Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 212 z dnia 2 marca 2013

 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl
http://www.facebook.com/RPK.Poznan

 

SZKOLENIA

NAUKI PRZYRODNICZE DLA BIZNESU

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE, Punkt Kontaktowy na Uniwersytecie Przyrodniczym oraz ośrodek sieci Enterprise Europe Network w Poznaniu zapraszają spotkanie – forum wymiany doświadczeń i informacji pt. „Nauka dla biznesu! Postaw na współpracę – dziś nauki przyrodnicze: ekologia, ochrona środowiska, żywność…”. Podczas spotkania zaprezentowany zostanie przegląd różnych możliwości finansowania w postaci programów zakładających współpracę nauki oraz przemysłu. Ponadto uczestnicy wydarzenia dowiedzą się jak skutecznie poszukiwać partnerów do wspólnych działań. Spotkanie to także możliwość zapoznania się z doświadczeniami firm i naukowców współpracujących już ze sobą. Uczestnictwo w spotkaniu jest bezpłatne ze względu na dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Komisji Europejskiej.

Termin: 13 marca br.
Lokalizacja: Uniwersytet Przyrodniczy, Kolegium Rungego, ul. Wojska Polskiego 52, Poznań

Więcej informacji oraz rejestracja na stronie internetowej http://www.rpk.ppnt.poznan.pl/ w dziale "Szkolenia".

 


ZOSTAŃ EKSPERTEM KOMISJI EUROPEJSKIEJ! (ZMIANA TERMINU I SALI)

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE wspólnie z Lokalnym Punktem Kontaktowym na Politechnice Poznańskiej zapraszają na seminarium pt. "Zostań Ekspertem Komisji Europejskiej!".

Komisja Europejska jest zainteresowana znalezieniem ekspertów, którzy będą oceniać wnioski projektowe i/lub uczestniczyć w recenzowaniu realizacji projektów finansowanych z 7. Programu Ramowego Badań i Rozwoju Technologicznego Unii Europejskiej (7. PR) oraz w przyszłości Horyzontu 2020. Oferta przeznaczona jest dla osób indywidualnych, jak również dla instytucji, które przedstawią listę kandydatów. Korzyści z bycia ekspertem Komisji Europejskiej są bardzo duże, a w przyszłości przynoszą efekty podczas pisania własnych projektów. W programie szkolenia przewidziane są m.in. wystąpienia ekspertów, którzy podzielą się swoimi wrażeniami z oceny projektów w 7. PR, a także zaprezentowane zostaną doświadczenia z oceny wniosków, z punktu widzenia pracownika Komisji Europejskiej.

Termin: 15 marca br.
Lokalizacja: Politechnika Poznańska, ul. Piotrowo 5, Sala Rady Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska , Poznań

Więcej informacji oraz rejestracja dostępne na stronie internetowej http://www.rpk.ppnt.poznan.pl/ w dziale "Szkolenia".

 


CORDIS ORAZ PARTICIPANT PORTAL - NOWE FUNKCJE I MOŻLIWOŚCI

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE wspólnie z Lokalnym Punktem Kontaktowym na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu zapraszają na szkolenie „Cordis oraz Participant Portal bez tajemnic. Nowe funkcje i możliwości”.

Podczas szkolenia zaprezentowany zostanie szczegółowo serwis Komisji Europejskiej CORDIS, na którym dostępne są informacje dotyczące 7. Programu Ramowego UE. Ponadto omówiony zostanie Partners Service, który umożliwia zamieszczenie profilu naukowca, instytucji badawczej bądź przedsiębiorstwa poszukujących partnerów do współpracy międzynarodowej. Przedstawiony zostanie także Participant Portal, na którym dostępne są informacje dotyczące aktualnie ogłaszanych konkursów, dokumentacja niezbędna przy składaniu wniosków oraz realizacji projektów. Na portalu tym znajduje się również baza ekspertów Komisji Europejskiej dająca możliwość zarejestrowania się jako ewaluator wniosków składanych do programów ramowych.

Termin szkolenia: 19 marca br.

Lokalizacja: Uniwersytet Ekonomiczny, laboratorium komputerowe – sala 207, Al. Niepodległości 10, Poznań

Więcej informacji oraz rejestracja dostępne na stronie internetowej http://www.rpk.ppnt.poznan.pl/ w dziale "Szkolenia".

 


ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W 7. PROGRAMIE RAMOWYM UE
(PROMOCYJNA CENA!)

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu serdecznie zaprasza na dwudniowe warsztaty pt. "Zarządzanie projektami międzynarodowymi w 7. PR". Warsztaty kierujemy do osób, które posiadają podstawową wiedzę o 7. Programie Ramowym UE (7. PR) i są zainteresowane aplikowaniem do Komisji Europejskiej lub rozpoczynają realizację projektu, ewentualnie już realizują projekty. Zapraszamy przede wszystkim potencjalnych lub debiutujących koordynatorów, a także osoby pełniące role partnerów w projektach.

Podczas warsztatów dowiedzą się Państwo, w jaki sposób prawidłowo zarządzać projektem międzynarodowym w 7. PR. Zarządzanie rozpoczyna się już w momencie pisania wniosku i tworzenia konsorcjum, przybiera na sile w czasie negocjacji umowy z Komisją Europejską i trwa nieprzerwanie aż do zakończenia realizacji projektu, a nawet dłużej. Warsztaty poprowadzą konsultanci Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE w Poznaniu, doświadczeni w zarządzaniu projektami z programów ramowych. W programie warsztatów przewidziane są przede wszystkim ćwiczenia praktyczne, związane z różnymi aspektami zarządzania.

Koszt uczestnictwa w warsztatach wynosi w cenie promocyjnej 350 zł. Organizator zapewnia materiały szkoleniowe, przerwy kawowe oraz obiadowe. Ze względu na warsztatowy charakter spotkania liczba miejsc jest ograniczona do 25 uczestników, a o przyjęciu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń.

Termin: 20 i 21 marca br.

Lokalizacja: Fundacja UAM, Poznański Park Naukowo-Technologiczny, Zespół Inkubatorów Wysokich Technologii PPNT FUAM, ul. Rubież 46H, Poznań, sala nr 154

Więcej informacji oraz rejestracja dostępne na stronie internetowej http://www.rpk.ppnt.poznan.pl/ w dziale "Szkolenia".

 


MOŻLIWOŚCI STYPENDIALNE DLA DOKTORANTÓW I MŁODYCH NAUKOWCÓW

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE, Regionalne Centrum Informacji dla Naukowców EURAXESS oraz Punkt Kontaktowy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszają na seminarium pt. „Kariera naukowa w Europie. Możliwości finansowania stypendiów dla doktorantów i młodych naukowców”.

Doktoranci oraz młodzi naukowcy biorący udział w wydarzeniu będą mogli poznać możliwości stypendialne oferowane im przez różne organizacje. Podczas seminarium swoje wystąpienia będą mieli wykładowcy z DAAD, SCIEX oraz Komisji Fulbrighta. Zaprezentowany zostanie system stypendialny Marie Curie oraz portal EURAXESS. Swoimi doświadczeniami podzielą się ponadto laureaci rożnych programów stypendialnych skierowanych do młodych naukowców. Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne ze względu na dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Termin: 26 marca br.
Lokalizacja: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, ul. Wieniawskiego 1, Aula Lubrańskiego, Poznań

Więcej informacji oraz rejestracja dostępne na stronie internetowej http://www.rpk.ppnt.poznan.pl/ w dziale "Szkolenia".

KONKURSY

CHOROBY ZAKAŹNE – KONKURS NA MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY BADAWCZE

Narodowe Centrum Nauki wraz z programem INFECT-ERA zaprasza do udziału w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze. Tematyka konkursu obejmuje następujące zagadnienia:
- the microbes environment and infection including metabolism of microbes; molecular mechanisms and strategies of their pathogenicity,
- the host-microbe interaction, co-infection, microorganisms transsmisibility and host susceptibility factors.

Z konkursu są wykluczone tematy dotyczące HIV/AIDS, malarii oraz gruźlicy. Konsorcja badawcze muszą składać się z zespołów reprezentujących co najmniej trzy kraje biorące udział w programie INFECT-ERA (Austria, Belgia, Dania, Francja, Izrael, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Szwecja i Węgry).

Termin składania wniosków wstępnych: do 19 kwietnia br.

Więcej informacji:
http://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2013-02-26-konkurs-infect-era-choroby-zakazne

 


SYSTEMY WBUDOWANE – KONKURS NA MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY BADAWCZE

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) zaprasza do udziału w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze w zakresie systemów wbudowanych, ogłoszonym w ramach przedsięwzięcia JU ARTEMIS. Na finansowanie polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach ww. konkursu NCBR dysponuje budżetem w wysokości 2 milionów euro.

Termin składania wniosków: do 6 czerwca br.

Więcej informacji:
http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/jtiju/artemis/aktualnosci/art,1850,otwarcie-konkursu-w-ramach-ju-artemis.html

 


SZANSA DLA POLSKIEGO SEKTORA KOSMICZNEGO!

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zachęca do udziału w ogłoszonym przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA – European Space Agency) konkursie „1st Call for Outline Proposals under the European Space Agency’s Polish Industry Incentive Scheme”. Budżet konkursu wynosi 6 milionów euro.

Termin składania wniosków: do 1 maja br.

Więcej informacji:
http://tk.parp.gov.pl/index/more/31394

Strona ESA:
http://www.esa.int/ESA

 


ZRÓWNOWAŻONA PRODUKCJA I KONSUMPCJA ŻYWNOŚCI - KONKURS NA BADANIA

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) zaprasza do udziału w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze w obszarze zrównoważonej produkcji i konsumpcji żywności. Konkurs ogłoszony został w ramach inicjatywy ERA-NET SUSFOOD i dotyczy trzech zakresów tematycznych:

- improving input, waste and side flow strategies to increase resource efficiency and provide added value in food products and food processing, manufacture, reducing input (energy, water) in the food chain,
- innovation in food processing technologies and food products to support a sustainable food chain,
- understanding consumer behaviour to encourage a (more) sustainable food choice.

NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 800 000 euro na sfinansowanie zwycięskich projektów z udziałem polskich zespołów badawczych.

Termin składania wniosków: do 3 maja br.

Więcej informacji
http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/susfood/aktualnosci/art,1835,i-konkurs-na-miedzynarodowe-projekty-badawcze-w-obszarze-zrownowazonej-produkcji-i-konsumpcji-zywnosci.html

 


GRANTY NA GRANTY – VII KONKURS JUŻ OTWARTY!

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) zaprasza do udziału w siódmej edycji konkursu „Granty na granty – wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej”. Konkurs ma na celu wsparcie finansowe polskich jednostek naukowych, które zamierzają stworzyć międzynarodowe konsorcjum i podjąć się koordynacji projektu realizowanego w ramach programu badawczego Unii Europejskiej. Wsparciem finansowym MNiSW objęte są zadania mające na celu przygotowanie wniosku projektowego w ramach:
- 7. Programu Ramowego UE,
- 7. Programu Ramowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej,
- Funduszu Badawczego Węgla i Stali.

Termin składania wniosków: do 30 maja br.

Więcej informacji:
http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/komunikaty/komunikaty/artykul/ogloszenie-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-o-vii-edycji-konkursu-granty-na-granty-wsp/

 


VENTURES – OSTATNI NABÓR! KONKURS DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) zaprasza do składania wniosków w ostatnim konkursie w ramach programu VENTURES. Zakłada on finansowanie innowacyjnych projektów badawczych (wszystkie dziedziny nauki), których wyniki będą mogły znaleźć zastosowanie w gospodarce. Do udziału w programie FNP zachęca doktorantów, absolwentów (zatrudnionych na etatach naukowych) i studentów przygotowujących prace magisterskie.

Finansowanie w programie VENTURES obejmuje:
- imienne stypendium naukowe dla kierownika projektu w wysokości: 1 500 złotych
  miesięcznie dla studentów i absolwentów i 3 000 złotych miesięcznie dla doktorantów,
- grant badawczy w wysokości do 35 000 złotych rocznie.

Więcej informacji:
http://www.fnp.org.pl/ostatni-nabor-wnioskow-w-programie-ventures/

WYDARZENIA

PARP – SPOTKANIE ŚWIT INNOWACYJNEGO SPOŁECZEŃSTWA

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniu pt. „Świt innowacyjnego społeczeństwa”. Wydarzenie będzie dotyczyć następujących kwestii:
- nowe spojrzenia na kwestię innowacyjności i jej różne wymiary oraz mało dotychczas badane źródła jej powstawania,
- wyniki i wnioski z najnowszego raportu PARP „Świt innowacyjnego społeczeństwa. Trendy na najbliższe lata”,
- komentarze ekspertów ze środowisk społecznych, nauki, biznesu na temat przyszłości innowacyjności w wymiarze globalnym i w kontekście Polski, znaczenia tego zjawiska, jego pomiaru i rozumienia.

Termin: 8 marca br. (rejestracja do 5 marca br.)
Lokalizacja: Hotel Mercure, ul. Krucza 28, Warszawa

Więcej informacji:
http://badania.parp.gov.pl/index/more/31426

WIADOMOŚCI

1 PROCENT CIT NA RZECZ JEDNOSTEK NAUKOWYCH JUŻ W PRZYSZŁYM ROKU!

Ministerstwo Finansów wraz Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego opracowały zmiany w ustawie z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadzające możliwość przekazywania 1 procenta podatku CIT na rzecz wybranych przez podatników jednostek naukowych.

Podmiotami uprawnionymi do pozyskiwania środków finansowych pochodzących z 1 procenta podatku CIT będą podstawowe jednostki organizacyjne uczelni, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze oraz utworzone na podstawie odrębnych przepisów międzynarodowe instytuty naukowe działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Więcej informacji:
http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/aktualnosci/aktualnosci/artykul/1-cit-na-rzecz-jednostek-naukowych-juz-w-2014-r/

 


Opracowanie:
Paweł Kaczmarek
e-mail: pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl