Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 230 z dnia 2 grudnia 2013

 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl
http://www.facebook.com/RPK.Poznan

 


Szukasz szerszych informacji dotyczących finansowania nauki ze środków unijnych?

Zapraszamy do subskrypcji bezpłatnego biuletynu „Granty Europejskie”!
Bieżący numer dostępny jest co miesiąc na http://www.grantyeuropejskie.pl

 

SZKOLENIA

OFERTA WSPÓLNOTOWEGO CENTRUM BADAWCZEGO KOMISJI EUROPEJSKIEJ, PORTALU EURAXESS I L’OREAL POLSKA

Regionalne Centrum Informacji dla Naukowców EURAXESS wraz z Regionalnym Punktem Kontaktowym Programów Ramowych Unii Europejskiej oraz Punktem Kontaktowym przy Uniwersytecie Ekonomicznym zapraszają na szkolenie pt. „Jak znaleźć stypendium zagraniczne? Oferta Wspólnotowego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej, portalu EURAXESS i L’Oréal Polska”.

Wspólnotowe Centrum Badawcze Komisji Europejskiej (JRC - Joint Research Centre) umożliwia naukowcom prowadzenie badań w kluczowych dla Europy dziedzinach. Centrum składa się z siedmiu instytutów badawczych (w Belgii, Włoszech, Niemczech, Holandii i Hiszpanii) oferujących pracę czasową, stypendia, staże oraz szkolenia. Podczas spotkania dowiedzą się Państwo, gdzie i w jaki sposób dotrzeć do informacji niezbędnych przy aplikacji do JRC. Uczestnikom wydarzenia przedstawiona zostanie ponadto oferta stypendialna Akcji Marii Skłodowskiej-Curie oraz stypendia dla kobiet-naukowców L’Oréal Polska. Podczas szkolenia zaprezentowany zostanie także Europejski Portal dla Mobilnych Naukowców - EURAXESS, który zawiera bogatą bazę stypendiów, staży oraz ofert pracy w różnych instytutach naukowych w Europie i poza nią.

Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne ze względu na dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Termin: 16 grudnia br. (rejestracja do 13 grudnia br.)
Miejsce: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Al. Niepodległości 10, sala nr 236

Więcej informacji oraz rejestracja uczestników dostępne na stronie internetowej http://www.rpk.ppnt.poznan.pl w dziale „Szkolenia”.

 

KONKURSY

MIĘDZYNARODOWY KONKURS NA PROJEKTY W DZIEDZINIE NANOMEDYCYNY

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) zaprasza do udziału w konkursie ERA-NET EuroNanoMed II na międzynarodowe projekty badawcze w zakresie nanomedycyny „European Innovative Research and Technological Development Projects in Nanomedicine”.

Tematyka zgłaszanych projektów powinna dotyczyć następujących obszarów badawczych:
- Regenerative medicine,
- Diagnostics,
- Targeted delivery systems.

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 500 tysięcy euro.

Termin składania wniosków: do 4 marca 2014 roku

Więcej informacji:
http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/euronanomed-ii/aktualnosci/art,2412,era-net-euronanomed-ii-otwarcie-naboru-wnioskow-w-konkursie-era-net-euronanomed-ii-pt-european-innovative-research-technological.html

 


KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ NAUKOWĄ I BADAWCZĄ Z OBSZARU OBRONNOŚCI

Ministerstwo Obrony Narodowej zaprasza do udziału w II konkursie na najlepszą pracę naukową i badawczą w dziedzinie obronności. Nagrody w konkursie będą przyznane za najlepszą pracę naukową i badawczą z obszaru obronności posiadającą charakter aplikacyjny. Przewidziano następujące nagrody: I stopnia w wysokości 50 tysięcy złotych, II stopnia w wysokości 30 tysięcy złotych, III stopnia w wysokości 20 tysięcy złotych oraz wyróżnienie, w postaci nagrody rzeczowej Prezesa Urzędu Patentowego RP oraz pieniężnej Ministra Obrony Narodowej, w wysokości 10 tysięcy złotych, za najlepszy patent lub wzór przemysłowy, chroniony prawem własności przemysłowej.

Instytucjami uprawnionymi do zgłaszania wniosków w konkursie są: uczelnie wyższe publiczne i niepubliczne, instytuty badawcze, towarzystwa naukowe, przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowo-przemysłowe.

Termin składania wniosków: do 15 stycznia 2014 roku

Więcej informacji:
http://www.dnisw.mon.gov.pl/pl/3_34.html

 


NAGRODA im. ARTURA ROJSZCZAKA

Klub Stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej zaprasza do udziału w konkursie o Nagrodę im. Artura Rojszczaka. Jest ona indywidualną nagrodą pieniężną (5000 złotych netto) przyznawaną młodym doktorom, którzy obronili pracę doktorską w ciągu ostatnich pięciu lat. Kandydaci do nagrody poza wybitnymi osiągnięciami naukowymi powinni wyróżniać się humanistyczną postawą, szerokimi horyzontami, umiejętnością przełamywania barier i przekraczania ram wąskich specjalizacji naukowych.

Termin składania wniosków: do 31 stycznia br.

Więcej informacji:
http://ksz-fnp.org/Nagroda%20im.%20A.%20Rojszczaka.html

 


EUROPEJSKIE INNOWACJE SPOŁECZNE - KONKURS

Komisja Europejska zaprasza do udziału w II edycji konkursu „Europejskie Innowacje Społeczne”. W konkursie oceniane będą projekty proponujące nowe sposoby walki z bezrobociem i ograniczenia jego destrukcyjnego wpływu na gospodarkę i społeczeństwo, teraz i w przyszłości. Trzy zwycięskie projekty otrzymają wsparcie finansowe w wysokości 30 tysięcy euro.

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 11 grudnia br.

Więcej informacji:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/social-innovation/competition/index_pl.htm

 

WYDARZENIA

MOBILNOŚĆ W NAUCE - DEBATA

Ruch społeczny Obywatele Nauki oraz Akademia Młodych Uczonych PAN (AMU-PAN) zapraszają do udziału w otwartej debacie poświęconej mobilności naukowców pt. „Naukowiec - wędrowiec? Debata o mobilności w nauce”. Punktem wyjścia do dyskusji będą wnioski płynące z pierwszego sympozjum o mobilności naukowców AMU-PAN, które miało miejsce 23 października br. w Warszawie. Dotyczyły one m.in. następujących zagadnień: mobilności międzynarodowej, mobilności wewnątrz Polski czy też dostępności infrastruktury badawczej.

Termin: 10 grudnia br.
Miejsce: sala konferencyjna, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, ul. Noskowskiego 12/14, Poznań

Więcej informacji:
http://obywatelenauki.pl/2013/11/debata-naukowiec-wedrowiec-debata-o-mobilnosci-w-nauce-10-grudnia-poznan/

 

WIADOMOŚCI

PROGRAM HORYZONT 2020 - POSZUKIWANI EKSPERCI!

Komisja Europejska (KE) uruchomiła rejestrację ekspertów, którzy będą wspierać wspomnianą instytucję oraz jej agencje wykonawcze w realizacji nowego Programu Ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji – Horyzont 2020. KE potrzebuje niezależnych ekspertów, którzy będą nie tylko oceniać wnioski w nowym programie, ale także oceniać sam program, jak również politykę badawczo-rozwojową i proinnowacyjną UE.

Więcej informacji:
http://www.kpk.gov.pl/aktualnosci/shownews.html?id=10697

Rejestracja ekspertów (on-line):
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/experts;efp7_SESSION_ID=qGjMSbYGGJ2dlwZ288nfjdVDCQ0vssPTdSvbhfQ7dMprk99Q7Jg9!1893387052

 


UCZESTNICTWO POLSKI W 7. PROGRAMIE RAMOWYM UE - NOWE STATYSTYKI

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE opublikował opracowanie pt. „Statystyki uczestnictwa Polski w 7. Programie Ramowym. Skrócony Raport po 467 konkursach”. Zapraszamy do lektury!

Raport (PDF):
http://www.kpk.gov.pl/pliki/12878/7PR_467_konkursow_raport_skrocony.pdf

 


Opracowanie:
Paweł Kaczmarek
e-mail: pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl