Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 217 z dnia 15 maja 2013

 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl
http://www.facebook.com/RPK.Poznan

SZKOLENIA

RAPORTOWANIE W 7. PROGRAMIE RAMOWYM UE

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu zaprasza na warsztaty pt. „Raport idealny w 7.PR”. Uczestnicy spotkania zapoznają się z zasadami raportowania w 7. Programie Ramowym UE (7. PR).

Omówione zostaną poszczególne punkty formularza raportu na bazie projektów w Programach Współpraca i Możliwości w 7.PR. Zaprezentowany będzie również elektroniczny system składania sprawozdań, który jest obowiązkowy dla wszystkich realizatorów projektów w 7.PR. W programie przewidziane są ćwiczenia praktyczne, związane z różnymi elementami raportu. Oprócz części merytorycznej przedstawione zostaną również aspekty finansowe sprawozdawczości, w tym niezbędne formularze.

Termin: 28 maja br.
Lokalizacja: Zespół Inkubatorów Wysokich Technologii PPNT FUAM, ul. Rubież 46H, Poznań, sala nr 1.54

Więcej informacji oraz rejestracja uczestników dostępne na stronie http://www.rpk.ppnt.poznan.pl/ w dziale "Szkolenia".

 


NAUKA DLA BIZNESU – SPOTKANIE NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE, Punkt Kontaktowy na Uniwersytecie Ekonomicznym oraz ośrodek sieci Enterprise Europe Network w Poznaniu zapraszają na spotkanie – forum wymiany doświadczeń i informacji pt. „Nauka dla biznesu! Postaw na współpracę – ekonomia źródłem sukcesów i innowacji w Twojej firmie”. Podczas spotkania zaprezentowany zostanie przegląd różnych możliwości finansowania w postaci programów zakładających współpracę nauki oraz przemysłu. Ponadto uczestnicy wydarzenia dowiedzą się jak skutecznie poszukiwać partnerów do wspólnych działań. Spotkanie to także możliwość zapoznania się z doświadczeniami firm i naukowców współpracujących już ze sobą. Uczestnictwo w spotkaniu jest bezpłatne ze względu na dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Komisji Europejskiej.

Termin: 5 czerwca br. (rejestracja do 3 czerwca br.)
Lokalizacja: Uniwersytet Ekonomiczny, sala 236, al. Niepodległości 10, Poznań

Więcej informacji oraz rejestracja uczestników dostępne na stronie http://www.rpk.ppnt.poznan.pl/ w dziale "Szkolenia".

 


JAK NAPISAĆ WNIOSEK DO PROGRAMU RAMOWEGO UE? WARSZTATY (ZMIANA TERMINU)

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE zaprasza Państwa na dwudniowe warsztaty pt.: „Jak napisać wniosek do Programu Ramowego UE? Elementy dobrego projektu”. Warsztaty skierowane są do osób zainteresowanych udziałem w projektach finansowanych z budżetu Programu Ramowego UE oraz napisaniem niezbędnego w tym celu wniosku, które nie mają jednak wcześniejszego doświadczenia z zakresu pisania i realizacji takich wniosków. Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą się jak napisać dobry projekt, na co należy zwrócić szczególną uwagę, aby uzyskał on wysoką ocenę ekspertów KE. Udział w warsztatach pozwoli Państwu odpowiednio przygotować się do składania wniosków w Programie Ramowym HORYZONT 2020.

W programie znajdą się liczne ćwiczenia praktyczne, związane z różnymi etapami przygotowania wniosku, od powstania idei projektu, poprzez budowę dobrego konsorcjum, do kluczowych elementów przygotowania wniosku projektowego oraz jego oceny. Omówione zostaną trzy główne części wniosku: naukowa jakość projektu, wdrożenie i wpływ, a także kwestie związane z budżetem i system składania wniosków.

Termin: 10 i 11 czerwca br.
Lokalizacja: Zespół Inkubatorów Wysokich Technologii PPNT FUAM, ul. Rubież 46H, Poznań, sala nr 1.54
Koszt uczestnictwa w warsztatach wynosi w promocyjnej cenie 350 zł.

Więcej informacji oraz rejestracja uczestników dostępne na stronie http://www.rpk.ppnt.poznan.pl/ w dziale "Szkolenia".

 


SZWAJCARSKO-POLSKI PROGRAM  WSPÓŁPRACY – SZKOLENIE Z PISANIA WNIOSKÓW

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE, Regionalne Centrum Informacji dla Naukowców EURAXESS oraz Punkt Kontaktowy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszają Państwa na szkolenie z pisania wniosków stypendialnych w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.

Głównym celem projektów realizowanych przy wsparciu Funduszu Stypendialnego wchodzącego w skład Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy jest utworzenie partnerstw naukowych, które rozwiną zdolności poszczególnych pracowników naukowych, a także doprowadzą do nawiązania lub zacieśnienia kontaktów między badaczami ze Szwajcarii oraz Polski.

Termin:  13 czerwca br.
Lokalizacja: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1

Więcej informacji oraz rejestracja wkrótce na stronie internetowej http://www.rpk.ppnt.poznan.pl/ w dziale "Szkolenia".

 

KONKURSY

INNOMED – PIERWSZY KONKURS

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło pierwszy konkurs w ramach Programu INNOMED, który ma na celu finansowanie badań naukowych oraz prac rozwojowych nad rozwiązaniami w zakresie medycyny innowacyjnej.

Celem programu jest zwiększenie liczby opracowanych i wdrożonych innowacyjnych technologii w Polsce. Ponadto INNOMED zakłada wzmocnienie współpracy pomiędzy grupami naukowymi dysponującymi odpowiednim know-how i infrastrukturą badawczą a działami badawczo-rozwojowymi firm farmaceutycznych.

Termin nadsyłania wniosków: do 8 lipca br.

Więcej informacji:
http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/programy-sektorowe/innomed/aktualnosci/art,2028,dyrektor-narodowego-centrum-badan-i-rozwoju-oglasza-pierwszy-konkursu-w-ramach-programu-innomed-.html

 


KOMERCJALIZACJA BADAŃ I PRAC ROZWOJOWYCH NA ŚWIECIE – WSPARCIE DLA FIRM

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza do udziału w drugim konkursie w ramach przedsięwzięcia „GO_GLOBAL.PL Wsparcie innowacyjnych firm komercjalizujących wyniki badań naukowych i prac rozwojowych na rynkach światowych”.

Dofinansowanie w ramach ww. inicjatywy przeznaczone jest na wsparcie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych realizowanych przez innowacyjne mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa działające w sektorze wysokiej i średnio-wysokiej technologii. Wsparcie zostanie zaoferowane na opracowanie i wstępną weryfikację strategii przejścia z rynku lokalnego na rynki światowe.

Termin nadsyłania wniosków: do 25 czerwca br.

Więcej informacji:
http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/goglobal/aktualnosci/art,2013,ii-konkurs-w-ramach-przedsiewziecia-pilotazowego-go_global-pl-wsparcie-innowacyjnych-firm-komercjalizujacych-wyniki-badan-naukow.html

 


NAGRODA KALINGA – WYROŻNIENIE UNESCO DLA POPULARYZATORÓW NAUKI

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza do składania kandydatur do UNESCO-Kalinga Prize for the Popularization of Science 2013. Jest to międzynarodowe wyróżnienie przyznawane za publikacje, filmy lub programy radiowe i telewizyjne ułatwiające zrozumienie problemów naukowych i technicznych. Otrzymują je wybitni wykładowcy, pisarze, wydawcy, dyrektorzy radiowi i telewizyjni lub producenci filmowi.

Każde państwo może nominować do niej jednego kandydata, rekomendowanego przez krajowe środowisko naukowe. Zgłoszenia należy składać za pośrednictwem Krajowego Komitetu do spraw UNESCO. Powinny one zawierać dokumenty w językach angielskim lub francuskim, m.in. biografię, listę publikacji oraz podsumowanie kariery jako popularyzatora nauki.

Termin zgłaszania kandydatur: do 15 czerwca br.

Więcej informacji:
http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/aktualnosci/aktualnosci/artykul/5-tysiecy-dolarow-dla-laureata-unesco-kalinga-prize/
 


ŁAŃCUCH DOSTAW PODSTAWOWYCH SUROWCÓW MINERALNYCH
KONKURS NA MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY BADAWCZE

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) zaprasza do udziału w pilotażowym konkursie na międzynarodowe projekty badawcze w ramach ERA-NET ERA-MIN pt. "Sustainable and responsible supply of primary resources”. Na finansowanie polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR dysponuje budżetem w wysokości czterystu tysięcy euro.

Termin nadsyłania wniosków: do 27 czerwca br.

Więcej informacji:
http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/era-min/aktualnosci/art,2014,pierwszy-konkurs-w-ramach-era-net-era-min.html

WYDARZENIA

OCHRONA WYNALAZKÓW I WYNIKÓW PRAC BADAWCZYCH W PRAKTYCE
BEZPŁATNE WARSZTATY

Fundacja JWP Masz Pomysł? Masz Patent. Masz Zysk! zaprasza do udziału w bezpłatnych warsztatach edukacyjnych dla pracowników organizacji badawczych i instytucji otoczenia biznesu. Prowadzące powiedzą m.in. jak chronić własność intelektualną w organizacjach badawczo-rozwojowych, jakie prawa przysługują twórcom wynalazku, jak dobrać efektywną strategię patentową oraz jak czerpać zyski z patentu.

Warsztaty są skierowane przede wszystkim do pracowników działów B+R,  pracowników naukowych,  doktorantów, pracowników instytutów badawczo-rozwojowych i instytucji otoczenia biznesu. Fundacja JWP jest organizacją pozarządową nie nastawioną na zysk, stawiającą sobie za cel popularyzację wiedzy z zakresu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej oraz wspieranie innowacyjności.

Termin: 5 czerwca br.
Lokalizacja: Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego, sala 4.31, ul. Żwirki i Wigury 101, Warszawa

Więcej informacji oraz rejestracja:
http://www.jwp-fundacja.pl/news/zapraszamy_serdecznie_na_bezplatne_warsztaty_edukacyjne.html

WIADOMOŚCI

FINANSOWANIE BADAŃ – PREZENTACJA NCN DOSTĘPNA W INTERNECIE

Narodowe Centrum Nauki udostępniło na swojej stronie internetowej prezentację z warsztatów dla pracowników jednostek naukowych, zajmujących się administracyjną i finansową obsługą projektów badawczych. Warsztaty odbyły się 8 maja br. w ramach Dni Narodowego Centrum Nauki.

Prezentacja do pobrania (PDF):
http://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/prezentacja_warsztaty.pdf

 


Opracowanie:
Paweł Kaczmarek
e-mail: pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl