Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 220 z dnia 1 lipca 2013

 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl
http://www.facebook.com/RPK.Poznan

SZKOLENIA

SZKOLENIA RPK POZNAŃ W OKRESIE WAKACYJNYM

Informujemy, że w okresie wakacyjnym Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu nie organizuje szkoleń. Wszystkich zainteresowanych doradztwem zapraszamy na bezpłatne konsultacje indywidualne w siedzibie RPK Poznań.

 

KONKURSY

KONKURS BRANŻY LPG

Politechnika Warszawska oraz spółka ORLEN Gaz zapraszają do udziału w drugiej edycji ogólnopolskiego konkursu Napęd Nowej Ery. Jego celem jest zerwanie ze stereotypowym postrzeganiem paliwa płynnego, rozwój rynku LPG w Polsce oraz promowanie polskich naukowców. Nagrodzone zostaną najlepsze prace naukowo-badawcze przyczyniające się do rozwoju, poszerzania wiedzy eksperckiej oraz rozwiązywania problemów technologicznych i jakościowych branży LPG. Konkurs wyłoni zwycięzców w trzech kategoriach: praca magisterska, praca doktorska oraz projekt naukowo-badawczy. Najlepsi otrzymają tytuł Odkrycia Nowej Ery oraz granty  i nagrody rzeczowe o łącznej wartości 25 tysięcy złotych.

Termin składania wniosków: do 11 października br.

Więcej informacji:
http://www.napednowejery.pl/o-konkursie-2.html

 


7. PROGRAM RAMOWY UE – NOWE KONKURSY!

Komisja Europejska ogłosiła 28 czerwca br. nowe konkursy w 7. Programie Ramowym UE. Międzynarodowe konsorcja mogą zgłaszać swoje projekty w dwóch obszarach tematycznych: Żywność, Rolnictwo, Rybołówstwo i Biotechnologia (FEEDTRIALS KBBE 2013 - KBBE) oraz Technologie Informacyjne i Komunikacyjne (Future Internet 2013 - FI).

Terminy składania wniosków: do 1 października br. (KBBE), do 10 grudnia br. (FI).

Więcej informacji (KBBE):
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_FP7?callIdentifier=FP7-KBBE-2013-FEEDTRIALS&specificProgram=COOPERATION#wlp_call_FP7

Więcej informacji (FI):
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_FP7?callIdentifier=FP7-2013-ICT-FI&specificProgram=COOPERATION#wlp_call_FP7

 


STYPENDIA BADAWCZE W CHORWACJI

Rząd Republiki Chorwacji oraz Ministerstwo Nauki, Edukacji i Sportu tego państwa zapraszają do starania się o stypendia badawcze w ramach międzynarodowego programu mobilności dla doświadczonych naukowców NEWFELPRO. Inicjatywa ta jest współfinansowana ze środków programu COFUND. Dozwolone jest składanie wniosków projektowych dotyczących każdej dziedziny wiedzy. Stypendia będą mogły być realizowane w chorwackich instytucjach badawczych przez okres od 12 do 24 miesięcy. Program NEWFELPRO przewiduje uruchomienie trzech naborów wniosków.

Termin składania wniosków (pierwszy nabór): do 18 września br.

Uruchomienie drugiego naboru zaplanowane jest na 8 października br., natomiast ostatnią szansę na złożenie wniosku w ramach ww. programu naukowcy będą mieć w ostatnim kwartale 2014 roku.

Więcej informacji:
http://www.newfelpro.hr/default.aspx?id=66
 


INNOTECH PO RAZ TRZECI

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza do udziału w trzecim konkursie w ramach programu INNOTECH. Zgłoszenia mogą nadsyłać podmioty podejmujące działania badawcze i prace przygotowawcze do wdrożenia, ukierunkowane na opracowanie i wdrożenie innowacyjnych technologii, produktów lub usług, służących podniesieniu konkurencyjności polskiej gospodarki.

Program podzielony jest na dwie ścieżki: In-Tech i Hi-Tech. Ścieżka programowa In-Tech skierowana jest do konsorcjów i centrów naukowo-przemysłowych. W ramach ścieżki Hi-Tech aplikować mogą innowacyjne przedsiębiorstwa z sektora MŚP, działające w obszarze wysokich technologii.

Termin składania wniosków: do 30 lipca br.

Więcej informacji:
http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/innotech/innotech-iii-edycja/aktualnosci/art,2128,dyrektor-narodowego-centrum-badan-i-rozwoju-oglasza-iii-konkurs-programu-innotech.html


KONKURSY NCN

Narodowe Centrum Nauki uruchomiło 14 czerwca br. kolejne edycje trzech konkursów.

MAESTRO -  na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe.

HARMONIA - na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej.

SONATA BIS - na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od dwóch do dwunastu lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Termin składania wniosków (wszystkie konkursy): do 16 września br.

Więcej informacji:
http://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2013-06-14-konkursy-maestro5-harmonia5-sonatabis3-ogloszenie

WYDARZENIA

PATENTY A INNOWACJE – WARSZTATY W SEWILLI

Zapraszamy do udziału w międzynarodowych warsztatach nt. patentów i ich powiązania ze sferą badawczo-rozwojową oraz innowacjami. Organizatorem wydarzenia jest Instytut Perspektywicznych Studiów Technologicznych Wspólnotowego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej.

Głównym tematem warsztatów będą powiązania między patentami a innymi prawami własności intelektualnej oraz działaniami z zakresu badań, rozwoju i innowacji, a także czynnikami wpływającym na te powiązania. Ponadto dyskusje prowadzone podczas konferencji będą dotyczyć aspektów instytucjonalnych systemów patentowych, aspektów metodologicznych gromadzenia i analizy danych oraz wyników badawczych z analizy patentów.

Termin: 19 i 20 września br.
Lokalizacja: JRC-IPTS, Edificio EXPO, Isla de la Cartuja, c/Inca Garcilaso 3, Sewilla, Hiszpania pokój A30, pierwsze piętro.

Więcej informacji:
http://ipts.jrc.ec.europa.eu/newsandevents/new.cfm?new=540

 

WIADOMOŚCI

POLACY W 7. PROGRAMIE RAMOWYM – AKTUALNE STATYSTYKI

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE opublikował raport pt. „Udział Polski w 7. Programie Ramowym – statystyki po 355 zakończonych konkursach”. Zapraszamy do lektury!

Raport (PDF):
http://www.kpk.gov.pl/pliki/plik.html?id=12715


GRANT IDEAS DLA FIZYKA Z POLSKI!

Dr Piotr Sułkowski z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego otrzymał prestiżowy IDEAS Starting Grant, przyznany przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC). Młody badacz ubiegał się o kwotę ponad 1,3 miliona euro. Jego projekt pt. „Quantum fields and knot homologies” poświęcony jest badaniom związków pomiędzy fizyką a matematyką, a bardziej konkretnie - pomiędzy kwantową teorią pola i teorią strun, a matematyczną teorią węzłów oraz macierzy losowych.

Granty ERC są najbardziej prestiżowymi w Europie. Umożliwiają młodym uczonym założenie własnej grupy badawczej. Jedynymi kryteriami ich przyznawania są naukowa doskonałość projektu i doświadczenie ubiegającego się o finansowanie.

Więcej informacji:
http://www.uw.edu.pl/aktualnosci/grant_ps.html
 


Opracowanie:
Paweł Kaczmarek
e-mail: pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl