Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 221 z dnia 15 lipca 2013

 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl
http://www.facebook.com/RPK.Poznan

SZKOLENIA

SZKOLENIA RPK POZNAŃ W OKRESIE WAKACYJNYM

Informujemy, że w okresie wakacyjnym Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu nie organizuje szkoleń. Wszystkich zainteresowanych doradztwem zapraszamy na bezpłatne konsultacje indywidualne w siedzibie RPK Poznań.

 

KONKURSY

INNOWACYJNE LEKARSTWA – KONKURS

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza do udziału w międzynarodowym konkursie ogłoszonym w ramach inicjatywy Innovative Medicines IMI JU. Można w nim zgłaszać projekty dotyczące następujących zagadnień:
- WEBAE – leveraging emerging technologies for pharmacovigilance,
- developing innovative therapeutic interventions against physical frailty and sarcopenia (ITI-PF&S) as a prototype geriatric indication,
- driving re-investment in R&D and responsible use of antibiotics (antimicrobial resistance programme topic 4),
- clinical development of antibacterial agents for Gram-negative antibiotic resistant pathogens (antimicrobial resistance programme topic 5).

Termin składania wniosków: do 9 października br.

Więcej informacji:
http://www.imi.europa.eu/content/stage-1-7

 


TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE W KULTURZE

Komisja Europejska uruchomiła konkurs na pomysł @Diversity. Europejskie władze szukają świeżych i innowacyjnych idei i odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób europejski przemysł kulturowy może wykorzystywać technologie informacyjne i komunikacyjne w celu tworzenia, udostępniania i finansowania kultury oraz jej produktów. W konkursie może wziąć udział każdy obywatel Unii Europejskiej. Wybrane pomysły zostaną rozwinięte i posłużą jako modele biznesowe do kształtowania przyszłości europejskich sektorów kreatywnych.

Termin składania wniosków: do 19 sierpnia br.

Więcej informacji:
http://www.program-kultura.eu/aktualnosci/440-diversity-konkurs-na-pomys-jak-kultura-moe-korzysta-z-technologii-informacyjno-komunikacyjnych-zgoszenia-do-19-sierpnia-2013

 


INNOWACYJNE MATERIAŁY I TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE - KONKURS

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) zaprasza do udziału w międzynarodowym konkursie ogłoszonym w ramach programu M.ERA-NET. Jego celem jest koordynacja badań naukowych i prac rozwojowych realizowanych w krajach członkowskich, co przyczyni się do zbudowania silnego środowiska naukowego i wzmocnienia europejskiej gospodarki dzięki wykorzystaniu innowacyjnych materiałów i technologii materiałowych.

Konkurs obejmuje następujące tematy:
- composite technology,
- design of new interfaces, surfaces and coatings,
- integrated computational materials engineering,
- materials for health,
- materials for sustainable and affordable low carbon energy technologies.

NCBR, jako członek konsorcjum M-ERA.NET, przeznaczyło na dofinansowanie polskich partnerów realizujących projekty badawcze budżet w wysokości 1,5 miliona euro.

Termin składania wniosków: do 30 października br.

Więcej infomacji:
http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/m-eranet/konkurs-2013/art,2185,i-etap-m-era-net-call-2013.html


WYDARZENIA

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NT. ZARZĄDZANIA WIEDZĄ I TECHNOLOGII WIEDZY

Zapraszamy Państwa do udziału w trzynastej międzynarodowej konferencji nt. zarządzania wiedzą i technologii wiedzy (International Conference on Knowledge Management and Knowledge Technologies I-Know 2013). Konferencja posłuży za punkt krystalizacji różnych dyscyplin zarządzania wiedzą (takich jak ekonomia i nauki społeczne) oraz przetwarzania wiedzy (jak odkrywanie wiedzy, sieci społecznościowe i przetwarzanie kontekstowe).

Wydarzenie stworzy naukowcom i akademikom okazję do przedyskutowania zidentyfikowanych wyzwań, jakie stają przez rozwojem i wdrażaniem przyszłych systemów wiedzy oraz do kształtowania przyszłych prac badawczych poprzez publikację wysokiej jakości wyników badań stosowanych i teoretycznych.

Termin: 4 do 6 września br.
Miejsce: Messe Congress Graz, Messeplatz 1, 8010 Graz, Austria

Więcej informacji:
http://i-know.tugraz.at/

 

WIADOMOŚCI

ZMIANY W PRAWIE O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

Rada Ministrów przyjęła we wtorek, 9 lipca br., projekt zmian w prawie o zamówieniach publicznych. Przewiduje on podniesienie progów, od których obowiązuje stosowanie ustawy prawo zamówień publicznych na dostawy i usługi z zakresu badań naukowych, do progów zapisanych w dyrektywie unijnej: do 200 tysięcy euro w przypadku uczelni oraz do 130 tysięcy euro dla instytutów naukowych. Uczelnie i instytuty naukowe będą miały przy tym obowiązek stosowania zasad zapewniających niedyskryminujący dostęp wykonawców do tych zamówień.

W przypadku zamówień, które nie dotyczą zakresu badań naukowych, uczelnie i instytuty będą stosowały – podniesiony dla wszystkich kategorii zamawiających i przedmiotów udzielanych przez nich zamówień – wyższy próg wynoszący 30 tysięcy euro.

Przyjęty przez rząd projekt przewiduje ponadto możliwość udzielenia zamówienia z wolnej ręki w sytuacji, gdy przedmiotem zamówienia są rzeczy wytwarzane wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą produkcji seryjnej oraz które mogą być dostarczone tylko przez jednego wykonawcę.

W projekcie przewidziano też m.in. możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w związku z nieprzyznaniem środków (grantów) na sfinansowanie danego zamówienia z dziedziny badań i rozwoju. Umożliwi to zamawiającym wcześniejsze przygotowanie i przeprowadzenie procedur zamówieniowych, niezbędnych w procesach badawczych i rozwojowych.

Więcej informacji:
http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/aktualnosci/aktualnosci/artykul/korzystne-dla-nauki-zmiany-w-prawie-o-zamowieniach-publicznych/INNOWACYJNOŚĆ POLSKIEJ GOSPODARKI 2012 – RAPORT

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk (INE PAN) po raz ósmy wydał „Raport o innowacyjności gospodarki Polski”. Publikacja została przygotowana w ramach Sieci Naukowej „Ocena wpływu działalności badawczo-rozwojowej (B+R) i innowacji na rozwój społeczno-gospodarczy”. Zapraszamy do lektury!

Raport INE PAN:
http://issuu.com/inepan/docs/raport_2012_wprowadzenie/11?e=2725138/3829573


 


Opracowanie:
Paweł Kaczmarek
e-mail: pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl