Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 223 z dnia 14 sierpnia 2013

 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl
http://www.facebook.com/RPK.Poznan

SZKOLENIA

RPK POZNAŃ WZNAWIA SZKOLENIA PO WAKACJACH!

Informujemy, że Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu wznawia po wakacyjnej przerwie swoją działalność szkoleniową. Już we wrześniu br. zapraszamy Państwa na dwudniowe warsztaty „Jak napisać wniosek do Programu Ramowego UE?” oraz szkolenie „Strategia pozyskiwania funduszy na badania naukowe”. Więcej informacji o ww. wydarzeniach wkrótce na stronie internetowej http://www.rpk.ppnt.poznan.pl

 

KONKURSY

INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI – KONKURS MNISW

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza do udziału w konkursie na finansowanie zadań w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, ogłoszonym w ramach przedsięwzięcia „Inkubator Innowacyjności”. Konkurs adresowany jest do uczelni i innych podmiotów działających na rzecz nauki. Wsparcie mogą więc uzyskać jednostki aktywne w zakresie inicjowania współpracy środowiska naukowego z otoczeniem gospodarczym oraz  realizacji zadań, które prowadzą do zastosowania wyników tych badań i prac na gruncie konkretnych rozwiązań rynkowych.

Realizacja ww. przedsięwzięcia ma za zadanie przyczynić się do promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy pomiędzy nauką a biznesem.

Termin składania wniosków: do 10 października br.

Więcej informacji:
http://www.nauka.gov.pl/inkubator-innowacyjnosci/konkurs-w-ramach-przedsiewziecia-pod-nazwa-inkubator-innowacyjnosci.html

 


UPOWSZECHNIANIE WYNIKÓW POLSKICH BADAŃ HUMANISTYCZNYCH
KONKURS MNISW

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza do udziału w konkursie o finansowanie projektów upowszechniających wyniki polskich badań humanistycznych na świecie. Jest on organizowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Do konkursu zgłaszać można projekty obejmujące tłumaczenia i publikację elektronicznych wydań w innych wersjach językowych dzieł opublikowanych w języku polskim o wysokim poziomie naukowym i doniosłości merytorycznej, w celu zapewnienia im szerokiej dostępności.

Ponadto przyjmowane będą wnioski projektowe dotyczące wprowadzenia elektronicznych wydań w innych wersjach językowych najważniejszych czasopism polskiej humanistyki wydawanych dotychczas w języku polskim, w tym także specjalnych numerów czasopism zawierających wybór materiałów szczególnie przydatnych dla czytelników spoza kręgu użytkowników języka polskiego.

Termin składania wniosków: do 30 września br.

Więcej informacji:
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/konkurs-modulu-nprh-upowszechniajacego-wyniki-polskich-badan-humanistycznych-na-swiecie.html

 


15 TYSIĘCY EURO CZEKA – KONKURS W DZIEDZINIE CHEMII

Instytut Chemii Fizycznej PAN zaprasza do udziału w konkursie na najbardziej interesujący projekt z zakresu chemii (oraz jej pogranicza z innymi dziedzinami nauki). Konkurs otwarty jest dla młodych (urodzonych po 1 stycznia 1976 roku) naukowców z całego świata, którzy posiadają stopień doktora (uzyskany nie wcześniej niż w 2006 roku). Warunkiem zgłoszenia konkursowego jest uzyskanie nominacji od naukowca (posiadającego stopień doktora lub tytuł profesora) z minimum 20-letnim doświadczeniem badawczym (licząc od daty pierwszej publikacji  naukowej). Zwycięzca konkursu otrzyma statuetkę, certyfikat oraz nagrodę pieniężną w wysokości 15 tysięcy euro.

Termin nadsyłania nominacji: do 30 września br.
Termin nadsyłania zgłoszeń konkursowych: do 31 października br.  

Więcej informacji:
https://projekty.ichf.edu.pl/pls/apex/f?p=400:1:0::NO

 


NABÓR NOMINACJI DO POLSKO-NIEMIECKIEJ NAGRODY COPERNICUS

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej i Deutsche Forschungsgemeinschaft rozpoczynają nabór nominacji do piątej edycji konkursu o Polsko-Niemiecką Nagrodę Naukową COPERNICUS. Instytucje te zapraszają przedstawicieli polskiej i niemieckiej społeczności naukowej do zgłaszania kandydatów do nagrody. Wyznaczać potencjalnych zdobywców nagrody mogą uczeni posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, zatrudnieni w polskiej bądź niemieckiej instytucji naukowej. Natomiast nominowani mogą być naukowcy (profil identyczny jak powyżej) zaangażowani (w chwili przyznania nagrody) w polsko-niemiecki projekt badawczy. Konkurs kierowany jest do reprezentantów wszystkich dziedzin.

Celem nagrody jest wyróżnienie uczonych o szczególnych zasługach dla współpracy niemiecko-polskiej, łączących w sposób komplementarny różne doświadczenia, wiedzę i zasoby w celu wspólnego rozwiązywania problemów badawczych. Wyniki takiej współpracy powinny mieć potencjał, aby otwierać nowe perspektywy w swoich dziedzinach badawczych lub innych domenach nauki, oraz wnosić wyjątkowy wkład w rozwój obu narodów. Wysokość nagrody wynosi 100 tysięcy euro (po 50 tysięcy dla każdego z dwóch laureatów).

Termin zgłaszania kandydatów: do 15 września br.

Więcej informacji:
http://www.fnp.org.pl/oferta/nagroda-copernicus/


WYDARZENIA

KONFERENCJA ICT 2013 W WILNIE – NETWORKING I HORYZONT 2020

Zapraszamy Państwa do udziału w organizowanej przez Komisję Europejską w ramach prezydencji litewskiej w Radzie UE konferencji „ICT 2013 – Create, Connect, Grow”. Udział w tym wydarzeniu (oraz powiązanych z nim sesjach networkingowych) to doskonała okazja do spotkania się naukowcami i przedsiębiorcami z innych krajów UE i możliwość omówienia pomysłów na projekty (z dziedziny ICT) w ramach Programu Ramowego HORYZONT 2020 przewidzianego do realizacji na lata 2014-2020. Uczestnictwo w konferencji to ponadto możliwość spotkania oraz dyskusji z urzędnikami Komisji Europejskiej odpowiedzialnymi za ogłaszanie i realizację przyszłych konkursów do których ww. projekty będą zgłaszane. Organizatorzy wydarzenia spodziewają się uczestnictwa w nim ponad 4 tysięcy osób z całego świata. Warto dołączyć do tego grona!

Termin: od 6 do 8 listopada br.

Miejsce: Lithuanian Exhibition and Congress Centre LITEXPO, Laisves pr.5, LT-04215 Wilno

Więcej informacji:
http://ec.europa.eu/digital-agenda/ict-2013

 

WIADOMOŚCI

ANKIETA KOMISJI EUROPEJSKIEJ – MECHANIZMY HR W INSTYTUCJACH NAUKOWYCH

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zachęca osoby zatrudnione w instytucjach związanych z nauką (m.in.: uczelniach, instytutach badawczych, jednostkach finansujących badania, instytucjach akredytacyjnych i certyfikacyjnych itp.) do wypełnienia specjalnej ankiety Komisji Europejskiej. Ma ona na celu uzyskanie Państwa opinii na temat planowanego wprowadzenia przez KE systemu certyfikacji dla publicznych instytucji badawczych w zakresie stosowanych mechanizmów HR przy zatrudnianiu naukowców. Głównym założeniem powstania takiego systemu byłoby wyróżnianie takich instytucji, które poprzez stosowane u siebie mechanizmy zarządzania kadrą naukową, tworzą odpowiednie warunki dla jej rozwoju.

Odnośnik do ankiety:
http://www.surveymonkey.com/s/HRMconsultation

 


Opracowanie:
Paweł Kaczmarek
e-mail: pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl