Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 228 z dnia 4 listopada 2013

 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl
http://www.facebook.com/RPK.Poznan

 


Szukasz szerszych informacji dotyczących finansowania nauki ze środków unijnych?

Zapraszamy do subskrypcji bezpłatnego biuletynu „Granty Europejskie”!
Bieżący numer dostępny jest co miesiąc na http://www.grantyeuropejskie.pl

 

SZKOLENIA

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI MIĘDZYNARODOWYMI W PROGRAMACH RAMOWYCH

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu zaprasza na dwudniowe warsztaty pt. "Zarządzanie projektami międzynarodowymi w Programach Ramowych". Warsztaty kierujemy do osób zainteresowanych aplikowaniem do Komisji Europejskiej, rozpoczynających realizację bądź już realizujących projekty.

Podczas warsztatów dowiedzą się Państwo, w jaki sposób prawidłowo zarządzać projektem międzynarodowym w 7. PR. Tematyka spotkania będzie ponadto obejmowała wprowadzenie do programu Horyzont 2020. Warsztaty poprowadzą konsultanci Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE w Poznaniu, doświadczeni w zarządzaniu projektami z programów ramowych. Podczas warsztatów przewidziane są przede wszystkim ćwiczenia praktyczne, związane z różnymi aspektami zarządzania.

Koszt uczestnictwa w warsztatach wynosi w cenie promocyjnej 350 zł. Organizator zapewnia materiały szkoleniowe, przerwy kawowe oraz obiadowe. Ze względu na warsztatowy charakter spotkania liczba miejsc jest ograniczona do 20 uczestników, a o przyjęciu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń.

Termin: 13 i 14 listopada br. (rejestracja do 10 listopada br.)
Miejsce: Fundacja UAM, Poznański Park Naukowo-Technologiczny, Zespół Inkubatorów Wysokich Technologii, sala 154, ul. Rubież 46 H, Poznań.

Więcej informacji oraz rejestracja uczestników dostępne na stronie internetowej http://www.rpk.ppnt.poznan.pl w dziale „Szkolenia”.

 


ASPEKTY PRAWNE I ADMINISTRACYJNE ZATRUDNIANIA NAUKOWCÓW – CUDZOZIEMCÓW W POLSCE I POLAKÓW ZA GRANICĄ

Regionalne Centrum Informacji dla Naukowców EURAXESS wraz z Regionalnym Punktem Kontaktowym Programów Ramowych Unii Europejskiej oraz Punktem Kontaktowym przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu zapraszają na szkolenie pt. „Aspekty prawne i administracyjne zatrudniania naukowców – cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą”. Podczas szkolenia przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące przyjmowania cudzoziemców w Polsce (wiza, legalizacja pobytu, podpisywanie umów) oraz wysyłania polskich naukowców za granicę (różne formy prawne delegowania). Będzie także mowa o ubezpieczeniach społecznych i zdrowotnych, sprawach podatkowych stypendiów Marie Curie oraz wzruszalności indywidualnej interpretacji podatkowej.

Szkolenie poprowadzi Pan Łukasz Wściubiak – prawnik z Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych Unii Europejskiej w Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska. Spotkanie to jest przeznaczone dla pracowników działów kadr, księgowości, działów współpracy z zagranicą, biur wymiany międzynarodowej oraz samodzielnych pracowników naukowych prowadzących własne projekty przewidujące przyjmowanie naukowców z zagranicy lub wysyłanie polskich naukowców.

Termin: 19 listopada br. (rejestracja do 15 listopada br.)
Miejsce: Uniwersytet Ekonomiczny, sala nr 236, Al. Niepodległości 10, Poznań.

Więcej informacji oraz rejestracja uczestników dostępne na stronie internetowej http://www.rpk.ppnt.poznan.pl w dziale „Szkolenia”.

 


PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I BAZY PATENTOWE
INNOWACYJNOŚĆ PROJEKTU W PROGRAMACH RAMOWYCH

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych Unii Europejskiej wraz z Lokalnym Punktem Kontaktowym na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszają na warsztaty pt. „Prawa własności intelektualnej i bazy patentowe a innowacyjność projektu w Programach Ramowych”. Warsztaty poprowadzi prawnik, specjalista w tej dziedzinie Pan Łukasz Wściubiak – pracownik Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych Unii Europejskiej w Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska.

Podczas warsztatów przedstawione zostaną zagadnienia z zakresu prawa własności intelektualnej oraz jego aspektów w Programach Ramowych UE. Spotkanie będzie poświęcone ponadto kwestiom poszukiwania informacji patentowej i przeszukiwania baz patentowych (ćwiczenia przy komputerach).

Termin: 20 listopada br. (rejestracja do 18 listopada br.)
Miejsce: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Collegium Iuridicum Novum, sala 2.1., Al. Niepodległości 53, Poznań.

Więcej informacji oraz rejestracja uczestników dostępne na stronie internetowej http://www.rpk.ppnt.poznan.pl w dziale „Szkolenia”.

 

KONKURSY

WŁOSKIE STYPENDIA DLA ARTYSTÓW I HUMANISTÓW

Fundacja Bogliasco zaprasza do składania wniosków o stypendium dla osób, które zajmują się twórczością bądź prowadzą badania naukowe w następujących dziedzinach: archeologia, architektura (także krajobrazu), literatura, filologia klasyczna, muzyka, taniec, film, teatr, historia oraz sztuki wizualne.

Fundacja przyznaje rocznie około pięćdziesięciu takich stypendiów. Pokrywają one koszty zakwaterowania (rezydencja Liguria Study Center w Bogliasco) i pełnego wyżywienia nie tylko laureatowi, ale także osobie towarzyszącej (partner, współmałżonek). Od aplikantów oczekuje się: znaczących osiągnięć w ramach swojej dyscypliny, opisu projektów do zrealizowania podczas pobytu we Włoszech oraz uprzedniego przygotowania w zakresie posiadanych materiałów badawczych. Stypendium kończy się publikacją pracy, występem lub wystawą.

Termin składania wniosków: do 15 stycznia 2014 roku (wyjazd od września 2014 roku); do 15 kwietnia 2014 r. (wyjazd od lutego 2015 roku)

Więcej informacji:
http://www.bfny.org/english/fellowships.cfm

 


STYPENDIA FUNDACJI ONASSISA DLA OBCOKRAJOWCÓW!

Fundacja Onassisa ogłosiła XX edycję programu stypendialnego dla pracowników naukowych (profesorów, doktorów i doktorantów), artystów oraz absolwentów uczelni wyższych nie mających greckiego pochodzenia (z pewnymi wyjątkami).

Fundacja oferuje stypendia naukowe oraz pobyty badawcze w Grecji aplikantom reprezentującym następujące dziedziny:
- nauki humanistyczne (filologia, literatura, językoznawstwo, historia, archeologia, filozofia, pedagogika, psychologia),
- nauki społeczne (m.in. socjologia, stosunki międzynarodowe, administracja, europeistyka),
- nauki ekonomiczne (gospodarka morska, finanse),
- sztuka (sztuki wizualne, muzyka, taniec, teatr, fotografia, filmoznawstwo oraz tzw. nowe media).

Termin składania wniosków: do 31 stycznia 2014 roku

Więcej informacji:
http://www.onassis.gr/en/scholarships-foreigners.php

 


KONKURS NA MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY BADAWCZE W DZIEDZINIE ICT

Narodowe Centrum Nauki (NCN) wraz z konsorcjum CHIST-ERA zaprasza do udziału w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze. Tematyka konkursu obejmuje dwa zagadnienia: Adaptive Machines in Complex Environments (AMCE) oraz Heterogeneous Distributed Computing (HDC). NCN zaprasza wszystkich, którzy chcieliby wziąć udział w konkursie, do skorzystania z aplikacji Partner Search Tool pozwalającej na znalezienie partnerów do realizacji projektów badawczych.

Termin składania wniosków: do 21 stycznia 2014 roku

Więcej informacji:
http://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2013-10-29-chist-era-konkurs

Odnośnik do Partner Search Tool:
http://www.chistera.eu/node/add/eoi-2013

 

WYDARZENIA

KONFERENCJA EUROPEJSKI TYDZIEŃ MŚP W POLSCE

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza do udziału w konferencji pt. „Europejski Tydzień Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Polsce”. W czasie wydarzenia politycy i eksperci podsumują wyniki kończącego się programu Konkurencyjność i Innowacje oraz przedstawią możliwości płynące z nadchodzących regulacji na lata 2014-2020. Przedsiębiorcy otrzymają także informacje o jeszcze dostępnych instrumentach i środkach w zakresie programów ramowych UE na lata 2007-2013.

Termin: 28 listopada br.
Miejsce: Ministerstwo Gospodarki, Sala pod Kopułą, Plac Trzech Krzyży 3/5, Warszawa

Więcej informacji oraz rejestracja:
http://www.kpk.gov.pl/aktualnosci/imprezy/info/5026/index.html?id=5026&s=0

 


II KONWENCJA BADAŃ I INNOWACJI

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza do udziału w II Konwencji Badań i Innowacji pt. „Czas na rozwój polskich technologii – od 7. Programu Ramowego do Horyzontu 2020”.

Konwencja stanowić będzie forum dyskusji na temat możliwości rozwoju polskich technologii o strategicznym znaczeniu dla efektywności i konkurencyjności polskiej gospodarki, jak również będzie okazją do zaprezentowania obszarów priorytetowych badań prowadzonych w ścisłej współpracy świata nauki i przemysłu, koniecznych dla uzyskania polskich specjalności technologicznych. Konwencja będzie poświęcona również programowi Horyzont 2020 oraz podsumowaniu polskiego uczestnictwa w 7. Programie Ramowym UE.

Do prelekcji podczas II Konwencji Badań i Innowacji zaproszeni zostali przedstawiciele m.in.: Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, jak również instytucji europejskich – Komisji Europejskiej i Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Wydarzenie skierowane jest do reprezentantów świata nauki i przemysłu, administracji publicznej oraz wszystkich zainteresowanych rozwojem polskich innowacyjnych technologii. Konwencji towarzyszyła będzie wystawa osiągnięć polskiej nauki i techniki.

Konwencja poprzedzona zostanie uroczystą galą wieczorną wręczenia nagrody Kryształowej Brukselki dla najwybitniejszych polskich zespołów i indywidualnych naukowców, a także przedsiębiorców uczestniczących w projektach 7. Programu Ramowego UE.

Termin: 28 (gala wieczorna) i 29 listopada br.
Miejsce: Ministerstwo Gospodarki, Sala pod Kopułą, Plac Trzech Krzyży 3/5, Warszawa

Więcej informacji oraz rejestracja:
http://www.kpk.gov.pl/konwencja2013/index.html

 

WIADOMOŚCI

ROZWAŻANIA NAD STRATEGIĄ EUROPA 2020 – KONSULTACJE SPOŁECZNE

Komitet Regionów Unii Europejskiej zachęca do udziału w trwających konsultacjach on-line pt. „W kierunku śródokresowej oceny strategii Europa 2020 z punktu widzenia miast i regionów UE”. Informacje uzyskane z ankiet pomogą europejskim władzom w pracach nad polityczną deklaracją nt. przyszłości unijnej strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Europa 2020.

Odnośnik do ankiety on-line:
https://portal.cor.europa.eu/europe2020/Pages/TMAsurvey.aspx

 


Opracowanie:
Paweł Kaczmarek
e-mail: pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl