sciences (ERA-CAPS). Założeniem konkursu jest finansowanie badań obejmujących zagadnienia z zakresu biologii molekularnej roślin. Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 300 000 euro.

Termin składania wniosków wstępnych: do 14 marca br.

Więcej informacji:
http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/era-caps/aktualnosci/art,2501,era-net-era-caps-otwarcie-naboru-wnioskow-w-konkursie-expanding-the-european-research-area-in-molecular-plant-sciences-call-2.html 


USŁUGI EKOSYSTEMOWE – KONKURS

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza do składania wniosków w międzynarodowym konkursie tematycznym „Sustainable ecosystem services” organizowanym w ramach programu BONUS-185. Tematyka konkursu obejmuje następujące obszary badawcze:
- meeting the multifaceted challenges in linking the Baltic Sea with its coast and catchment,
- enhancing sustainable use of coastal and marine goods and services of the Baltic Sea,
- improving the capabilities of the society to respond to the current and future challenges directed to the Baltic Sea region.

Konsorcjum składające wniosek w konkursie musi być złożone co najmniej z trzech podmiotów prawnych, z których każdy ma siedzibę w innym kraju członkowskim UE lub stowarzyszonym, a przynajmniej dwa spośród tych krajów są krajami członkowskimi programu BONUS-185 (Finlandia, Dania, Estonia, Niemcy, Litwa, Łotwa, Szwecja, Polska).

Termin elektronicznej rejestracji wniosków: do 17 marca br.
Termin składania pełnych wersji wniosków: do 16 kwietnia br. 

Więcej informacji:
http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/bonus---185/aktualnosci/art,2498,otwarcie-konkursu-tematycznego-sustainable-ecosystem-services-w-ramach-programu-bonus-185.html

 


NEUROLOGIA – KONKURS

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) informuje o uruchomieniu naboru wniosków w międzynarodowym konkursie tematycznym organizowanym w ramach programu ERA-NET Neuron II. Jego celem jest wsparcie międzynarodowej współpracy badawczej w zakresie tematyki, związanej z procesami zapalnymi tkanki nerwowej. Szczególnie pożądane są projekty interdyscyplinarne i translacyjne. Zakres tematyczny zgłaszanych projektów powinien obejmować:
- badania roli procesów zapalnych w patogenezie i/lub etiologii chorób nerwowych,
- badania w celu opracowania nowatorskiej strategii diagnostyki, terapii i procedur rehabilitacyjnych chorób, dla których procesy zapalne tkanki nerwowej stanowią istotną część patologii.

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 500 000 tysięcy euro.

Termin składania wniosków: do 10 marca br.

Więcej informacji:
http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/neuron-ii/aktualnosci/art,2491,era-net-neuron-ii-otwarcie-naboru-wnioskow-w-konkursie-jtc-2014.html
 

WYDARZENIA

DZIEŃ INFORMACYJNY SMART, GREEN AND INTEGRATED TRANSPORT
TRANSPORT SZYNOWY W PROGRAMIE HORYZONT 2020

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE oraz Instytut Kolejnictwa zapraszają do udziału w Dniu Informacyjnym dotyczącym pierwszych konkursów w ramach wyzwania społecznego „Smart, green and integrated transport” będącego częścią Programu Ramowego Horyzont 2020. Tematyka wydarzenia obejmuje m.in. zagadnienia takie jak:
- główne założenia programu Horyzont 2020 (zasady uczestnictwa i finansowe),
- transport szynowy w programie Horyzont 2020,
- założenia inicjatywy SHIFT2RAIL,
- założenia Krajowego Programu Sektorowego INNORAIL.

Termin: 30 stycznia br.
Miejsce: Instytut Kolejnictwa, ul. Chłopickiego 50, Warszawa.

Więcej informacji oraz rejestracja
http://www.kpk.gov.pl/aktualnosci/imprezy/i.html?id=5120

 


DZIEŃ INFORMACYJNY SMART, GREEN AND INTEGRATED TRANSPORT
TRANSPORT DROGOWY W PROGRAMIE HORYZONT 2020

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE oraz Przemysłowy Instytut Motoryzacji zapraszają do udziału w Dniu Informacyjnym dotyczącym pierwszych konkursów w ramach wyzwania społecznego „Smart, green and integrated transport” będącego częścią Programu Ramowego Horyzont 2020. Program wydarzenia obejmuje m.in. zagadnienia takie jak założenia programu Horyzont 2020 oraz tematyka transportu drogowego w programie Horyzont 2020.

Termin: 7 lutego br.
Miejsce: Wyższa Szkoła Cła i Logistyki, ul. Jagiellońska 82, Warszawa.

Więcej informacji oraz rejestracja:
http://www.kpk.gov.pl/aktualnosci/imprezy/i.html?id=5121

 


DNI NARODOWEGO CENTRUM NAUKI 2014

Narodowe Centrum Nauki (NCN) zaprasza do udziału w drugiej edycji Dni NCN. Program wydarzenia przewiduje spotkania dla doświadczonych naukowców i osób rozpoczynających karierę naukową, w czasie których zostanie zaprezentowana oferta konkursowa NCN. Wydarzeniu towarzyszyć będą warsztaty z zakresu obsługi administracyjnej i finansowej projektów badawczych realizowanych w ramach ww. konkursów.

Termin: 9 i 10 kwietnia br.
Miejsce: Lublin

Więcej informacji
http://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2014-01-15-dni-narodowego-centrum-nauki

 

WIADOMOŚCI

POSZUKIWANE PROPOZYCJE TEMATÓW KONKURSOWYCH
DRUGI KONKURS PROGRAMU INNOLOT

W związku z rozpoczęciem prac nad drugim konkursem w ramach programu Innolot, Polska Platforma Technologiczna Lotnictwa (PPTL) poszukuje propozycji tematów badawczych, które posłużą do określenia demonstratorów technologii. Na mocy porozumienia pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a PPTL będą one stanowić podstawę dla sprecyzowania zakresu merytorycznego nadchodzących konkursów w programie Innolot.

Termin nadsyłania propozycji: do 31 stycznia br.

Więcej informacji:
http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/programy-sektorowe/innolot/aktualnosci/art,2483,pptl-poszukuje-propozycji-tematow-do-ii-konkursu-programu-innolot.html

 


Opracowanie:
Paweł Kaczmarek
e-mail: pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl