Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 231 z dnia 17 grudnia 2013

 

 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl
http://www.facebook.com/RPK.Poznan

 


Szukasz szerszych informacji dotyczących finansowania nauki ze środków unijnych?

Zapraszamy do subskrypcji bezpłatnego biuletynu „Granty Europejskie”!
Bieżący numer dostępny jest co miesiąc na http://www.grantyeuropejskie.pl

 

Wesołych, Szczęśliwych i Pogodnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku
i wielu twórczych dokonań, wytrwałości i optymizmu


życzy
Zespół Regionalnego Punktu Kontaktowego
Programów Ramowych UE

 

SZKOLENIA

STYCZNIOWE SZKOLENIA RPK POZNAŃ

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE planuje w styczniu 2014 roku przeprowadzenie warsztatów „Horyzont 2020 – Napisz wniosek z sukcesem!” oraz „Raport idealny w 7.PR”.

Więcej informacji wkrótce na stronie internetowej http://www.rpk.ppnt.poznan.pl w dziale „Szkolenia”.

 

KONKURSY

HORYZONT 2020 – PIERWSZE KONKURSY OGŁOSZONE!

Komisja Europejska ogłosiła 11 grudnia br. pierwsze zaproszenia do składania wniosków w Programie Ramowym Badań i Innowacji Horyzont 2020 (na lata 2014 – 2020). Komisja określiła priorytety finansowania na najbliższe dwa lata, wytyczając kierunek dla rozwoju badań w Europie. Z budżetu (wynoszącego prawie 80 miliardów euro) Horyzontu 2020 finansowane będą przede wszystkim projekty wpisujące się w trzy główne filary programu:
- Doskonałość w nauce (Excellence in science),
- Wiodąca rola w przemyśle (Industrial Leadership),
- Wyzwania społeczne (Societal challenges).

Większość unijnych funduszy na badania w ramach Horyzontu 2020 jest przyznawana poprzez konkursy, jednak budżet programu obejmuje także finansowanie Wspólnego Centrum Badawczego, czyli wewnętrznej służby naukowej w Komisji Europejskiej, Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii oraz badań prowadzonych w ramach Traktatu Euratom.

Możliwości uzyskania finansowania w ramach programu Horyzont 2020 określają programy pracy publikowane na unijnym portalu dotyczącym finansowania badań (Participant Portal), który, po niedawnej przebudowie, umożliwia szybsze przeprowadzanie procedur konkursowych bez konieczności przedstawiania dokumentów w wersji papierowej. Uproszczono także samą architekturę programu i systemu finansowania, wprowadzając jednolity zestaw reguł i ułatwione zasady dotyczące kontroli finansowych i audytów.

Więcej informacji:
http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/ruszaja-konkursy-w-ramach-horyzontu-2020.html

Ogłoszenia konkursowe – Horyzont 2020 (Participant Portal):
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html

 


CZTERY KONKURSY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

Narodowe Centrum Nauki 16 grudnia br. uruchomiło nabór wniosków w ramach kolejnych edycji następujących konkursów:
- SYMFONIA - na międzydziedzinowe projekty badawcze,
- ETIUDA - na stypendia doktorskie,
- FUGA - na staże krajowe po uzyskaniu stopnia naukowego doktora.

Ponadto uruchomiona została pierwsza edycja konkursu TANGO. Zakłada on nabór wniosków na projekty dotyczące wdrażania w praktyce gospodarczej i społecznej wyników uzyskanych w rezultacie badań podstawowych.

Termin składania wniosków (wszystkie ww. konkursy): do 17 marca 2014 roku

Więcej informacji:
http://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2013-12-16-ogloszenie-konkursow-s-e-f-t

 


PROGRAM PATENT PLUS - OGŁOSZONO TRZECI KONKURS

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłosiło rozpoczęcie trzeciego konkursu w programie Patent Plus, który pomaga w ubieganiu się o europejską i międzynarodową ochronę patentową wyników badań naukowych i prac rozwojowych. Do dyspozycji naukowców i firm NCBR przeznaczył w ramach konkursu 10 milionów złotych.

Wsparcie w programie może zostać udzielone na pokrycie kosztów m.in. analizy zasadności ekonomicznej objęcia wynalazku ochroną patentową, badania stanu techniki w zakresie objętym treścią zgłoszenia wynalazku, przygotowania strategii komercjalizacji wynalazku, czy zgłoszenia wynalazku w procedurze międzynarodowej EPC jak również, zgłoszenia wynalazku w trybie PCT. O dofinansowanie w starać się mogą firmy, uczelnie, instytuty badawcze oraz instytuty naukowe PAN. Maksymalny czas realizacji projektu to 36 miesięcy.

Termin składania wniosków: do 11 lutego 2014 roku

Więcej informacji:
http://www.ncbir.pl/aktualnosci/art,2450,patent-plus-trzeci-konkurs-na-dofinansowanie-ochrony-patentowej-dla-przedsiebiorcow-i-naukowcow.html
 

WYDARZENIA

OTWARCIE HORYZONTU 2020 - KONFERENCJA INAUGURUJĄCA W POZNANIU!

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu zaprasza na uroczystą konferencję otwierającą program Horyzont 2020 w województwach wielkopolskim i lubuskim. Inauguracja odbędzie się od 14 do 16 stycznia 2014 roku na Politechnice Poznańskiej, Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Konferencja jest organizowana przez Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM przy współpracy wyżej wymienionych uczelni.

W pierwszym dniu wydarzenia będzie mowa o nowej perspektywie finansowej dla badań i innowacji w latach 2014-2020, czyli o nowych programach operacyjnych, komplementarnych w stosunku do Horyzontu 2020: programach Inteligentny Rozwój; Wiedza, Edukacja i Rozwój, Polska Cyfrowa i Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym, a także o Horyzoncie 2020.

Drugi dzień będzie poświęcony w całości Horyzontowi 2020. Omówione zostaną zasady oraz możliwości udziału w priorytetach – Wyzwania społeczne i Wiodąca rola w przemyśle, ze szczególnym uwzględnieniem szans dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Trzeci dzień to okazja do zapoznania się z ofertą Horyzontu 2020 w zakresie stypendiów Marii Skłodowskiej-Curie, grantów Europejskiej Rady Badań Naukowych i akcji dotyczącej poszerzania uczestnictwa skierowanej głównie do nowych krajów członkowskich.

Do udziału w konferencji zaproszeni są przede wszystkim reprezentanci całego środowiska akademickiego, władz lokalnych i samorządowych oraz przedsiębiorstw z Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej. Konferencja jest również otwarta dla wszystkich chętnych spoza regionu.

Rejestracja uczestników (odrębna dla pierwszego oraz łącznie dla drugiego i trzeciego dnia konferencji) będzie otwarta do 11 stycznia 2014 roku na http://www.rpk.ppnt.poznan.pl w dziale „Szkolenia”.

Więcej informacji, program oraz rejestracja on-line:
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl/site/szkolenia-naszeszkolenia.php

 

WIADOMOŚCI

KRYSZTAŁOWA BRUKSELKA 2013 - POZNALIŚMY LAUREATÓW

Naukowcy i przedsiębiorstwa otrzymali Nagrody Kryształowej Brukselki za wybitne osiągnięcia w promocji i realizacji programów badawczych Unii Europejskiej. Uroczystość odbyła się 28 listopada br. w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Laureatami tegorocznej edycji zostali:

- w kategorii jednostka badawcza – Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska i Uniwersytet Gdański;
- w kategorii przedsiębiorstwo – ITTI Sp. z o.o. (Poznań), Mostostal Warszawa S.A. i TopGaN Sp. z o.o. (Warszawa);
- w kategorii nagroda indywidualna – prof. Jacek Kuźnicki z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, prof. Piotr Grabiec z Instytutu Technologii Elektronowej w Warszawie i dr Piotr Sułkowski z Uniwersytetu Warszawskiego.

Więcej informacji
http://www.kpk.gov.pl/krysztalowa_brukselka/2013/nominowani.html 

 


Opracowanie:
Paweł Kaczmarek
e-mail: pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl