Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 229 z dnia 15 listopada 2013

 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl
http://www.facebook.com/RPK.Poznan

 


Szukasz szerszych informacji dotyczących finansowania nauki ze środków unijnych?

Zapraszamy do subskrypcji bezpłatnego biuletynu „Granty Europejskie”!
Bieżący numer dostępny jest co miesiąc na http://www.grantyeuropejskie.pl

 

SZKOLENIA

ASPEKTY PRAWNE I ADMINISTRACYJNE ZATRUDNIANIA NAUKOWCÓW – CUDZOZIEMCÓW W POLSCE I POLAKÓW ZA GRANICĄ

Przypominamy o organizowanym przez Regionalne Centrum Informacji dla Naukowców EURAXESS wraz z Regionalnym Punktem Kontaktowym Programów Ramowych Unii Europejskiej oraz Punktem Kontaktowym przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu szkoleniu pt. „Aspekty prawne i administracyjne zatrudniania naukowców – cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą”. Podczas szkolenia przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące przyjmowania cudzoziemców w Polsce (wiza, legalizacja pobytu, podpisywanie umów) oraz wysyłania polskich naukowców za granicę (różne formy prawne delegowania). Będzie także mowa o ubezpieczeniach społecznych i zdrowotnych, sprawach podatkowych stypendiów Marie Curie oraz wzruszalności indywidualnej interpretacji podatkowej.

Szkolenie poprowadzi Pan Łukasz Wściubiak – prawnik z Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych Unii Europejskiej w Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska. Spotkanie to jest przeznaczone dla pracowników działów kadr, księgowości, działów współpracy z zagranicą, biur wymiany międzynarodowej oraz samodzielnych pracowników naukowych prowadzących własne projekty przewidujące przyjmowanie naukowców z zagranicy lub wysyłanie polskich naukowców.

Termin: 19 listopada br.
Miejsce: Uniwersytet Ekonomiczny, sala nr 236, Al. Niepodległości 10, Poznań.

Więcej informacji oraz rejestracja uczestników dostępne na stronie internetowej http://www.rpk.ppnt.poznan.pl w dziale „Szkolenia”.

 


PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I BAZY PATENTOWE
INNOWACYJNOŚĆ PROJEKTU W PROGRAMACH RAMOWYCH

Przypominamy o organizowanych przez Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych Unii Europejskiej wraz z Lokalnym Punktem Kontaktowym na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu warsztatach pt. „Prawa własności intelektualnej i bazy patentowe a innowacyjność projektu w Programach Ramowych”. Warsztaty poprowadzi prawnik, specjalista w tej dziedzinie Pan Łukasz Wściubiak – pracownik Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych Unii Europejskiej w Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska.

Podczas warsztatów przedstawione zostaną zagadnienia z zakresu prawa własności intelektualnej oraz jego aspektów w Programach Ramowych UE. Spotkanie będzie poświęcone ponadto kwestiom poszukiwania informacji patentowej i przeszukiwania baz patentowych (ćwiczenia przy komputerach).

Termin: 20 listopada br.
Miejsce: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Collegium Iuridicum Novum, sala 2.1., Al. Niepodległości 53, Poznań.

Więcej informacji oraz rejestracja uczestników dostępne na stronie internetowej http://www.rpk.ppnt.poznan.pl w dziale „Szkolenia”.

 


RAPORTOWANIE W 7. PROGRAMIE RAMOWYM UE

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu zaprasza na warsztaty pt. „Raport idealny w 7.PR”. Uczestnicy spotkania zapoznają się z zasadami raportowania w 7. Programie Ramowym UE (7. PR).

Omówione zostaną poszczególne punkty formularza raportu na bazie projektów w Programach Współpraca i Możliwości w 7.PR. Zaprezentowany będzie również elektroniczny system składania sprawozdań, który jest obowiązkowy dla wszystkich realizatorów projektów w 7.PR. W programie przewidziane są ćwiczenia praktyczne, związane z różnymi elementami raportu. Oprócz części merytorycznej przedstawione zostaną również aspekty finansowe sprawozdawczości, w tym niezbędne formularze.

Termin: 3 grudnia br.

Więcej informacji oraz rejestracja uczestników dostępne wkrótce na stronie internetowej http://www.rpk.ppnt.poznan.pl w dziale „Szkolenia”.

 

KONKURSY

STYPENDIA RZĄDU FRANCUSKIEGO NA POBYT BADAWCZY

Instytut Francuski w Polsce zaprasza polskich naukowców (przynajmniej ze stopniem doktora) planujących przeprowadzić część swoich badań we Francji do starania się o stypendia naukowe BGF. Stypendia te dotyczą wszystkich dziedzin nauki z wyjątkiem medycyny. Podania osób będących w trakcie przewodu doktorskiego nie będą rozpatrywane. Stypendium może trwać od jednego do półtora miesiąca (w okresie od września do grudnia 2014 roku). Naukowiec otrzyma w jego ramach 1375 euro na miesiąc pobytu we Francji. Ponadto stypendium pokrywa koszty ubezpieczenia oraz przejazdu z francuskiego lotniska do miejsca pobytu we Francji.

Termin składania wniosków: do 1 maja 2014 roku

Więcej informacji:
http://institutfrancais.pl/sciences-universites/pl/prezentacja2/bgf-pobyt-badawczy/

 


WYSZEHRADZKIE MOŻLIWOŚCI STYPENDIALNE

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki zaprasza do skorzystania z oferty Programu Stypendialnego dla obywateli Grupy Wyszehradzkiej. Polacy w jego ramach mogą ubiegać się o tzw. stypendia wewnątrz-wyszehradzkie (Intra-Visegrad Scholarships - IVS) oraz stypendia wyjazdowe (Out-Going Scholarships - OS).

Pierwszy rodzaj stypendium przeznaczony jest dla wyróżniających się studentów i naukowców pochodzących z krajów Grupy Wyszehradzkiej, którzy chcą studiować na uczelniach w tychże państwach.

Drugi rodzaj stypendium kierowany jest do wyróżniających się studentów i naukowców chcących studiować w krajach spoza Grupy Wyszehradzkiej. Wyjechać można do następujących państw: Albania, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Gruzja, Kosowo, Macedonia, Mołdawia, Czarnogóra, Serbia oraz Ukraina.

Wnioski o stypendia mogą składać studenci z dyplomem licencjata (bądź z ukończonym trzecim rokiem studiów jednolitych magisterskich), doktoranci oraz uczestnicy programów post-doc. Nie można aplikować o studia na uczelni w której aktualnie się studiuje.

Zarówno IVS jak i OS obejmują wsparcie w wysokości 2300 euro na semestr dla wyjeżdżającego (na jeden bądź dwa semestry) naukowca oraz 1500 euro dla instytucji goszczącej. W przypadku OS przewidziano także grant podróżny dla badaczy chcących odbyć stypendium w miejscu odległym o przynajmniej 1500 kilometrów od aktualnego miejsca odbywania studiów/zatrudnienia.

Termin składania wniosków (IVS oraz OS): do 31 stycznia 2014 roku   

Więcej informacji (IVS):
http://visegradfund.org/scholarships/intra/

Więcej informacji (OS):
http://visegradfund.org/scholarships/outgoing/

 


PRAKTYKI W JAPONII DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ

Centrum Współpracy Przemysłowej UE – Japonia zaprasza do składania wniosków w programie praktyk dla studentów i doktorantów kierunków ścisłych oraz technicznych - VULCANUS in Japan. Program daje możliwość zapoznania się z zaawansowanymi japońskimi technologiami oraz poznania tamtejszej kultury i podstaw języka japońskiego.

Stypendium obejmuje: udział w seminarium dotyczącym Japonii, bezpłatny 4 miesięczny intensywny kurs języka japońskiego oraz 8 miesięczne praktyki w jednej z japońskich firm (np. w NTT, Panasonic, Toyota, Nissan i wielu innych). Stypendysta otrzyma: 1 900 000 jenów na pokrycie kosztów podróży i utrzymania oraz bezpłatne zakwaterowanie. Stypendium zawsze zaczyna się we wrześniu i kończy w październiku roku następnego.

Od kandydatów wymaga się obywatelstwa kraju UE, statusu studenta (przynajmniej trzeci rok studiów) bądź doktoranta na kierunkach inżynieryjnych i przyrodniczych, bardzo dobrych wyników w nauce oraz znajomości języka angielskiego.

Termin składania wniosków: do 20 stycznia 2014 roku

Więcej informacji:
http://www.eu-japan.eu/vulcanus-japan-0

 

WYDARZENIA

X SYMPOZJUM KRAB

Krajowa Rada Koordynatorów Projektów Badawczych Unii Europejskiej (KRAB) zaprasza do udziału w X Sympozjum KRAB, którego współorganizatorem i gospodarzem będzie Politechnika Warszawska. Tematyka sympozjum obejmie m.in: informacje o programie Horyzont 2020 oraz przegląd osiągnięć polskich zespołów badawczych w 7. Programie Ramowym UE. W trakcie wydarzenia przewidziane są wystąpienia doświadczonych naukowców i przedsiębiorców, którzy z sukcesem realizują projekty badawcze UE. Swoją wiedzą z uczestnikami sympozjum podzielą się także eksperci ds. programów UE.

Termin: 28 listopada br.
Miejsce: Audytorium Centralne Gmachu Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, ul. Nowowiejska 15/19, Warszawa.

Więcej informacji oraz rejestracja:
http://krab2013pw.syskonf.pl/

 

WIADOMOŚCI

FINANSOWANIE NAUKI W POLSCE - POLEMIKA DYREKTORA NCN

Narodowe Centrum Nauki poleca lekturę polemiki dyrektora tej instytucji prof. Andrzeja Jajszczyka z wypowiedziami prof. Izabeli Wagner w audycji radia TOK FM na temat finansowania nauki.

Tekst polemiki (PDF):
http://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/centrum-prasowe/2013.11.03-A-Jajszczyk-Polemika-z-Wagner.pdf

 


Opracowanie:
Paweł Kaczmarek
e-mail: pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl