Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 219 z dnia 14 czerwca 2013

 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl
http://www.facebook.com/RPK.Poznan

SZKOLENIA

SZKOLENIA RPK POZNAŃ W OKRESIE WAKACYJNYM

Informujemy, że w okresie wakacyjnym Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu nie organizuje szkoleń. Wszystkich zainteresowanych doradztwem zapraszamy na bezpłatne konsultacje indywidualne w siedzibie RPK Poznań.

 

KONKURSY

EUROPEJSKA NAGRODA DLA KOBIET INNOWATOREK

Komisja Europejska zaprasza kobiety do udziału w drugiej edycji konkursu European Union Women Innovators Prize. Mogą wziąć w nim udział Panie, które założyły bądź są współzałożycielkami firmy, która korzystała z programów badawczych UE lub Programu na rzecz Konkurencyjności i Innowacji. Celem konkursu jest wyróżnienie tych kobiet-przedsiębiorców, których postawa może służyć jako wzór dla przyszłych pokoleń innowatorek. Przewidziano nagrody pieniężne dla zdobywczyń pierwszych trzech miejsc – odpowiednio 100, 50 i 25 tysięcy euro.

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 15 października br.

Więcej informacji:
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=women-innovators

 


PROGRAM PATENT PLUS – DRUGI KONKURS OGŁOSZONY

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zaprasza do udziału w drugim konkursie w ramach programu Patent Plus. Ma on na celu wsparcie finansowe jednostek naukowych oraz przedsiębiorców w procesie ubiegania się o europejską i międzynarodową ochronę patentową dla uzyskanych przez nich wyników badań naukowych lub prac rozwojowych.

Nabór wniosków zostanie uruchomiony 19 czerwca br. i będzie prowadzony do 19 lipca br.

Więcej informacji:
http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/patent-plus/patent-plus-ii-konkurs/art,2077,ii-konkurs-w-ramach-programu-patent-plus.html

 


INTELIGENTNE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE
KONKURS ERA-NET SMARTGRIDS

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) zaprasza do udziału w trzecim międzynarodowym konkursie w ramach programu ERA-NET SmartGrids. Jego celem jest koordynacja na poziomie międzynarodowym krajowych działań dotyczących B+R w obszarze inteligentnych sieci elektroenergetycznych (smart grids).

Konkursowe wnioski projektowe mogą dotyczyć następujących tematów:
- efficient operation of active distribution networks,
- smart retail and consumer technologies and services including smart metering hereunder  
  costs & benefits, customer aspects, user behaviour and flexible demand and energy
  management strategies and energy market environment,
- information and communication technology (ICT) tools for smart grids,
- interface between the grid and the end users including aspects related to security, privacy,
  regulation and business cases,
- storage and balancing.

NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 500 tysięcy euro na sfinansowanie zwycięskich projektów z udziałem polskich zespołów badawczych. Konsorcjum projektowe musi składać się z przynajmniej trzech podmiotów pochodzących z co najmniej trzech różnych państw biorących udział w konkursie (Chorwacja, Dania, Łotwa, Norwegia, Polska, Szwecja i Turcja).

Termin nadsyłania wniosków wstępnych: do 2 września br.

Więcej informacji:
http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/smart-grids/aktualnosci/art,2076,otwarcie-konkursu-w-ramach-smartgrids-era-net.html
 


NAGRODA CZEKA NA BADACZKI – KONKURS POLSKIEJ SIECI KOBIET NAUKI

Fundacja Kobiety Nauki zaprasza młode badaczki i wynalazczynie do udziału w drugiej edycji konkursu Innowacja jest Kobietą. Jego celem jest wyłonienie innowacyjnego autorskiego (lub współautorskiego) rozwiązania technologicznego lub koncepcji wdrożenia już opracowanego rozwiązania. Nagrodami w konkursie jest promocja wynalazku podczas: IX Salonu Wynalazków i Nowych Technologii „Nowy Świat” w Sewastopolu oraz Międzynarodowych Targach Pomysły, Wynalazki, Nowe Produkty INEA 2013 w Norymberdze.

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 30 czerwca br.

Więcej informacji:
http://www.kobietynauki.org/in-the-news/konkurskonkurskonkursinnowacjajestkobietaiiedycja

WYDARZENIA

KONFERENCJA INFORMACYJNA SCIEX 2013

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza do udziału w konferencji informacyjnej Funduszu Stypendialnego SCIEX dotyczącej programu wymiany naukowej między Szwajcarią a nowymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej Sciex-NMSch. Konferencja poprzedzać będzie ostatni nabór wniosków na projekty badawcze polskich stypendystów, który planowany jest na jesień br.

W trakcie Konferencji, przedstawione zostaną możliwości uzyskania dofinansowania na realizację projektu badawczego w Szwajcarii oraz osiągnięcia dotychczasowych stypendystów. Zaproszenie skierowane jest przede wszystkim do potencjalnych nowych stypendystów, czyli młodych doktorantów, naukowców i badaczy zainteresowanych realizacją projektu w Szwajcarii, którzy zatrudnieni są na polskich uczelniach wyższych, w placówkach Polskiej Akademii Nauk oraz w krajowych instytutach badawczych.

Wśród prelegentów znajdą się pracownicy Ambasady Szwajcarii w Warszawie, Funduszu Stypendialnego SCIEX oraz dotychczasowi stypendyści SCIEX. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Termin: 24 czerwca br. (rejestracja do 17 czerwca br.!)
Lokalizacja: NOT Warszawski Dom Technika, ul. Czackiego 3/5, Warszawa, sala A, III. piętro

Więcej informacji:
http://projekty.us.edu.pl/konferencja-informacyjna-fundusz-stypendialny-sciex-24062013-r

Formularz rejestracyjny on-line:
https://ankiety.frse.org.pl/surveys/built/1069
 


PROGRAM PATENT PLUS – SPOTKANIE INFORMACYJNE

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza do udziału spotkaniu informacyjnym dotyczącym ogłoszonego 5 czerwca br. drugiego konkursu w ramach programu Patent Plus.

Ze względu na możliwość udziału w spotkaniu ograniczonej liczby uczestników, o zakwalifikowaniu zgłoszonych kandydatów decydowała będzie kolejność zgłoszeń. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc zgłosić można maksymalnie 2 osoby z instytucji.

Termin: 25 czerwca br., g. 11.00 (rejestracja do 18 czerwca br.)
Lokalizacja: Radisson Blu Centrum Hotel, ul. Grzybowska 24, Warszawa

Więcej informacji oraz rejestracja:
http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/patent-plus/aktualnosci/art,2093,spotkanie-informacyjne-dotyczace-ii-konkursu-w-ramach-programu-patent-plus.html

WIADOMOŚCI

NOWA AMERYKAŃSKO-POLSKA NAGRODA DLA BADACZY

American Association for the Advancement of Science (AAAS), uznawana za czołową organizację na rzecz rozwoju nauki na świecie, będzie od przyszłego roku wraz z Fundacją na rzecz Nauki Polskiej (FNP) przyznawać nagrodę dla wybitnych badaczy z USA i Polski. Nagroda ma być przyznawana za wybitne osiągnięcia będące rezultatem polsko-amerykańskiej współpracy naukowej.

Założona w 1848 roku AAAS jest organizacją pozarządową utrzymującą się z dotacji. Obecnie zrzesza około 130 tysięcy indywidualnych i instytucjonalnych członków. Tradycją jest, że doradcy naukowi prezydentów USA wywodzą się właśnie z AAAS.

Dla Fundacji na rzecz Nauki Polskiej wspólna nagroda z AAAS będzie już drugą międzynarodową nagrodą. Od kilku lat FNP wraz z niemieckim towarzystwem naukowym DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft) przyznaje nagrodę Copernicus.

 


Opracowanie:
Paweł Kaczmarek
e-mail: pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl