Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 226 z dnia 1 października 2013

 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl
http://www.facebook.com/RPK.Poznan

 


Szukasz szerszych informacji dotyczących finansowania nauki ze środków unijnych?

Zapraszamy do subskrypcji bezpłatnego biuletynu „Granty Europejskie”!
Bieżący numer dostępny jest co miesiąc na http://www.grantyeuropejskie.pl

 

SZKOLENIA

WARSZTATY KOMUNIKACJI NAUKOWEJ

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE zaprasza młodych naukowców (doktorantów i doktorów) do udziału w „Warsztatach komunikacji naukowej”. Prowadzącym zajęcia będzie prof. dr Edward Potworowski z Instytutu Armanda-Frappiera z Kanady, który od siedemnastu lat realizuje kursy pisemnej i ustnej komunikacji naukowej. Pierwszeństwo uczestnictwa w spotkaniu mają reprezentanci nauk ścisłych i przyrodniczych.

Celem warsztatów jest wykształcenie w naukowcach umiejętności przygotowania i przekazania jasnej i efektywnej informacji naukowej, w języku angielskim, stosowanej do prezentacji ustnych oraz pisania artykułów i wniosków o granty.

Warsztaty składają się z około osiemnastu godzin prezentacji, wykładów, dyskusji i prac domowych. Uczestnictwo w szkoleniu jest płatne – 200 zł brutto. Organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe, przerwy kawowe oraz obiady.

Termin: od 14 do 18 października br. (rejestracja do 7 października br.)
Miejsce: Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM, InQbator, Budynek C4, sala 56, ul. Rubież 46, Poznań

Więcej informacji oraz rejestracja uczestników dostępne na stronie internetowej http://www.rpk.ppnt.poznan.pl w dziale „Szkolenia”.

 

KONKURSY

GRANTY FUNDACJI FYSSEN

Francuska Fundacja Fyssen zaprasza młodych naukowców po doktoracie do starania się o roczne granty badawcze (nauki biologiczne i humanistyczne) ww. instytucji. Przewidywana wysokość grantu to od 15 do 30 tysięcy euro. Corocznie Fundacja przyznaje także międzynarodową nagrodę naukową (60 tysięcy euro) – w br. nagroda zostanie przyznana za badania związane z mechanizmami poznawczymi człowieka.

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 4 listopada br.

Więcej informacji (granty badawcze):
http://www.fondationfyssen.fr/en/research-grants/

Więcej informacji (nagroda naukowa):
http://www.fondationfyssen.fr/en/international-prize/

 


TRZY KONKURSY OD NCN

Narodowe Centrum Nauki uruchomiło 16 września br. kolejne edycje następujących konkursów:
- OPUS - na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,
- PRELUDIUM - na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora,
- SONATA - na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.

Termin składania wniosków (wszystkie konkursy): do 16 grudnia br.

Więcej informacji:
http://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2013-09-16-ogloszenie-o-konkursach-opus6-preludium6-sonata6

 


KRYSZTAŁOWA BRUKSELKA PO RAZ SZÓSTY

28 listopada br. podczas uroczystej gali organizowanej w ramach drugiej Konwencji Badań i Innowacji po raz szósty przyznane zostaną nagrody „Kryształowe Brukselki”. Otrzymają je naukowcy i przedsiębiorstwa za wybitne osiągnięcia w promocji i realizacji programów badawczych Unii Europejskiej. Nominacje do nagrody indywidualnej są typowane spośród propozycji nadsyłanych przez środowisko naukowe do Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE (do 31 października br. na adres e-mail: bartosz.majewski@kpk.gov.pl). W dwóch pozostałych kategoriach (najlepszy zespół badawczy; najlepsze przedsiębiorstwo) podstawą nominacji jest statystyczna analiza udziału w 7. Programie Ramowym UE.

Więcej informacji:
http://www.kpk.gov.pl/aktualnosci/shownews.html?id=10667

 


KONKURS NA KRAJOWE NAUKOWE OŚRODKI WIODĄCE

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło konkurs na Krajowe Naukowe Ośrodki Wiodące (KNOW) odnoszący się do dwóch obszarów wiedzy. Pierwszy z nich obejmuje nauki przyrodnicze (w dziedzinie nauk biologicznych i nauk o Ziemi). Natomiast drugi dotyczy nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych.

Status KNOW przyznawany jest na pięć lat. Przez ten czas najlepsze jednostki mogą z budżetu państwa otrzymać dodatkowe finansowanie. Środki te mogą być przeznaczone m.in. na wzmocnienie potencjału naukowego i badawczego, rozwój kadry naukowej czy kreowanie atrakcyjnych warunków pracy badawczej.

Termin składania wniosków: do 15 listopada br.

Więcej informacji:
http://www.nauka.gov.pl/krajowe-naukowe-osrodki-wiodace/komunikat-o-ogloszeniu-konkursu-na-krajowe-naukowe-osrodki-wiodace-09.html

 

WYDARZENIA

HORYZONT 2020 – SERIA SPOTKAŃ INFORMACYJNYCH W WARSZAWIE

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (KPK) zaprasza do udziału w dniach informacyjnych poświęconych programowi ramowemu w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020 (zaplanowany na lata 2014 – 2020). Prace nad pakietem aktów prawnych ustanawiających Horyzont 2020 nie zostały jeszcze formalnie zakończone. Zanim to nastąpi eksperci KPK podzielą się z Państwem informacjami o tym, co już wiadomo o programie.

Podczas dni informacyjnych omówione zostaną:
- ramowe założenia i struktura programu,
- podstawowe zasady uczestnictwa,
- strategiczne kierunki konkursów w latach 2014 - 2015.

Pierwszy dzień informacyjny odbędzie się 7 października br. w Warszawie. Na początku listopada br. będzie miało miejsce drugie wydarzenie z serii. Trzeci dzień informacyjny zaplanowany został na grudzień br. – niedługo po ogłoszeniu przez Komisję Europejską pierwszych konkursów w ramach nowego programu ramowego.

Więcej informacji:
http://www.kpk.gov.pl/aktualnosci/shownews.html?id=10673

 


WSPÓŁCZESNE NURTY BADAWCZE – KONFERENCJA DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW

Instytut Naukowo-Wydawniczy MAIUSCULA oraz Wyższa Szkoła Handlu i Usług zapraszają studentów, doktorantów oraz młodych doktorów, pracowników dydaktycznych i naukowych do udziału w czwartej Międzynarodowej Konferencji Interdyscyplinarnej „Współczesne nurty badawcze młodych naukowców”. Jej celem jest zapewnienie uczestnikom wydarzenia platformy prezentacji swoich badań, poszerzania wiedzy interdyscyplinarnej, wymiany myśli i poglądów oraz dzielenia się doświadczeniem.

Termin: 24 października br.

Miejsce: Aula Wyższej Szkoły Handlu i Usług, ul. Zwierzyniecka 13/15, Poznań

Więcej informacji:
http://www.maiuscula.pl/index.php?op=text&lp=22&gr=Szkolenia%20Mlodzi
 

WIADOMOŚCI

NCBR BLIŻEJ SPOŁECZEŃSTWA

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) prof. Jan Kurzydłowski podjął decyzję o ustanowieniu Komitetu Interesariuszy ww. instytucji.  Ma on stanowić grupę doradczą, która przygotowuje rekomendacje i dostarcza informacji oraz materiałów mogących mieć wpływ na doskonalenie funkcjonowania NCBR. Zapraszamy Państwa do zgłaszania kandydatur na członków ww. komitetu. Zgłoszenia przyjmowane będą do 18 października br.

Więcej informacji:
http://www.ncbir.pl/aktualnosci/art,2303,komitet-interesariuszy-narodowego-centrum-badan-i-rozwoju.html

 


Opracowanie:
Paweł Kaczmarek
e-mail: pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl