Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 214 z dnia 2 kwietnia 2013

 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl
http://www.facebook.com/RPK.Poznan

SZKOLENIA

SEMINARIUM - PROGRAMY NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE wraz z Punktem Kontaktowym na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu zapraszają na seminarium pt.: „Programy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju”. Podczas seminarium omówione zostaną programy i inicjatywy wspierające polskie jednostki naukowe oraz przedsiębiorstwa w rozwijaniu ich zdolności do tworzenia i wykorzystywania innowacji: LIDER, INNOTECH, Program Badań Stosowanych, Program Patent Plus oraz projekty międzynarodowe typu ERA-NET.

Spotkanie poprowadzą pracownicy NCBR, odpowiedzialni za obsługę poszczególnych programów. Dlatego też udział w wydarzeniu będzie niepowtarzalną okazją, by dowiedzieć się, jakie są aktualne zasady przygotowania wniosków, kryteria oceny, terminy oraz wymogi realizacji projektów. Uczestnictwo w seminarium jest bezpłatne ze względu na dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Termin: 25 kwietnia br. (rejestracja do 22 kwietnia br.)
Lokalizacja: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Więcej informacji oraz rejestracja uczestników wkrótce na stronie http://www.rpk.ppnt.poznan.pl/ w dziale "Szkolenia"

 


WARSZTATY PISANIA WNIOSKÓW O GRANTY MARIE CURIE

Przypominamy, że w związku z ogłoszeniem przez Komisję Europejską nowych konkursów na granty indywidualne Marie Curie Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych Unii Europejskiej wraz z Punktem Kontaktowym na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu organizują warsztaty na temat pisania wniosków stypendialnych o granty indywidualne Marie Curie.

Spotkanie kierowane jest do osób posiadających co najmniej czteroletnie doświadczenie w prowadzeniu prac badawczych lub stopień doktora, chcących przeprowadzić zagranicą indywidualne projekty badawczo-szkoleniowe, umożliwiające uzyskanie nowych umiejętności i kompetencji.

W programie przewidziano możliwość odbycia indywidualnych konsultacji. Osoby, które mają już pomysły projektowe i chciałyby je skonsultować proszone są o przesłanie szkiców projektowych do 9 kwietnia br. na adres ab@ppnt.poznan.pl. Dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne.

Termin: 11 kwietnia br. (rejestracja otwarta do 9 kwietnia br.)
Lokalizacja: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Collegium Minus, Sala Senatu UAM (II piętro), ul. Wieniawskiego 1, Poznań

Więcej informacji oraz rejestracja dostępne na stronie internetowej http://www.rpk.ppnt.poznan.pl/ w dziale "Szkolenia".

 

KONKURSY

PROGRAM POLLUX – DRUGI KONKURS URUCHOMIONY

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) zaprasza do udziału w drugim konkursie w ramach Programu POLLUX. Obejmuje on następujące zagadnienia:
- bezpieczeństwo informacji: rozwój bezpiecznych zastosowań opartych o IT z uwzględnieniem interdyscyplinarnego charakteru sektorów wzrostu; bezpieczne usługi dla biznesu i społeczeństwa,
- projektowanie usług dla biznesu: projektowanie i zarządzanie elastycznymi i efektywnymi strategiami usług dla biznesu,
- rozwój i działanie systemu finansowego: jakość usług świadczonych klientom, rozwój nowych produktów i usług, zarządzanie kanałami dystrybucji,
- działanie sieci telekomunikacyjnych i multimediów: dystrybucja i personalizacja sygnałów satelitarnych; badania inteligentnych, samoorganizujących się sieci dynamicznych w celu usprawnienia i poprawy ciągłości transmisji.

NCBR przeznaczy milion euro na dofinansowanie projektów polskich podmiotów, które zostaną zaakceptowane do finansowania w procedurze konkursowej.

Termin nadsyłania wniosków: do 4 czerwca br.

Więcej informacji:
http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-dwustronna/luksemburg/ii-konkurs/art,1922,program-pollux-informacja-dotyczaca-2-konkursu.html

 


TRZY KONKURSY OD NCN!

Narodowe Centrum Nauki zaprasza do udziału w otwartych 15 marca br. piątych edycjach następujących konkursów:
- OPUS 5 - na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,
- PRELUDIUM 5 - na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora,
- SONATA 5 - na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.

Termin nadsyłania wniosków (każdy z ww. konkursów): do 15 czerwca br.

Więcej informacji:
http://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2013-03-15-konkursy-ogloszenie

 


ENERGIA ELEKTRYCZNA Z ENERGII SŁONECZNEJ – KONKURS SOLAR-ERA.NET

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza do udziału w międzynarodowym konkursie w ramach programu SOLAR-ERA.NET. Jego celem jest wspieranie strategicznego planowania, programowania i prowadzenia badań związanych z systemami wytwarzania energii elektrycznej z wykorzystaniem energii słonecznej. Wnioski projektowe mogą być składane przez konsorcja międzynarodowe w następujących tematach:
- innovative processes for inorganic thin-film cells & modules,
- dedicated modules for BIPV design and manufacturing,
- grid integration and large-scale deployment of PV,
- high-efficiency PV modules based on next generation c-Si solar cells,
- solar glass and encapsulation materials,
- cost reduction and efficiency increase in components,
- dispatchability through storage and hybridisation,
- new fluids for STE plants.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczyło budżet w wysokości 750 tysięcy euro na sfinansowanie zwycięskich projektów z udziałem polskich zespołów badawczych.

Termin składania wniosków wstępnych: do 15 maja br.

Więcej informacji:
http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/solar/aktualnosci/art,1883,miedzynarodowy-konkurs-w-ramach-solar-era-net-otwarty.html

 


STYPENDIUM BADAWCZE W WIELKIEJ BRYTANII

Akademia Brytyjska (The British Academy - BA) oraz Towarzystwo Królewskie (The Royal Society - RS) ogłaszają nabór na stypendium dla młodych naukowców z tytułem doktora pochodzących spoza Wielkiej Brytanii. Celem stypendium jest umożliwienie ww. naukowcom prowadzenia badań (przez okres dwóch lat) w wybranych instytucjach brytyjskich w zakresie dziedzin reprezentowanych przez BA oraz RS (m.in. nauki przyrodnicze, społeczne oraz humanistyczne).    

Termin składania wniosków: do 10 kwietnia br.

Więcej informacji
http://royalsociety.org/grants/schemes/newton-international/

 


OFERTA DLA DOKTORANTÓW I DOKTORÓW - STYPENDIUM BADAWCZE W TURCJI

Tureckie Centrum Naukowo-Badawcze (Turkiye Bilimsel ve Teknolojik Arastirma Kurumu - TUBITAK) zaprasza doktorantów oraz naukowców ze stopniem doktora do składania wniosków o stypendia badawcze dla cudzoziemców. Akceptowane są wnioski dotyczące badań w następujących dziedzinach: nauki przyrodnicze, nauki medyczne, nauki inżynieryjne i technologiczne, nauki rolnicze, nauki społeczne oraz humanistyczne. Maksymalny czas trwania stypendium to 12 miesięcy. Aplikanci nie mogą mieć więcej niż 35 lat.

Termin składania wniosków:
do 12 kwietnia br. (pierwszy nabór)
od 27 września do 11 października br. (drugi nabór)

Więcej informacji
http://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/postdoctoral/international-programmes/content-2216-research-fellowship-programme-for-foreign-citizens

WYDARZENIA

KONFERENCJA „RESEARCHER CAREERS AND MOBILITY” W DUBLINIE
DARMOWY PRZELOT I ZAKWATEROWANIE DLA 12 ZWYCIĘZCÓW KONKURSU!

Stowarzyszenie Irlandzkich Uniwersytetów zaprasza do zgłaszania chęci udziału w organizowanej pod patronatem irlandzkiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej konferencji „Researcher Careers and Mobility”. Wydarzenie to będzie poświęcone następującym tematom:
- realizacja koncepcji Europejskiej Przestrzeni Badawczej (do roku 2014),
- kwestie związane z zatrudnianiem naukowców,
- szkolenie doktorantów (w celu sprostania potrzebom przyszłości),
- rozwój zawodowy naukowców,
- mobilność ludzi (ruch transgraniczny i międzysektorowy).

Organizatorzy konferencji zorganizowali ponadto konkurs dla naukowców (bez względu na kraj pochodzenia czy posiadane doświadczenie badawcze) chętnych do podzielenia się z uczestnikami konferencji swoimi poglądami oraz doświadczeniami związanymi z ww. tematami przewodnimi wydarzenia. Irlandzka Rada ds. Badań Naukowych wystosuje do zwycięzców konkursu specjalne zaproszenia na konferencję oraz pokryje ich koszty podróży oraz zakwaterowania (okres 3 dni) w Dublinie.

Termin konferencji: 14 i 15 maja br.
Termin nadsyłania zgłoszeń na konkurs: do 5 kwietnia br.

Lokalizacja: Zamek Dubliński, Dublin, Irlandia

Więcej informacji (konferencja):
http://www.iua.ie/research-innovation/rcm/

Więcej informacji (konkurs):
http://www.iua.ie/research-innovation/rcm/researcher-travel-bursary-competition/

WIADOMOŚCI

NAUKA W POLSCE – RAPORT MNISW

Zapraszamy do zapoznania się z raportem „Nauka w Polsce”, opracowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zawiera on najnowsze dane na temat struktury wydatków przeznaczonych na badania, informacje o kadrze akademickiej w kraju, z uwzględnieniem m.in. jej zaangażowania w pozyskiwanie środków na badania w podziale na regiony oraz aktualne dane o inwestycjach w szkolnictwie wyższym i nauce. Analiza danych w nim zawartych pozwala na zrozumienie trendów i zmian, jakie zachodzą w polskiej nauce przy rosnącej puli pieniędzy wydatkowanych na badania naukowe.

Raport „Nauka w Polsce” – edycja pierwsza (PDF):
http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/ministerstwo/Aktualnosci/20130314_raport_nauka_w_polsce.pdf

 


Opracowanie:
Paweł Kaczmarek
e-mail: pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl