Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 232 z dnia 3 stycznia 2014

 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl
http://www.facebook.com/RPK.Poznan

 


Szukasz szerszych informacji dotyczących finansowania nauki ze środków unijnych?

Zapraszamy do subskrypcji bezpłatnego biuletynu „Granty Europejskie”!
Bieżący numer dostępny jest co miesiąc na http://www.grantyeuropejskie.pl

 

SZKOLENIA

STYCZNIOWE SZKOLENIA RPK POZNAŃ

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE planuje w styczniu 2014 roku przeprowadzenie warsztatów „Horyzont 2020 – Napisz wniosek z sukcesem!” oraz „Raport idealny w 7.PR”.

Więcej informacji wkrótce na stronie internetowej http://www.rpk.ppnt.poznan.pl w dziale „Szkolenia”.

 

KONKURSY

KONKURS NCBR – WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCÓW W PRACACH B+R

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłosiło nabór na dofinansowanie projektów celowych. W pionierskiej formule konkursu, w której NCBR zobowiązuje się do oceny projektów w ciągu 60 dni, przedsiębiorcy mogą starać się o łączną kwotę 90 milionów złotych. Konkurs, realizowany w ramach działania 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, przeznaczony jest na część badawczą projektu celowego (badania przemysłowe lub prace rozwojowe).

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców w tym konkursie NCBR przeznaczyło 54  miliony złotych oraz 36 milionów dla dużych firm. Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych w projekcie wynosi milion złotych. Maksymalna kwota wsparcia na badania przemysłowe i prace rozwojowe dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt musi być niższa niż 10 milionów euro (równowartość w złotych) - jeżeli koszty kwalifikowane badań przemysłowych stanowią więcej niż połowę całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu lub 7,5 miliona euro w pozostałych przypadkach.

Termin składania wniosków: do 7 lutego br.

Więcej informacji:
http://www.ncbir.pl/aktualnosci/art,2457,nowa-formula-wsparcia-przedsiebiorcow-w-pracach-br.html

 


TECHNOLOGIE MORSKIE – KONKURS

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje o uruchomieniu naboru wniosków w czwartym międzynarodowym konkursie organizowanym w ramach programu ERA-NET MARTEC II. Zakłada on finansowanie badań obejmujących zagadnienia z dziedziny technologii morskich. Dofinansowanie będą mogły otrzymać wnioski złożone przez konsorcja, w skład których będą wchodzić co najmniej dwa przedsiębiorstwa z dwóch różnych krajów partnerskich MARTEC II biorących udział w konkursie (Austria, Białoruś, Dania, Niemcy, Hiszpania, Szwecja, Finlandia, Francja, Litwa, Norwegia, Polska, Rumunia, Turcja i Wielka Brytania).

Zakres tematyczny konkursu obejmuje następujące obszary badawcze:
- shipbuilding,
- maritime equipment and services,
- ship and port operation,
- inland water and intermodal transport,
- offshore industry/offshore technology,
- offshore structures for renewable energy,
- polar technology,
- fishing/aquaculture,
- safety and security, 
- environmental impact,
- human elements.

Termin składania wniosków: do 30 kwietnia br.

Więcej informacji:
http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/martec-ii/aktualnosci/art,2464,martec-ii-otwarcie-naboru-wnioskow-w-konkursie-miedzynarodowym.html

 


KONKURS NA PROJEKTY BADAWCZE DLA MŁODYCH LIDERÓW POLSKIEJ NAUKI

Uruchomiono piątą edycję konkursu w ramach programu LIDER. Dzięki niemu młodzi naukowcy mogą starać się o środki w wysokości nawet 1,2 miliona złotych na prowadzenie własnego projektu badawczego. Program ma na celu wspieranie rozwoju kompetencji młodych naukowców w planowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnym zespołem badawczym. Znaczący nacisk w programie jest kładziony na współpracę młodych naukowców z przedsiębiorstwami oraz zwiększanie mobilności wewnątrz sektora nauki oraz nauki i przemysłu. Budżet piątej edycji programu to 40 milionów złotych.

O środki mogą ubiegać się osoby do 35 roku życia, które posiadają stopień doktora nie dłużej niż 5 lat i są autorami publikacji w renomowanych czasopismach naukowych bądź posiadają patenty lub wdrożenia. Projekt badawczy może trwać do 36 miesięcy.

Termin składania wniosków: do 3 marca br.

Więcej informacji:
http://www.ncbir.pl/aktualnosci/art,2472,kolejny-konkurs-dla-mlodych-liderow-polskiej-nauki.html
 

WYDARZENIA

HORYZONT 2020 - DZIEŃ INFORMACYJNY FUTURE AND EMERGING TECHNOLOGIES

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (KPK) zaprasza polskich naukowców oraz przedsiębiorców do uczestnictwa w organizowanym przez Komisję Europejską FET Information Day. Podczas wydarzenia omówione zostaną zasady i zakres tematyczny konkursów składających się w programie Horyzont 2020 na inicjatywy Future and Emerging Technologies (m.in. FET-Proactive, FET-Flagships oraz FET-Open). KPK dofinansuje udział trzech uczestników z Polski w powyższym wydarzeniu. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest prezentacja pomysłu na projekt w programie Horyzont 2020 podczas Proposer’s Forum (część FET Information Day). Chętni do uzyskania takiego wsparcia proszeni są o kontakt pod adresem: jan.lisowski@kpk.gov.pl.

Termin: 20 stycznia br.

Miejsce: DIAMANT Conference and Business Centre, Bd. A. Reyerslaan 80, B-1030 Bruksela

Więcej informacji:
http://www.kpk.gov.pl/aktualnosci/imprezy/i.html?id=5109

 


HORYZONT 2020 - KONKURSY ITN ORAZ RISE
TRANSMISJA INTERNETOWA SZKOLENIA

Komisja Europejska oraz Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych (Research Executive Agency – REA) zapraszają do skorzystania z transmisji internetowej organizowanego w Brukseli szkolenia omawiającego założenia tegorocznych konkursów ITN (Innovative Training Networks) oraz RISE (Research and Innovation Staff Exchange). Organizatorzy aktywują odnośnik transmisji 15 minut przed jej planowym rozpoczęciem. Zarówno przed jak i w trakcie szkolenia można zadawać pytania prelegentom. Do tego celu uruchomiono dwa adresy e-mail: REA-MSCA-H2020-ITN@ec.europa.eu (kwestie dotyczące ITN) oraz REA-MSCA-H2020-RISE@ec.europa.eu (kwestie dotyczące RISE).

Termin: 15 stycznia br. (g. 14.00 – 18.00)

Więcej informacji oraz odnośnik do transmisji szkolenia:
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/web-streaming-msca-itn-rise

 

WIADOMOŚCI

HORYZONT 2020 – REALIZACJA PROJEKTÓW
ZASADY WYPŁACANIA DODATKOWYCH WYNAGRODZEŃ

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (KPK) opublikował informację dotyczącą kwalifikowalności kosztów wynagrodzeń w projektach programu Horyzont 2020. Zapraszamy do lektury!

Informacja KPK:
http://www.kpk.gov.pl/aktualnosci/shownews.html?id=10715

 


Opracowanie:
Paweł Kaczmarek
e-mail: pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl