Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 215 z dnia 15 kwietnia 2013

 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl
http://www.facebook.com/RPK.Poznan

SZKOLENIA

SEMINARIUM - PROGRAMY NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Przypominamy o organizowanym przez Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE wraz z Punktem Kontaktowym na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu seminarium pt.: „Programy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju”. Podczas spotkania omówione zostaną programy i inicjatywy wspierające polskie jednostki naukowe oraz przedsiębiorstwa w rozwijaniu ich zdolności do tworzenia i wykorzystywania innowacji: LIDER, INNOTECH, Program Badań Stosowanych, Program Patent Plus oraz projekty międzynarodowe typu ERA-NET.

Spotkanie poprowadzą pracownicy NCBR, odpowiedzialni za obsługę poszczególnych programów. Dlatego też udział w wydarzeniu będzie niepowtarzalną okazją, by dowiedzieć się, jakie są aktualne zasady przygotowania wniosków, kryteria oceny, terminy oraz wymogi realizacji projektów. Uczestnictwo w seminarium jest bezpłatne ze względu na dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Termin: 25 kwietnia br. (rejestracja do 22 kwietnia br.)
Lokalizacja: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Więcej informacji oraz rejestracja uczestników wkrótce na stronie http://www.rpk.ppnt.poznan.pl/ w dziale "Szkolenia"

 


NAUKI MEDYCZNE DLA BIZNESU

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE, Punkt Kontaktowy na Uniwersytecie Medycznym oraz ośrodek sieci Enterprise Europe Network w Poznaniu zapraszają na spotkanie – forum wymiany doświadczeń i informacji pt. „Nauka dla biznesu! Postaw na współpracę – dziś nauki medyczne”. Podczas spotkania zaprezentowany zostanie przegląd różnych możliwości finansowania w postaci programów zakładających współpracę nauki oraz przemysłu. Ponadto uczestnicy wydarzenia dowiedzą się jak skutecznie poszukiwać partnerów do wspólnych działań. Spotkanie to także możliwość zapoznania się z doświadczeniami firm i naukowców współpracujących już ze sobą. Uczestnictwo w spotkaniu jest bezpłatne ze względu na dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Komisji Europejskiej.

Termin: 8 maja br. (rejestracja do 6 maja br.)
Lokalizacja: Centrum Biblioteczno-Kongresowe Uniwersytetu Medycznego, Sala Senacka, ul. Przybyszewskiego 37, Poznań

Więcej informacji oraz rejestracja uczestników wkrótce na stronie http://www.rpk.ppnt.poznan.pl/ w dziale "Szkolenia".

 

KONKURSY

KANADA - STYPENDIUM DLA DOKTORANTÓW
NAUKI HUMANISTYCZNE, SPOŁECZNE I SZTUKI PIĘKNE

Instytut Studiów Austriackich i Środkowoeuropejskich Uniwersytetu Alberty zaprasza naukowców z Polski do ubiegania się o roczne stypendium doktoranckie. Oferta skierowana jest do młodych badaczy z każdej dziedziny nauk humanistycznych, społecznych i sztuk pięknych.

Od kandydatów wymagana jest biegła znajomość języka angielskiego (w mowie jak i w piśmie) oraz podstawowa znajomość języka niemieckiego lub innego języka środkowoeuropejskiego. Udokumentowana praca badawcza będzie dodatkowym atutem.

Termin składania wniosków: do 30 kwietnia br.

Więcej informacji:
http://www.wirth.ualberta.ca/Awards/Polish.aspx

 


POLSKO-AMERYKAŃSKA KOMISJA FULBRIGHTA
STYPENDIA BADAWCZE DLA DOKTORANTÓW

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta zaprasza do starania się o stypendium przeznaczone na prowadzenie badań związanych z przygotowywaną rozprawą doktorską (Junior Advanced Research Awards 2014-2015). Przyjmowane są zgłoszenia dotyczące wszystkich dziedzin. Stypendium przeznaczone jest dla doktorantów w polskich uczelniach i instytucjach naukowych, którzy w roku realizacji stypendium będą uczestnikami ostatnich dwóch lat studiów doktoranckich i których rozprawa doktorska będzie ukończona nie wcześniej, niż po powrocie ze stypendium.

Termin składania wniosków: do 29 czerwca br.

Więcej informacji:
http://www.fulbright.edu.pl/index.php/programy/dla-polakow/junior-advanced-research-program

 


STYPENDIA FUNDACJI LANCKOROŃSKICH DLA HUMANISTÓW
ŚRODKI NA BADANIA ZAGRANICZNE!

Polska Akademia Umiejętności dysponuje stypendiami przyznawanymi przez Fundację Lanckorońskich i Fundację z Brzezia Lanckorońskich na prowadzenie badań zagranicznych w Rzymie, Wiedniu, Londynie i wyjątkowo w innych ośrodkach naukowych w Europie. Stypendia mogą zostać przyznane archeologom śródziemnomorskim, historykom, historykom sztuki, filologom klasycznym oraz historykom filozofii. Zakres tematyki poruszanej przez historyków (wszystkie kategorie) nie może wykraczać poza rok 1989. Zgodnie z dotychczasową praktyką można składać wnioski o stypendia do Rzymu, Londynu, Wiednia i wyjątkowo do innych ośrodków naukowych w Europie.

Termin składania wniosków: do 15 maja br.

Więcej informacji:
http://pau.krakow.pl/index.php/2008031766/Stypendia-Fundacji-Lanckoronskich.html

 


NAJLEPSZE FIRMY I STARTUPY TECHNOLOGICZNE – KONKURS

Aula Polska - inicjatywa non profit – zaprasza do udziału w kolejnej edycji konkursu Aulery. Jego celem jest  wyróżnienie tych firm, które konsekwentnie rozwijają się w środowisku innowacyjnych technologii i promują kulturę przedsiębiorczości. Konkurs kierowany jest do wszystkich startupów technologicznych bez względu na staż rynkowy bądź liczbę zatrudnianych pracowników.

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 1 maja br.

Więcej informacji:
http://2013.aulery.com/o-konkursie/

 

WYDARZENIA

SYMPOZJUM KRAJOWEJ RADY KOORDYNATORÓW PROJEKTÓW BADAWCZYCH UE
HORYZONT 2020. PROJEKTY UNII EUROPEJSKIEJ I WDROŻENIA

Krajowa Rada Koordynatorów Projektów Badawczych UE (KRAB) serdecznie zaprasza do udziału w dziewiątym sympozjum KRAB, którego współorganizatorem i gospodarzem jest Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE, działający w Poznańskim Parku Naukowo - Technologicznym Fundacji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza (PPNT FUAM).

Sympozjum, w głównej mierze, poświęcone będzie tematyce dotyczącej nowego programu na rzecz rozwoju badań naukowych, innowacji i konkurencyjności w Europie: HORYZONT 2020. O szansach i nadziejach z nim związanych, a także o jego założeniach, opowie prof. Jacek Guliński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W programie znajdą się również wystąpienia doświadczonych naukowców, którzy z sukcesem realizują projekty badawcze w kooperacji z przemysłem, a także przedsiębiorcy, którzy współpracują z naukowcami. Uczestnicy Sympozjum będą mieli okazję przekonać się, że związek nauki i biznesu jest możliwy i owocny. Zaproszeni eksperci będą próbowali znaleźć odpowiedź na pytanie, czy w Polsce można z sukcesem wdrażać wyniki badań naukowych? Przedstawione zostaną również dobre praktyki wspierające komercjalizację badań naukowych na świecie, a także podjęta zostanie dyskusja na temat marketingu badań naukowych.

Podczas sympozjum odbędzie się również Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo - Wyborcze KRAB.

Termin: 17 maja br. (rejestracja do 13 maja br.)
Miejsce: Zespół Inkubatorów Wysokich Technologii PPNT FUAM, sala 1.54, ul. Rubież 46H, 61-612 Poznań

Więcej informacji oraz rejestracja:
http://9sympozjumkrabpoznan2013.syskonf.pl

WIADOMOŚCI

KOMISJA EUROPEJSKA - RANKING INNOWACYJNOŚCI 2013

Komisja Europejska opublikowała tablicę wyników z 2013 roku w zakresie badań i innowacji, która pokazuje pozycję poszczególnych państw członkowskich UE. Polska została sklasyfikowana jako innowator o skromnych wynikach (podobnie jak np. Łotwa, Rumunia oraz Bułgaria) tzn. znacznie niższych od średniej Unii Europejskiej.

Wspomniana tablica wyników innowacyjności opiera się obecnie na 24 wskaźnikach, które są pogrupowane w trzy główne kategorie:

- warunki podstawowe - podstawowe elementy, które umożliwiają innowacje (zasoby ludzkie, otwarte, doskonałe i atrakcyjne systemy badań oraz finansowanie i wsparcie),

- działalność przedsiębiorstw - kategoria odzwierciedlająca wysiłki europejskich przedsiębiorstw w zakresie innowacji (ich inwestycje, powiązania i przedsiębiorczość, aktywa intelektualne),

- produkty -  które pokazują, jak innowacje przekładają się na korzyści dla całej gospodarki (innowatorzy i skutki gospodarcze, w tym zatrudnienie).

Więcej informacji:
http://www.kpk.gov.pl/aktualnosci/shownews.html?id=10592

Innovation Union Scoreboard 2013 [PDF]:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius-2013_en.pdf

 


Opracowanie:
Paweł Kaczmarek
e-mail: pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl