Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 216 z dnia 30 kwietnia 2013

 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl
http://www.facebook.com/RPK.Poznan

SZKOLENIA

NAUKI MEDYCZNE DLA BIZNESU

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE, Punkt Kontaktowy na Uniwersytecie Medycznym oraz ośrodek sieci Enterprise Europe Network w Poznaniu zapraszają na spotkanie – forum wymiany doświadczeń i informacji pt. „Nauka dla biznesu! Postaw na współpracę – dziś nauki medyczne”. Podczas spotkania zaprezentowany zostanie przegląd różnych możliwości finansowania w postaci programów zakładających współpracę nauki oraz przemysłu. Ponadto uczestnicy wydarzenia dowiedzą się jak skutecznie poszukiwać partnerów do wspólnych działań. Spotkanie to także możliwość zapoznania się z doświadczeniami firm i naukowców współpracujących już ze sobą. Uczestnictwo w spotkaniu jest bezpłatne ze względu na dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Komisji Europejskiej.

Termin: 8 maja br. (rejestracja do 6 maja br.)
Lokalizacja: Centrum Biblioteczno-Kongresowe Uniwersytetu Medycznego, Sala Senacka, ul. Przybyszewskiego 37, Poznań

Więcej informacji oraz rejestracja uczestników dostępne na stronie http://www.rpk.ppnt.poznan.pl/ w dziale "Szkolenia".

 


WARSZTATY PISANIA WNIOSKÓW O GRANTY MARIE-CURIE

W związku z ogłoszeniem przez Komisję Europejską nowych konkursów w Programie Szczegółowym "LUDZIE" (część 7. Programu Ramowego UE), Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu wraz z Punktem Kontaktowym przy Uniwersytecie Zielonogórskim zapraszają na warsztaty na temat pisania wniosków stypendialnych o granty indywidualne Marie Curie.

Spotkanie kierowane jest do osób posiadających co najmniej czteroletnie doświadczenie w prowadzeniu prac badawczych lub stopień doktora, chcących przeprowadzić zagranicą indywidualne projekty badawczo-szkoleniowe, umożliwiające uzyskanie nowych umiejętności i kompetencji. W programie przewidziano możliwość odbycia indywidualnych konsultacji.

Dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne.

Termin: 9 maja br.
Lokalizacja: Uniwersytet Zielonogórski, Kampus A, Sala Rady Wydziału Ekonomii i Zarządzania, ul. Podgórna 50, Zielona Góra

Więcej informacji:
http://www.dwz.uz.zgora.pl/pl/komunikaty_pl.html?typ=t&ID=505

 


JAK NAPISAĆ WNIOSEK DO PROGRAMU RAMOWEGO UE? WARSZTATY

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE zaprasza Państwa na dwudniowe warsztaty pt.: „Jak napisać wniosek do Programu Ramowego UE? Elementy dobrego projektu”. Warsztaty skierowane są do osób zainteresowanych udziałem w projektach finansowanych z budżetu Programu Ramowego UE oraz napisaniem niezbędnego w tym celu wniosku, które nie mają jednak wcześniejszego doświadczenia z zakresu pisania i realizacji takich wniosków. Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą się jak napisać dobry projekt, na co należy zwrócić szczególną uwagę, aby uzyskał on wysoką ocenę ekspertów KE. Udział w warsztatach pozwoli Państwu odpowiednio przygotować się do składania wniosków w Programie Ramowym HORYZONT 2020.

W programie znajdą się liczne ćwiczenia praktyczne, związane z różnymi etapami przygotowania wniosku, od powstania idei projektu, poprzez budowę dobrego konsorcjum, do kluczowych elementów przygotowania wniosku projektowego oraz jego oceny. Omówione zostaną trzy główne części wniosku: naukowa jakość projektu, wdrożenie i wpływ, a także kwestie związane z budżetem i system składania wniosków.

Termin: 21 i 22 maja br.
Lokalizacja: Zespół Inkubatorów Wysokich Technologii PPNT FUAM, ul. Rubież 46H, Poznań, sala nr 1.54
Koszt uczestnictwa w warsztatach wynosi w promocyjnej cenie 350 zł.

Więcej informacji oraz rejestracja uczestników dostępne na stronie http://www.rpk.ppnt.poznan.pl/ w dziale "Szkolenia".

 


RAPORTOWANIE W 7. PROGRAMIE RAMOWYM UE

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu zaprasza na warsztaty pt. „Raport idealny w 7.PR”. Uczestnicy spotkania zapoznają się z zasadami raportowania w 7. Programie Ramowym UE (7. PR).

Omówione zostaną poszczególne punkty formularza raportu na bazie projektów w Programach Współpraca i Możliwości w 7.PR. Zaprezentowany będzie również elektroniczny system składania sprawozdań, który jest obowiązkowy dla wszystkich realizatorów projektów w 7.PR. W programie przewidziane są ćwiczenia praktyczne, związane z różnymi elementami raportu. Oprócz części merytorycznej przedstawione zostaną również aspekty finansowe sprawozdawczości, w tym niezbędne formularze.

Termin: 28 maja br.
Lokalizacja: Zespół Inkubatorów Wysokich Technologii PPNT FUAM, ul. Rubież 46H, Poznań, sala nr 1.54

Więcej informacji oraz rejestracja wkrótce na stronie internetowej http://www.rpk.ppnt.poznan.pl/ w dziale "Szkolenia".

 

KONKURSY

KONKURS NA MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY BADAWCZE W DZIEDZINIE TRANSPORTU

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza do udziału w pierwszym konkursie na międzynarodowe projekty badawcze w ramach programu ERA-NET Transport III. Tematyka konkursu obejmuje tzw. Future Travelling, który skupia się na zapewnieniu kompleksowych rozwiązań dla ekologicznych, bezpiecznych, wygodnych i zintegrowanych systemów transportowych.

Termin składania wniosków: do 4 listopada br.

Więcej informacji:
http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/ent-iii/aktualnosci/art,2004,otwarcie-pierwszego-konkursu-w-ramach-era-net-transport-iii.html

 


NAGRODY NAUKOWE POLITYKI

Tygodnik „Polityka” ogłosił trzynastą edycję konkursu o Nagrody Naukowe Polityki. Swoje kandydatury mogą nadsyłać młodzi naukowcy, którzy opiszą w przystępnej formie własny dorobek oraz pomysły badawcze z ostatnich dwóch lat (badania, prace naukowe bądź popularnonaukowe, publikacje książkowe itp.). Zgłaszając się do konkursu, należy także przedstawić sens intelektualny oraz społeczny prowadzonych przez siebie badań.

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 30 czerwca br.

Więcej informacji:
http://www.polityka.pl/nauka/1526381,1,13-edycja-nagrod-naukowych-polityki-otwarta.read

 


STYPENDIA NAUKOWE DLA MŁODYCH BADACZEK

Uruchomiono nabór wniosków w szesnastej edycji programu stypendialnego UNESCO-L'OREAL International Fellowship for Young Women in Life Sciences. Konkurs skierowany jest do kobiet, które mają nie więcej niż trzydzieści pięć lat i prowadzą badania w następujących dziedzinach: biologia, biochemia, biotechnologia, rolnictwo, medycyna, farmacja oraz fizjologia. Warunkiem udziału w konkursie jest uzyskanie stopnia doktora bądź uczestnictwo w studiach doktoranckich.

Termin składania wniosków: do 30 maja br.

Więcej informacji:
http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/aktualnosci/aktualnosci/artykul/stypendia-unesco-loreal-dla-kobiet-naukowcow-1/

WYDARZENIA

KONFERENCJA WIRE 2013 – TYDZIEŃ INNOWACYJNYCH REGIONÓW W EUROPIE

Komisja Europejska oraz Enterprise Ireland zapraszają do udziału w konferencji pt. „Regions: leading the way - Research and Innovation for growth and competitiveness”. Wystąpienia i dyskusje w ramach tego wydarzenia będą skupiać się na regionalnych aspektach  istotnych dla końcowych etapów projektowania programu Horyzont 2020 oraz na zagadnieniach poruszanych w ramach polityki spójności 2014-2020 i Europy 2020. Konferencja jest okazją dla władz regionalnych, agencji finansujących, przedstawicieli krajowych organów badawczych, przedsiębiorstw i przemysłu do nawiązania dialogu oraz współdziałania z politykami lokalnymi, regionalnymi i krajowymi w powyższych kwestiach.

Termin: 6 i 7 czerwca br.
Lokalizacja: University College Cork – National University of Ireland, Cork, Irlandia

Więcej informacji oraz rejestracja:
http://wire2013.eu/

WIADOMOŚCI

BAZA OFERT PRACY W PROJEKTACH FINANSOWANYCH PRZEZ NCN

Informujemy, że Narodowe Centrum Nauki (NCN) uruchomiło bazę ofert pracy w projektach przez siebie finansowanych. Wszyscy, którzy oferują zatrudnienie w projektach realizowanych w ramach konkursów NCN, mogą skorzystać z formularza pozwalającego na umieszczenie ww. ofert na stronie Centrum.

Odnośnik do bazy ofert pracy:
http://www.ncn.gov.pl/baza-ofert/

 


WZROŚNIE EFEKTYWNOŚĆ FINANSOWANIA NAUKI

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poinformowało, że Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu nowelizacji ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy to kontynuacja zmian wprowadzanych od 2010 roku. Rozpoczęły one m.in. proces zwiększania aktywności jednostek naukowych w ramach międzynarodowych przedsięwzięć badawczych.

Na osiągnięcie tego celu przeznaczono w ostatnich latach około dwadzieścia sześć miliardów złotych, zainwestowanych głównie w infrastrukturę laboratoryjną i dydaktyczną. Obecnie proponowane zapisy mają usprawnić finansowanie polskiej nauki, tak by m.in. poprawić dostęp do infrastruktury badawczej, dostosować finansowanie dużej infrastruktury badawczej do Europejskiej Przestrzeni Badawczej, zwiększyć udział polskich naukowców w międzynarodowych projektach naukowych, wzmocnić finansowanie najlepszych jednostek naukowych, a także zapewnić bardziej efektywną promocję wyników badań naukowych.

Więcej informacji:
http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/aktualnosci/aktualnosci/artykul/wzrosnie-efektywnosc-finansowania-nauki/

 


Opracowanie:
Paweł Kaczmarek
e-mail: pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl