Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 213 z dnia 15 marca 2013

 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl
http://www.facebook.com/RPK.Poznan

 Spokojnych i Radosnych Świąt Wielkanocnych.
Wesołego Alleluja.

życzy
Zespół Regionalnego Punktu Kontaktowego
Programów Ramowych UE

 


 

SZKOLENIA

CORDIS ORAZ PARTICIPANT PORTAL - NOWE FUNKCJE I MOŻLIWOŚCI

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE wspólnie z Lokalnym Punktem Kontaktowym na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu zapraszają na szkolenie „Cordis oraz Participant Portal bez tajemnic. Nowe funkcje i możliwości”.

Podczas szkolenia zaprezentowany zostanie szczegółowo serwis Komisji Europejskiej CORDIS, na którym dostępne są informacje dotyczące 7. Programu Ramowego UE. Ponadto omówiony zostanie Partners Service, który umożliwia zamieszczenie profilu naukowca, instytucji badawczej bądź przedsiębiorstwa poszukujących partnerów do współpracy międzynarodowej. Przedstawiony zostanie także Participant Portal, na którym dostępne są informacje dotyczące aktualnie ogłaszanych konkursów, dokumentacja niezbędna przy składaniu wniosków oraz realizacji projektów. Na portalu tym znajduje się również baza ekspertów Komisji Europejskiej dająca możliwość zarejestrowania się jako ewaluator wniosków składanych do programów ramowych.

Termin szkolenia: 19 marca br.

Lokalizacja: Uniwersytet Ekonomiczny, laboratorium komputerowe – sala 207,
Al. Niepodległości 10, Poznań

Więcej informacji oraz rejestracja na stronie internetowej http://www.rpk.ppnt.poznan.pl/ w dziale "Szkolenia".

 


MOŻLIWOŚCI STYPENDIALNE DLA DOKTORANTÓW I MŁODYCH NAUKOWCÓW

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE, Regionalne Centrum Informacji dla Naukowców EURAXESS oraz Punkt Kontaktowy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszają na seminarium pt. „Kariera naukowa w Europie. Możliwości finansowania stypendiów dla doktorantów i młodych naukowców”.

Doktoranci oraz młodzi naukowcy biorący udział w wydarzeniu będą mogli poznać możliwości stypendialne oferowane im przez różne organizacje. Podczas seminarium swoje wystąpienia będą mieli wykładowcy z DAAD, SCIEX oraz Komisji Fulbrighta. Zaprezentowany zostanie system stypendialny Marie Curie oraz portal EURAXESS. Swoimi doświadczeniami podzielą się ponadto laureaci rożnych programów stypendialnych skierowanych do młodych naukowców. Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne ze względu na dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Termin: 26 marca br.
Lokalizacja: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, ul. Wieniawskiego 1, Aula Lubrańskiego, Poznań

Więcej informacji oraz rejestracja dostępne na stronie internetowej http://www.rpk.ppnt.poznan.pl/ w dziale "Szkolenia".

 


WARSZTATY PISANIA WNIOSKÓW O GRANTY MARIE CURIE

W związku z ogłoszeniem przez Komisję Europejską nowych konkursów na granty indywidualne Marie Curie (patrz dział „Konkursy” na stronie internetowej http://www.rpk.ppnt.poznan.pl/ ) Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych Unii Europejskiej wraz z Punktem Kontaktowym na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszają na warsztaty na temat pisania wniosków stypendialnych o granty indywidualne Marie Curie.

Spotkanie kierowane jest do osób posiadających co najmniej czteroletnie doświadczenie w prowadzeniu prac badawczych lub stopień doktora, chcących przeprowadzić zagranicą indywidualne projekty badawczo-szkoleniowe, umożliwiające uzyskanie nowych umiejętności i kompetencji.

W programie przewidziano możliwość odbycia indywidualnych konsultacji. Osoby, które mają już pomysły projektowe i chciałyby je skonsultować proszone są o przesłanie szkiców projektowych do 8 kwietnia br. na adres ab@ppnt.poznan.pl. Dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne.

Termin: 11 kwietnia br.

Więcej informacji oraz rejestracja wkrótce dostępne na stronie internetowej http://www.rpk.ppnt.poznan.pl/ w dziale "Szkolenia".

 

KONKURSY

GRANTY INDYWIDUALNE MARIE CURIE OSTATNIA EDYCJA W 7. PROGRAMIE RAMOWYM UE!

Komisja Europejska ogłosiła 14 marca br. ostatnią w 7. Programie Ramowym UE edycję konkursów na indywidualne granty wyjazdowe na terenie Europy (Marie Curie Intra European Fellowships - IEF), granty dla doświadczonych naukowców przyjeżdżających do Europy z państw trzecich (Marie Curie International Incoming Fellowships - IIF) oraz indywidualne granty wyjazdowe poza Europę (Marie Curie International Outgoing Fellowships - IOF).

IEF - umożliwiają naukowcom prowadzenie badań przez okres od 12 do 24 miesięcy w placówce naukowej lub przedsiębiorstwie innego kraju europejskiego
IIF - przeznaczone są dla doświadczonych naukowców spoza Europy zainteresowanych prowadzeniem w Europie badań przez okres od 12 do 24 miesięcy
IOF - skierowane są do doświadczonych naukowców zainteresowanych prowadzeniem badań w krajach trzecich (od 12 do 24 miesięcy) z obowiązkową fazą powrotną do Europy (12 miesięcy).

Termin składania wniosków: do 14 sierpnia br.

Strony konkursów - serwis Participant Portal (więcej informacji oraz dokumentacja):

IOF:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_FP7?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2013-IOF&specificProgram=PEOPLE#wlp_call_FP7

IIF:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_FP7?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2013-IIF&specificProgram=PEOPLE#wlp_call_FP7

IEF:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_FP7?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2013-IEF&specificProgram=PEOPLE#wlp_call_FP7

 


WSPARCIE NA UZYSKANIE GRANTU OD PARP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków w ramach trzeciej edycji programu Wsparcie na uzyskanie grantu. Celem programu jest zwiększenie innowacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorców przez dofinansowanie ich udziału
w międzynarodowych programach innowacyjnych. Program skierowany jest do przedsiębiorców, którzy złożyli wniosek projektowy w ramach międzynarodowego programu innowacyjnego jako koordynator, albo występują w takim projekcie jako partner. Warunkiem udzielenia wsparcia jest uzyskanie pozytywnej oceny formalnej wniosku projektowego.

Termin składania wniosków: do 28 czerwca br.

Więcej informacji:
http://www.parp.gov.pl/index/more/31643

 


WSPÓŁPRACA BADAWCZA POLSKA-TAJWAN

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wraz z National Science Council of Taiwan ogłosiło pierwszy konkurs na wspólne projekty badawcze w ramach współpracy polsko-tajwańskiej. Można zgłaszać wnioski dotyczące następujących obszarów tematycznych:
- neurobiologia,
- energia odnawialna,
- środowisko (zasoby wodne, systemy monitorujące, eko-innowacje).

Wnioskodawcą w konkursie może być jednostka naukowa prowadząca w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe. Maksymalna kwota dofinansowania z NCBR na pojedynczy projekt wynosi 30 tysięcy euro na rok (maksymalny czas trwania projektu – trzy lata).

Harmonogram realizacji konkursu wraz ze szczegółowymi zasadami udziału polskich podmiotów zostanie opublikowany do końca marca br.

Więcej informacji:
http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-dwustronna/tajwan/konkurs/

 


NANOELEKTRONIKA – KONKURS NA MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY BADAWCZE

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza do udziału w siódmym konkursie na międzynarodowe projekty badawcze w zakresie nanoelektroniki.  Został on ogłoszony w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia (Joint Undertaking - JU) ENIAC. Na finansowanie polskich podmiotów NCBR dysponuje budżetem w wysokości 500 tysięcy euro.

Termin składania wniosków wstępnych: do 23 maja br.

Więcej informacji:
http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/jtiju/eniac/konkursy/art,1882,otwarcie-osmego-konkursu-w-ramach-ju-eniac.html

 


ROZWIĄZUJ PROBLEMY MIAST. WYGRAJ POBYT SZKOLENIOWY W SILICON VALLEY!

Instytut Wolności, niezależny think tank, zaprasza do udziału w konkursie „Miasto przyszłości”, w którym oceniane będą innowacyjne biznesowe pomysły na przedsięwzięcia mogące przynieść twórcy zysk i jednocześnie pomóc rozwiązać istotny problem dotyczący życia w mieście.

Nagrodą główną konkursu jest w pełni opłacony dwutygodniowy pobyt w Silicon Valley – wraz z przelotem, noclegami, programem szkoleniowym i networkingowym (dziesięć dni) w Silicon Valley Acceleration Center oraz indywidualnym programem z mentorem, który zakończy się tzw. pitch’em dla potencjalnego inwestora. Swoje propozycje konkursowe może zgłaszać każdy. Pojedynczy twórcy, grupy osób, studentów, naukowców oraz pomysłowi ludzie w dowolnym wieku.

Termin nadsyłania pomysłów biznesowych: do 10 maja br.

Więcej informacji:
http://instytutwolnosci.pl/2013/03/06/wygraj-dwa-tygodnie-w-kalifornii-z-trenerami-i-inwestorami-z-silicon-valley/

 


CIEPŁO I ENERGIA Z BIOMASY – KONKURS NA MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY BADAWCZE

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) zaprasza do udziału w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze pt. "Small-scale heat and power production from solid biomass". Konkurs obejmuje następujące tematy:
 - small-scale systems for thermochemical biomass conversion to heat and power,
 - small-scale solid biomass conversion: development and implementation of innovative CHP methods for solid biomass conversion,
 - emission reduction technologies,
 - systems combining small-scale bioenergy with other renewable technologies.

Na finansowanie polskich podmiotów (jednostki naukowe oraz przedsiębiorcy) w projektach wyłonionych w ramach konkursu, NCBR dysponuje budżetem w wysokości 800 tysięcy euro.

Termin składania wniosków wstępnych: do 13 maja br.

Więcej informacji:
http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-sieciowa/era-net-bioenergy/art,1862,konkurs-na-miedzynarodowe-projekty-badawcze-pt-small-scale-heat-and-power-production-from-solid-biomass-.html

 


WSPARCIE BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH W SKALI DEMONSTRACYJNEJ

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza do udziału w pierwszym konkursie w ramach Przedsięwzięcia Pilotażowego - Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej. Celem konkursu jest wzmocnienie transferu wyników badań do gospodarki poprzez wsparcie przedsięwzięć badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania nowej technologii lub produktu obejmujących przetestowanie opracowanego rozwiązania. Adresatami konkursu są przedsiębiorcy, organizacje badawcze oraz konsorcja naukowe z udziałem przedsiębiorcy.

Termin składania wniosków: do 2 maja br. (nabór wniosków zostanie otwarty 19 marca br.)

Więcej informacji:
http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/wsparcie-badan-naukowych-i-prac-rozwojowych-w-skali-demonstracyjnej/aktualnosci/art,1874,i-konkurs-w-ramach-przedsiewziecia-pilotazowego-wsparcie-badan-naukowych-i-prac-rozwojowych-w-skali-demonstracyjnej.html

WYDARZENIA

DNI NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

W dniach 8 i 9 maja br. na Śląsku odbędą się Dni Narodowego Centrum Nauki (NCN). W ramach tego wydarzenia zaplanowano spotkania, podczas których, polskim naukowcom oraz osobom rozpoczynającym pracę badawczą zaprezentowana zostanie oferta konkursowa NCN.

Spotkania będą okazją m.in. do wyjaśnienia wątpliwości, jakie mogą pojawić się w trakcie przygotowania wniosków oraz przybliżenia zasad regulujących obsługę projektów finansowanych przez NCN. Wydarzeniu towarzyszyć będzie dyskusja na temat funkcjonowania systemu finansowania nauki w Polsce.

Lokalizacja: Katowice, Gliwice

Więcej informacji:
http://www.ncn.gov.pl/dni-ncn/2013-03-04-dni-ncn-informacje-ogolne

Program wydarzenia:
http://www.ncn.gov.pl/dni-ncn/2013-03-04-program-dni-ncn

WIADOMOŚCI

POLSCY NAUKOWCY PROMOWANI PRZEZ ERC!

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERC – European Research Council) przygotowała krótki film promujący polskich naukowców, liderów projektów finansowanych w ramach ERC Starting Grants.

Film promujący polskich laureatów ERC Starting Grants:
http://vimeo.com/60537398

 


Opracowanie:
Paweł Kaczmarek
e-mail: pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl