Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 22 z dnia 14 czerwca 2004

Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: (61) 827 97 45, fax.: (61) 827 97 41
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk

Dzień informacyjny Priorytetu 1 (LIFESCIHEALTH) i 5 (FOOD)

Dnia 22 czerwca Krajowy Punkt Kontaktowy organizuje dzień informacyjny priorytetu 1 (LIFESCIHEALTH) i 5 (FOOD). Zagadnienia obejmują: wyniki konkursów, tematy nowych konkursów oraz porady ekspertów oceniających wnioski w Komisji Europejskiej. Wykładowcami są: Fergal Donnelly (KE), LIdia Sas-Paszt (ISiK), Józef Dulak (UJ), Anna Pytko (KPK), Bożena Romanowicz(KPK). Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.6pr.pl/imprezy/i.html?id=532

Warszawa, 22 czerwca 2004, Seminarium naukowe na temat interdyscyplinarności w nauce.

22 czerwca 2004 r. w Pałacu Staszica Polskiej Akademii Nauk w Warszawie odbędzie się seminarium naukowe: „Interdisciplinarity in Research”. Organizatorami seminarium są Krajowy Punkt Kontaktowy 6PR oraz zespoły projektowe NEST-IDEA i A-MAZE. Głównym celem seminarium jest wymiana poglądów na temat interdyscyplinarności w nauce, a także pomoc potencjalnym partnerom w tworzeniu konsorcjów i w przygotowaniu wniosków projektowych do najbliższego konkursu w programie NEST. Seminarium jest otwarte na wszystkie dyscypliny naukowe. Podczas seminarium będą wygłaszane prezentacje, łączące, co najmniej dwie dyscypliny naukowe. Prezentacje wygłaszane będą w języku angielskim. Osoby zainteresowane wygłoszeniem prezentacji są proszone o wypełnienie następującego formularza: http://www.nest-idea.kpk.gov.pl/bin/presentation_form_as.ppt

Uczestnictwo w seminarium jest bezpłatne. Bardzo prosimy o potwierdzenie przybycia do 18 czerwca 2004 r. na adres: andrzej.slawinski@kpk.gov.pl Program spotkania będzie umieszczony na stronie http://nest-idea.kpk.gov.pl/ po otrzymaniu od Państwa prezentacji.

Bliższe informacje: http://www.nest-idea.kpk.gov.pl/showevent.html?event_id=11

VIII Konferencja "Miasta w Internecie" - eGovernment Conference Zakopane, Hotel Mercure Kasprowy, 23-25 czerwca 2004

W pierwszym dniu konferencji odbędzie się warsztat Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej, którego tematem będą m.in. zasady wspierania przedsiębiorstw przez fundusze strukturalne, zasady przygotowania wniosków o dofinansowanie, 3 konkurs IST. W trakcie warsztatów eksperci KPK służyć będą również indywidualnymi konsultacjami nt. możliwości finansowania przedsiębiorstw sektora IT. Więcej informacji na stronie: http://www.mwi.pl/8konferencja/home_pl.php

2 konkurs GALILEO ogłoszony

1 czerwca 2004 r. opublikowany został przez GALILEO Joint Undertaking (GJU) drugi konkurs GALILEO w 6 Programie Ramowym.

Tematyka obejmująca 17 działań podzielona została na 3 zakresy:

  1. User Segment
  2. Mission Definition and Implementation
  3. Innovation and International Activities

Na stronie internetowej http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_ID=140 znajdują się dokumenty odnoszące się do poszczególnych działań takie jak: Cover Letter, Statement of Work, Draft Contract, Special Conditions of Tender oraz dokumenty ogólne dla wszystkich działań: General Conditions of Tender i Proposal Analysis Manual 1.

Dla poszczególnych zakresów terminy składania wniosków upływają odpowiednio:
17 września, 24 września i 8 października. Całkowity budżet wynosi 66,9 milionów euro.
Informacje o konkursie oraz odnośne dokumenty znajdują się na domowej stronie internetowej GJU pod adresem:
http://www.galileoju.com/page.cfm?voce=s3&idvoce=8&plugIn

Krajowy Dzień Informacji na temat Europejskiego Systemu Nawigacji Satelitarnej GALILEO

W dniu 29 czerwca 2004, w Warszawie, odbędzie się konferencja o europejskim systemie nawigacji satelitarnej Galileo. Przeznaczona jest ona dla krajowych środowisk najbardziej zainteresowanych rozwojem tej dziedziny – administracji państwowej, ośrodków naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw. Program konferencji obejmuje 2 części: prezentację systemu (z udziałem przedstawiciela Galileo Joint Undertaking) i jego wybranych praktycznych zastosowań oraz prezentację możliwości uzyskania wsparcia finansowego dla realizacji projektów. Aby wziąć udział w konferencji należy zarejestrować się w systemie automatycznej rejestracji on-line i uiścić opłatę wpisową.

Informacje na temat miejsca konferencji, wysokości opłat wpisowych, dojazdów i możliwości noclegów umieszczone są na następującej stronie internetowej:
http://www.kosmos.gov.pl/Projects/GIP/Conference29062004/Conference290604PL.htm

Dzień informacyjny FOODLINK - cele projektu i prezentacja nowego konkursu w dziedzinie żywności

Poznański Park Naukowo-Technologiczny ma przyjemność zaprosić Państwa na dzień informacyjny organizowany przez inicjatywę FOODLINK w dniu 29 czerwca 2004 do Auli Kolegium Rungego, ul. Wojska Polskiego 52, Poznań (Akademia Rolnicza).

FOODLINK to przedsięwzięcie europejskie realizowane w 11 krajach: Estonii, Rumunii, Łotwie, Bułgarii, Litwie, Turcji, Słowacji, Hiszpanii, Węgrzech, Holandii i Polsce. Dzień informacyjny stanowić będzie jego oficjalne rozpoczęcie w Polsce.

Przedstawiona zostanie tematyka kolejnego konkursu w priorytecie „Jakość i bezpieczeństwo żywności”, którego termin zamknięcia nastąpi w październiku tego roku oraz proces realizacji projektu FOODLINK. Swoje doświadczenia przedstawi również naukowiec, uczestniczący już uprzednio w projektach ramowych.

Celem FOODLINKu jest pomoc Państwu w pozyskaniu funduszy unijnych do prac badawczych w dziedzinie żywności. Dlatego w dniu 23 września 2004, podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich POLAGRA 2004 zostanie zorganizowane spotkanie brokerskie, na które zapraszamy naukowców z całej Europy. Spotkanie to stanowić będzie doskonałą okazję do nawiązania międzynarodowej współpracy i dołączania się do powstających obecnie projektów.

Więcej informacji o projekcie oraz możliwość rejestracji na dzień informacyjny znajdą Państwo pod adresem: http://www.foodlink.pl/

Nowe konkursy w Programie "Science and Society"

Otwarte zostały dwa nowe konkursy w Programie "Science and Society": Research into ethics (budżet 5.4 Meur) oraz Women and Science 2004 (budżet 6,4 Meur). Termin składa wniosków w obu przypadkach - 30 września 2004. Komplet wszystkich dokumentów oraz formularze dostępne są poprzez stronę http://www.cordis.lu/science-society/calls.htm i http://fp6.cordis.lu/fp6/calls_activity.cfm?ID_ACTIVITY=622

Oferta udziału w projektach przygotowywanych na 3 konkurs w Priorytecie 6.3

Punkty Kontaktowe w Europie, podjęły inicjatywę mającą na celu pomoc partnerom z nowych krajów członkowskich w udziale w projektach w 6PR. Osoby zainteresowane uczestnictwem w projektach w Priorytecie 6.3 "Zmiany globalne i ekosystemy" proszone są o przeczytanie Programu Pracy (wersja z dnia 7 maja 2004), przygotowywanego na 3 konkurs, (będącego jeszcze na etapie dyskusji - jednak zmiany jezeli beda - to raczej kosmetyczne) dostępnego na stronie http://www.6pr.pl/n/p/6c/pr_pracy.html ), wybranie odpowiadającego tematu, który będzie otwarty w 3 konkursie (tematu dla konkretnego typu projektu [tzw.Topic] - nie ogólnego zakresu tematycznego !!!) - a następnie wpisanie go do formularza razem z uzupełniającymi informacjami (link do formularza na dole tekstu). Jeżeli ktoś chciałby zgłosić swój udział w więcej niż jednym otwartym temacie proszę wypełnić dla każdego osobny formularz. Po wypełnieniu formularz nie może przekraczać 1 strony!!! Jeżeli chcą Państwo zamieścić dłuższą listę publikacji, można ją wysłać jako osobny plik.doc. Proszę przesłać wypełniony formularz na adres: dantosi@ippt.gov.pl - najlepiej do około połowy czerwca, ale można również później - wtedy zostanie dołączony do już wysłanych. Oferty będą rozpowszechniane, począwszy od połowy czerwca na dużym spotkaniu informacyjnym o 6PR we Francji, a także przez Punkt Kontaktowy we Francji drogą e-mailowa oraz na dodatkowych spotkaniach informacyjnych w kolejnych miesiącach. Będą tez rozsyłane drogą elektroniczną do Punktów Kontaktowych w Europie i prezentowane na spotkaniach organizowanych przez te kraje u siebie (np. w Austrii - Salzburg, Innsbruck, Graz, Wiedeń], w Izraelu, w Holandii, Anglii, Danii, Czechach, inne...)

 

Opracowanie:
Ewa Kocińska, RPK Poznań;
e-mail: ewa.kocinska@ppnt.poznan.pl