Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 227 z dnia 15 października 2013

 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl
http://www.facebook.com/RPK.Poznan

 


Szukasz szerszych informacji dotyczących finansowania nauki ze środków unijnych?

Zapraszamy do subskrypcji bezpłatnego biuletynu „Granty Europejskie”!
Bieżący numer dostępny jest co miesiąc na http://www.grantyeuropejskie.pl

 

SZKOLENIA

NAUKA DLA BIZNESU – SPOTKANIE NA UAM

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE, Punkt Kontaktowy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza oraz ośrodek sieci Enterprise Europe Network w Poznaniu zapraszają na spotkanie – forum wymiany doświadczeń i informacji pt. „Nauka dla biznesu! UAM źródłem informacji dla twojej firmy”. Podczas spotkania zaprezentowany zostanie przegląd różnych możliwości finansowania w postaci programów zakładających współpracę nauki oraz przemysłu. Ponadto uczestnicy wydarzenia dowiedzą się jak skutecznie poszukiwać partnerów do wspólnych działań. Spotkanie to także możliwość zapoznania się z doświadczeniami firm i naukowców współpracujących już ze sobą. Uczestnictwo w wydarzeniu jest bezpłatne ze względu na dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Komisji Europejskiej.

Termin: 6 listopada br. (rejestracja do 3 listopada br.)
Miejsce: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Sala Lubrańskiego (I piętro), ul. Wieniawskiego 1, Poznań

Więcej informacji oraz rejestracja uczestników dostępne na stronie internetowej http://www.rpk.ppnt.poznan.pl w dziale „Szkolenia”.

 


STRATEGIA POZYSKIWANIA FUNDUSZY NA BADANIA NAUKOWE

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE zaprasza osoby odpowiedzialne za rozwój wydziałów i instytutów uczelni oraz innych instytucji badawczych do udziału w warsztatach pt. „Strategia pozyskiwania funduszy na badania naukowe”. Główne zagadnienia omawiane podczas ww. wydarzenia obejmować będą: pojęcie strategii, sposób oceny potencjału badawczego jednostki (analiza SWOT), zasady opracowywania planu działań oraz skutecznego poszukiwania źródeł finansowania badań.

Termin:  listopad br.

Więcej informacji oraz rejestracja uczestników dostępne wkrótce na stronie internetowej http://www.rpk.ppnt.poznan.pl w dziale „Szkolenia”.

 

KONKURSY

SZANSA DLA BIOTECHNOLOGÓW

Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (PPNT FUAM) zaprasza biotechnologów (studentów, absolwentów, doktorantów i pracowników naukowych) do wspólnej pracy nad komercjalizacją ich autorskich projektów w ramach programu BIOSTART. Na uczestników tej inicjatywy czekają m.in. profesjonalne szkolenia (40 godzin/osobę), zajęcia w laboratoriach (indywidualne stanowiska pracy), doradztwo ekspertów PPNT FUAM, pomoc doświadczonych przedsiębiorców oraz wsparcie w zakresie znalezienia finansowania.

BIOSTART przewiduje rekrutację w ramach pięciu bloków tematycznych:
- blok I - medycyna i diagnostyka medyczna/kryminalistyka,
- blok II - farmacja/produkcja leków,
- blok III - nowoczesne technologie w badaniach naukowych, mikrobiologia przemysłowa, genomika strukturalna oraz bioinformatyka,
- blok IV - biotechnologia w produkcji zwierzęcej i ochronie zdrowia zwierząt,
- blok V - biotechnologia przemysłowa/produkcja przemysłowa (w tym biotechnologia żywności) oraz ochrona środowiska.

Aktualnie trwa rekrutacja do bloku I (start 21 października br.) i V (start 4 listopada br.).
W każdym bloku może wziąć udział maksymalnie piętnaście osób.

Więcej informacji:
http://www.inqbator.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=310&Itemid=313&lang=pl

 


SŁOWACJA ZAPRASZA DOKTORANTÓW – SĄ STYPENDIA!

Ministerstwo Edukacji, Nauki, Badań i Sportu Republiki Słowackiej ogłosiło nabór wniosków o wsparcie w ramach Narodowego Programu Stypendialnego ww. państwa. Oferta skierowana jest do uczestników studiów doktoranckich, którzy chcieliby odbyć część swoich studiów lub zrealizować projekt badawczy w instytucji na Słowacji. Laureaci podczas pobytu na stypendium otrzymywać będą 580 euro miesięcznie. Ponadto pokryte zostaną ich koszty zakwaterowania oraz wyżywienia.

Termin składania wniosków: do 31 października br.

Więcej informacji:
http://www.scholarships.sk/en/main/programme-terms-and-conditions/foreign-applicants

 


MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO CZEKA NA PROJEKTY
PRIORYTET - OCHRONA ZABYTKÓW ARCHEOLOGICZNYCH

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) uruchomiło nabór wniosków (na 2014 rok) projektowych w ramach priorytetu „Ochrona zabytków archeologicznych”. Celem priorytetu jest ochrona dziedzictwa archeologicznego poprzez wspieranie kluczowych dla tego obszaru zadań, obejmujących nieinwazyjne badania archeologiczne, ewidencję i inwentaryzację zabytków archeologicznych oraz opracowanie i publikację wyników przeprowadzonych badań archeologicznych.

Wnioskodawcami uprawnionymi do składania wniosków są m.in. uczelnie. Budżet proponowanego projektu nie może być mniejszy niż 30 tysięcy i nie większy niż 200 tysięcy złotych. Maksymalne dofinansowanie MKiDN nie może przekraczać 85% budżetu przedstawionego we wniosku.

Przewidziano dwa nabory wniosków (ministerstwo zastrzega sobie prawo odwołania drugiego naboru w przypadku wyczerpania budżetu przewidzianego dla ww. priorytetu).

Termin składania wniosków: do 30 listopada br. (I nabór); do 31 marca 2014 roku (II nabór).

Więcej informacji:
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2014/dziedzictwo-kulturowe/ochrona-zabytkow-archeologicznych.php 

 

WYDARZENIA

JAK SKUTECZNIE PISAĆ PUBLIKACJE NAUKOWE?

Instytut Naukowo-Wydawniczy MAIUSCULA sp. z o. o. zaprasza do udziału w szkoleniu pt. „Jak skutecznie pisać publikacje naukowe?”. Jest ono skierowane do pracowników naukowych, studentów oraz doktorantów, którzy pragną podnieść swoje umiejętności w pisaniu prac naukowych.

Termin: 23 października br.
Miejsce: Poznań

Więcej informacji:
http://www.maiuscula.pl/index.php?op=text&lp=4&gr=Szkolenia

 


INNOWACJE SPOŁECZNE – KONFERENCJA

Ministerstwo Gospodarki zaprasza do udziału w konferencji pt. „Rola innowacji społecznych we współczesnym rozwoju społeczno-gospodarczym”. Tematyka wydarzenia została podzielona na trzy panele dyskusyjne. Będą one poświęcone wielowymiarowości innowacji społecznych, ich efektywnemu wdrażaniu, a także skutecznemu dotarciu do adresatów innowacji. Na spotkaniu obecni będą przedstawiciele administracji, nauki, biznesu oraz organizacji pozarządowych.

Termin: 25 października br. (rejestracja do 23 października br.)
Miejsce: Ministerstwo Gospodarki, sala Pod Kopułą (wejście od ulicy Wspólnej), Warszawa

Więcej informacji:
http://www.mg.gov.pl/node/19211

 


WSŁUCHAJĄ SIĘ W GŁOS NAUKOWCÓW – KONFERENCJA W BRUKSELI

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE oraz Centrum Informacji dla Naukowców EURAXESS zapraszają na konferencję „Raising Researchers’ Voices – opinions on jobs, careers and rights”. Wydarzenie organizowane jest przez Komisję Europejską w ramach inicjatywy EURAXESS, której celem jest wspieranie rozwoju karier naukowców. Udział w spotkaniu jest okazją do dyskusji i wyrażenia opinii na tematy związane z perspektywami oraz trudnościami na jakie napotykają uczeni w Europie. Komisja zwróci koszty lotu oraz zakwaterowania wybranym naukowcom, którzy zarejestrują się do 31 października br. na stronie konferencji.

Termin: 21 i 22 listopada br.
Miejsce: Area 42, rue des Palais 42, 1030 Bruksela

Więcej informacji:
http://euraxess.teamwork.fr/en/registration

 


ZARZĄDZANIE PROJEKTEM – BEZPŁATNE SEMINARIUM

Firma szkoleniowo-doradcza pm2pm sp. z o. o. zaprasza do udziału w bezpłatnym seminarium informacyjnym pt. „Jak zarządzać projektem badawczym?”. Jest ono kierowane do pracowników  uczelni wyższych, osób kierujących projektami oraz członków zespołów projektowych. Uczestnicy spotkania dowiedzą się jak ważne w dzisiejszych czasach jest zarządzanie projektami oraz w jaki sposób efektywnie je wykorzystywać.

Termin: 28 listopada br.
Miejsce: Hotel Twardowski, ul. Głogowska 358a, Poznań

Więcej informacji:
http://nu.pm2pm.pl/index.php/seminaria/terminy
 

WIADOMOŚCI

WIZYTÓWKI POLSKIEJ NAUKI
WYNIKI OCENY PARAMETRYCZNEJ JEDNOSTEK NAUKOWYCH

Po raz pierwszy, według nowych zasad, uczeni ocenili potencjał jednostek naukowych i wskazali najbardziej prestiżowe, które uzyskały kategorię „A +”. Naukowcy, wchodzący w skład Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, kompleksowo analizowali i porównywali dorobek naukowy wydziałów, instytutów naukowych i badawczych. Ponad 960 jednostkom nadali kategorie. To miernik ich sukcesów badawczych, ale też ważny wskaźnik mający wpływ na wysokość przyznawanej dotacji.

Aby zapewnić obiektywizm i porównywalność ocen, dokonywane były one według specjalnie przyjętego algorytmu, a jednostki naukowe porównywane były w czterech grupach nauk: nauki humanistyczne i społeczne, nauki o życiu, nauki ścisłe i inżynierskie, nauki o sztuce i twórczość artystyczna. Uczeni oceniali: osiągnięcia naukowe i twórcze, potencjał naukowy, materialne efekty działalności naukowej oraz wskazane przez jednostkę najistotniejsze efekty działalności naukowej.

Więcej informacji:

http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/wizytowki-polskiej-nauki.html

Lista 37 jednostek, które uzyskały kategorię „A +”
http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_09/88454749269686c13ce9b46c105ef9d5.pdf

 


STATYSTYKI NCN ZA 2012 ROK

Narodowe Centrum Nauki (NCN) zaprasza się do zapoznania się ze statystykami konkursów tej instytucji za 2012 rok. Publikacja zawiera m.in. informację na temat autorów wniosków o finansowanie badań składanych do NCN i kosztów w projektach badawczych oraz stażach podoktorskich.

Statystyki NCN - 2012 (PDF):
http://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/NCN_statystyki%20konkurs%C3%B3w%202012_.pdf

 


WIRTUALNY INFORMATOR DLA ZAINTERESOWANYCH BADANIAMI I INNOWACYJNOŚCIĄ
NOWY SERWIS KOMISJI EUROPEJSKIEJ

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zawiadamia, że Komisja Europejska uruchomiła nowy serwis informacyjny o nazwie HORIZON. Jest on skierowany do szerokiego grona odbiorców zainteresowanych najnowszymi osiągnięciami w badaniach finansowanych przez UE , innowacjami i ich wpływem na nasze życie codzienne. Wspomniany portal to także miejsce na wymianę opinii przez wybitnych naukowców, wynalazców i polityków na temat nowego programu na rzecz rozwoju badań naukowych, innowacji i konkurencyjności w Europie – Horyzont 2020. Serwis zastąpił popularny miesięcznik „research.eu”.

Odnośnik do portalu HORIZON:
http://horizon-magazine.eu/

 


Opracowanie:
Paweł Kaczmarek
e-mail: pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl